menu_icon

Wat staat ons te wachten met het nieuwe kabinet?

23 maart 2017 Opinie Publicaties

De kans dat we een nieuw kabinet krijgen bestaande uit VVD, CDA en D66 is erg groot. In de media wordt dat drietal het ”motorblok” genoemd. Voor een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer moet er dan nog een partij bij. Nu de PvdA kiest voor de oppositie, blijven GroenLinks en ChristenUnie als logische andere partner over.

Wat kunnen we voor nieuws verwachten bij flexibele contracten, ontslagrecht, loondoorbetaling bij ziekte? We zetten het even voor u op een rij.

Loondoorbetaling bij ziekte

Voor kleine ondernemingen wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht. Nu is dat twee jaren. De VVD legt de grens bij 25 werknemers en een maximale termijn van loondoorbetaling van 1 jaar. Ook de ChristenUnie stelt dat voor. Het tweede ziektejaar zal door de overheid betaalt worden. Het CDA, D66 en GroenLinks willen een verplichte verzekering voor het tweede ziektejaar invoeren.

De uitkomst van de onderhandelingen zal hoe dan ook gunstig zijn voor kleine ondernemingen.

Voor hen komt er een nieuwe regeling dat de loondoorbetaling bij ziekte in elk geval in het tweede ziektejaar vervalt of dat de kosten gedragen worden door een verzekering.

Ontslagrecht

Het CDA wil de kantonrechter meer ruimte bieden om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dus verruiming van de ontslaggronden. D66 wil de preventieve ontslagtoets afschaffen en de ontslaggronden ook verruimen. De andere partijen zeggen hierover niets. De vakorganisaties zijn mordicus tegen het afschaffen van de preventieve ontslagtoets en in een interview zei Rutte dat dit  voorstel van D66 iets is dat niet in de praktijk gaat werken.

Ik geef het voorstel van de afschaffing van de preventieve ontslagtoets dan ook niet veel kans van slagen.

Verruiming van de ontslaggronden zou wel een reële optie kunnen zijn, waarbij de kantonrechter meer mogelijkheden ontvangt om een ontslagaanvraag goed te keuren. D66 stelt ook voor bij collectief ontslag – dus bij meer dan 20 werknemers – niet te selecteren op leeftijd maar op functioneren. Hoe dat zich gaat verhouden met hun afkeer van ontslag op willekeur is een spannende vraag die open blijft.

Transitievergoeding

De huidige regeling voor de transitievergoeding wordt waarschijnlijk iets aangescherpt. D66 en GroenLinks willen dat de opbouw meteen begint bij aanvang van het dienstverband en niet pas na twee jaren. Deze twee partijen willen samen met de ChristenUnie ook dat de besteding door de werknemer verplicht moet worden aangewend voor opleiding of het zoeken naar een andere baan.

Er is in november 2016  al een wetsvoorstel door minister Asscher ingediend dat de door de werkgever gemaakte kosten voor opleiding en outplacement op de transitievergoeding in mindering mogen komen. In dat zelfde wetsvoorstel krijgen de werkgevers de transitievergoeding, die ze betalen aan de werknemer die na twee jaren ziekte wordt ontslagen, terug van het UWV.

Tijdelijke contracten

VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie willen meer ruimte voor langere tijdelijke contracten (b.v. 5 jaar) in plaats van de huidige regeling van maximaal 3 contracten in twee jaren. De ChristenUnie wil onderzoeken of een preventieve toets een bijdrage kan leveren aan de groei van vaste dienstverbanden. Hoe is niet duidelijk. GroenLinks wil een hogere WW-premie op tijdelijke contracten regelen en zo tijdelijke contracten duurder maken dan vaste contracten. De VVD wil dat de overheid geen nul-urencontracten in bepaalde sectoren (b.v. gezondheidszorg) meer mag verbieden (meer flexibiliteit) en wil meer ruimte voor tijdelijke contracten bij seizoensarbeid. Geen enkele partij zegt wat over uitzendwerk, detachering en payrolling.

Bij al deze voorstellen blijft de kloof tussen een vast en een tijdelijk contract bestaan en wordt dat eerder vergroot dan teruggedrongen.

ZZP-ers

CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie willen een basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid invoeren. Dat voorstel maakt wellicht kans zeker als de zzp-er er niet voor verplicht wordt daaraan mee te doen. Het pleidooi voor minder regels – lees geen modelovereenkomsten – lees je bij de CDA, VVD, D66 en ChristenUnie. Alle partijen willen schijnzelfstandigheid bestrijden maar hoe zij dat willen doen is onduidelijk. Of er een zelfstandigenverklaring komt zoals D66 wenst of de VAR weer terugkeert zoals de ChristenUnie wil is de vraag. Voor een verplichte pensioenregeling is bij deze partijen geen animo.

Scholing

CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie willen fors inzetten op leerrechten of een individueel scholingsbudget voor werknemers. In het zicht van veel banenverlies van laaggeschoolde arbeid de komende jaren (door digitalisering en robotisering) een prima idee. Ik zie nog wel problemen om de desbetreffende werknemers in dat proces mee te krijgen. Leren in een schoolbank is vaak aan hen niet besteed terwijl de nieuwe banen voor training ”on the job” onvoldoende voorhanden zijn. D66 ziet deze bui al hangen door demotie-met-inlevering-van-loon alvast te promoten.

Conclusie

Als de partijen hun wensen bij elkaar leggen dan verandert het ontslagrecht nauwelijks. Wel zal de mogelijkheid om meer tijdelijke contracten af te sluiten gaan toenemen. Aan het fenomeen van oproepcontracten worden geen beperkingen opgelegd en evenmin aan het uitzendwerk. De ZZP-er krijgt mogelijk te maken met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Dat het nieuwe kabinet de flexibilisering van de arbeid gaat terugbrengen zal naar mijn idee met deze voorstellen niet lukken. 

 

Mr. Bert Tol, 23 maart 2017

Arbeidsrechtjurist te Zwolle

 

Bureau Arbeidsrecht      tel. 038-45 35 025    info@berttol.nl     www.berttol.nl

bracket

Op de hoogte blijven van de nieuwste wetten en jurisprudentie en praktisch tips ontvangen? Laat hiernaast je e-mailadres achter en ontvang 1 x per kwartaal onze Nieuwsbrief. Speciaal voor ondernemers, werkgevers en HR-managers.