menu_icon

Corona maatregelen voor zzp’ers

8 april 2020 Nieuws Publicaties Voorlichting

Uitbraak coronavirus heeft voor veel zzp’ers grote gevolgen

Opdrachten van zzp’ers worden geannuleerd en facturen niet meer betaald waardoor ineens de geldstroom stopt. Echter de uitgaven voor vaste lasten en levensonderhoud gaan gewoon door.

De overheid heeft maatregelen genomen om de gevolgen voor werkgevers, werknemers en zelfstandig ondernemers te verzachten. Eerst voor de periode 1 maart 2020 tot 31 mei 2020. Als de crisis langer duurt kunnen deze maatregelen verlengd worden.

In deze blog ga ik in op de situatie van zzp’ers die geen kantoor buitenhuis hebben. Deze groep heeft een werkplek/kantoor ingericht in hun eigen woning en/of werkt bij de opdrachtgevers. Voor deze groep is er geen subsidieregeling van € 4.000,– (TOGS).

Regelingen beschikbaar voor zzp’ers

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (TOZO)

Deze regeling wordt uitgevoerd door de Gemeenten en kan nu reeds aangevraagd worden. Het is een voorziening die een aanvulling verstrekt tot het niveau van het sociaal minimum.

De zzp’er kan inkomensondersteuning ontvangen tot een bedrag van ca € 1.050,– per maand als alleenstaande en voor gehuwden/partners tot een bedrag van ca € 1.500,– per maand. Daarmee kunnen de eerste levensbehoeften worden voldaan. Het vermogen – bijvoorbeeld eigen woning en spaargeld – speelt daarbij geen rol. Het inkomen van de partner speelt ook geen rol. Wel wordt een beroep gedaan op zzp’ers die een goed verdienende partner hebben af te zien van deze regeling.

Op grond van deze regeling kan ook een lening worden ontvangen tot maximaal 10.157,– tegen een rente van 2%. De aflossing van deze lening begint pas per 1 januari 2021.

Voorwaarde voor gebruik van de TOZO is dat de zzp’er voldoet aan de urennorm van 1225 uur per jaar. Dat komt neer op 24 uur per week. Ook inschrijving bij de Kamer van Koophandel is een vereiste.

Uitstel betaling belastingen

Zzp’ers kunnen bij de Belastingdienst om uitstel van betaling vragen van BTW en Inkomstenbelasting (IB). Als de zzp’er werkt vanuit een BV kan er ook uitstel aangevraagd worden van betaling van vennootschapsbelasting (VB) en loonbelasting (LB). Het is een uitstel van belastingafdracht en geen kwijtschelding. Op een later moment zal de belasting toch betaald moeten worden.

Vermindering voorlopige aanslagen IB en VB

Op basis van de winst over de afgelopen jaren wordt maandelijks een bedrag betaald aan de Belastingdienst als voorlopige aanslag voor het jaar 2020. De winst over het jaar 2020 zal wellicht fors dalen. Op grond daarvan kan ook een verlaging van het maandelijkse bedrag van de voorlopige aanslag IB of VB aangevraagd worden bij de Belastingdienst.

Kan een opdracht zomaar geannuleerd worden?

De meeste zzp’ers werken met een overeenkomst van opdracht. Vaak staan daar bepalingen in of en hoe de overeenkomst tussentijds kan worden beëindigd. Soms zijn er ook Algemene voorwaarden van toepassing.

Ook in Coronatijd zijn de tekst van de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden nog steeds leidend voor het voortijdig eindigen van de opdracht.

Er wordt deze dagen vaak een beroep gedaan op overmacht. Echter de rechtspraak is heel zuinig in het toekennen van het beroep op overmacht. Dat neemt niet weg dat we leven in een zeer bijzondere tijd waarin we meer dan anders kunnen begrijpen dat het nakomen van de overeenkomsten moeilijker is geworden.

Als de opdrachtgever een beroep kan doen op een subsidieregeling van de overheid in het kader van de Corona regelingen dan is het beroep op overmacht vrijwel kansloos.

Alleen als de opdrachtgever geen beroep op een subsidieregeling kan doen maar wel van overheidswege verplicht is de activiteiten te staken, kan mogelijk de rechter achteraf een beroep op overmacht goedkeuren.

De Rechtbanken zijn praktisch gesloten en geven aan het overeenkomstenrecht in Coronatijd geen hoge prioriteit. Een rechterlijke beslissing of het beroep op overmacht rechtsgeldig is kan geruime tijd op zich laten wachten. Bovendien kost procederen ook geld.

Het beste is daarom te overleggen met de opdrachtgever de opdracht op te schuiven of overeenstemming te bereiken over een aanvullende redelijke schadevergoeding. De factuur voor de reeds verrichte uren of werkzaamheden moet wel worden vergoedt.

Wij kunnen adviseren over wat een redelijke oplossing is. Dat is maatwerk omdat elk contract en elke situatie weer anders is.

Overleg over de vaste verplichtingen?

Zzp’ers hebben zelf vaak ook vaste verplichtingen. Een leasecontract voor de auto, de hypotheeklening van de woning, kosten voor verzekeringen en pensioen.

Zeker als deze kosten een relatie hebben met het inkomen en/of de werkzaamheden van de zzp’er adviseer ik als dat nodig is te overleggen over een matiging van de betalingsverplichtingen. Ook hier geldt dat een beroep op overmacht over het algemeen niet heel sterk is. Maar de andere partij heeft niets aan een faillissement van de zzp’er. Dan is de schade voor de andere kant nog veel groter. Dat kan een goed argument zijn om samen tot een betalingsregeling te komen die nog uitvoerbaar is.

 

Mr. Bert Tol, 8 april 2020

Arbeidsrechtjurist te Zwolle

 

Bureau Arbeidsrecht

Tel. 038-4535025  info@berttol.nl    www.berttol.nl

bracket

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.