menu_icon

Ik ben werkgever

 

We luisteren naar uw verhaal als werkgever en komen dan al snel met een oplossingsrichting die in de onderneming of instelling gaat werken. Arbeidsverhoudingen begrijpen we tot in de kern en de wettelijke regels en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht kennen we goed.

 

 

Bij ons bent u als ondernemer of werkgever op het juiste adres voor snel juridisch advies en rechtsbijstand over:

 

 

Het werk in uw onderneming of instelling in onderwijs, zorg of bij de overheid wordt gedaan door mensen. En waar mensen samenwerken gebeurt er wel eens iets wat niet wenselijk is. Het kan ook zijn dat om wat voor reden dan ook het werkvolume afneemt en er mensen teveel in dienst zijn. Voor al deze situaties is het Arbeidsrecht van toepassing.

 

 

Non-actiefstelling, schorsing of ontslag op staande voet

 

We worden door werkgevers dikwijls ingeschakeld bij een non-actiefstelling, schorsing of ontslag op staande voet. De formulering en de procedures die daarbij horen moeten nauwgezet worden gevolgd. Gebeurt dat niet dan kan de rechter het besluit of de maatregel van de werkgever achteraf afwijzen met extra loonkosten en geschillen als gevolg.

 

Beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst

 

Per 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De beëindigingsovereenkomst (ook wel de vaststellingsovereenkomst) is nu de hoofdroute voor ontslag geworden. De formulering daarvan steekt nauw en ook de procedurevoorschriften zijn toegenomen nu de werknemer het recht heeft de overeenkomst te herroepen.

 

Checklist Beëindigingsovereenkomst of Vaststellingsovereenkoms1

 

Dossieropbouw

 

Indien de werkgever geen overeenstemming met de werknemer bereikt, dan zal gedwongen ontslag aan de orde komen. Dan is de opbouw van het dossier van groot belang. Daarin kunnen we u adviseren. Ook de wettelijk verplichte ontslagtoetsing door het UWV of de kantonrechter, is in het nieuwe ontslagrecht strenger geworden.

 

Checklist Personeelsdossier

 

Tijdelijke contracten

 

Bij tijdelijke contracten is de ketenregeling voor de omzetting van een tijdelijk naar een vast contract verkort naar in beginsel 2 jaar. En bij tijdelijke contracten langer dan 6 maanden moet rekening worden gehouden met de informatieplicht om een aanzegboete te voorkomen. Nieuw is ook dat bij een reeks van tijdelijke contracten –die 2 jaar of langer geduurd hebben- nu een wettelijke transitievergoeding betaald moet worden. Die wettelijke ontslagvergoeding hoeft niet betaald te worden als de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld heeft.

 

Arbeidsongeschiktheid

 

Bij langer durende arbeidsongeschiktheid van werknemers ondersteunen we u om aan alle voorschriften over de re-integratie van het UWV te voldoen. Dit om te voorkomen dat de werkgever een dure loonsanctie opgelegd krijgt. Zo nodig gaan we namens de onderneming in bezwaar en beroep tegen de besluiten  van het UWV.

 

Arbeidsovereenkomsten

 

Er zijn veel soorten arbeidsovereenkomsten. Tijdelijke en vaste overeenkomsten, uitzendovereenkomsten, payrollcontracten, freelance-overeenkomsten met zelfstandigen, maar ook een overeenkomst van opdracht of een managementovereenkomst. Al deze contracten hebben hun eigen wettelijke voorschriften en dikwijls is er ook een cao die regels voorschrijft. Niet naleving kost vaak veel geld.

 

Arbeidsconflicten

 

We helpen u bij de juridische verantwoording van al deze contracten en bij de oplossing van geschillen. Bij te weinig werk of arbeidsconflicten helpen we de werkgever passende maatregelen te nemen en zo nodig gaan we naar het UWV of de Rechtbank om tot ontslag over te gaan of de onderneming of instelling te verdedigen tegen claims.

 

In al deze zaken kunnen we u snel van advies voorzien. Samen bepalen we dan het doel van de dienstverlening!

 

Speciaal voor ondernemers maken we een paar keer per jaar een digitale Nieuwsbrief. Abonneer u daarop en mis geen nieuwsfeiten op het gebied van Arbeidsrecht!

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
  • De mythe van het tijdelijk contract 8 december 2017

    Op 14 november 2017 voerde econoom Prof. Dr. Barbara Baarsma, Kroonlid van de Sociaal Economische Ra Lees meer

  • Regeerakkoord hoofdstuk Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid, ZZP-ers en Pensioenrecht 10 oktober 2017

    Regeerakkoord 2017: Gevolgen voor het arbeidsrecht Vandaag is het regeerakkoord verschenen. Na ruim Lees meer

  • Betutteling van ZZP-ers of bescherming publieke belangen? 10 augustus 2017

    De handhaving van de Wet DBA is voor de tweede keer uitgesteld door het kabinet, nu tot 1 juli 2018. Lees meer

Op de hoogte blijven van de nieuwste wetten en jurisprudentie en praktisch tips ontvangen? Laat hiernaast je e-mailadres achter en ontvang 1 x per kwartaal onze Nieuwsbrief. Speciaal voor ondernemers, werkgevers en HR-managers.