menu_icon

Ik ben werknemer

Met onze inzet valt voor u als werknemer wat te winnen. Ontslag kan zomaar dreigen, hoe sterk de rechtspositie ook lijkt of hoe hoog uw functie ook is. Anderen beslissen over u. Daarom komen we op voor uw belang en staat u er niet alleen voor.

 

 

Als werknemer of ambtenaar  bent u bij ons op het juiste adres voor juridisch advies en rechtsbijstand over:

 

 

Betaald werk is voor de werknemer de belangrijkste bron van inkomen. Maar niets is meer zeker. Als door een verandering in de werkorganisatie of spanning in de onderlinge verhoudingen, ontslag dreigt, dan kunnen we u goed helpen.

 

Ook als u arbeidsongeschikt wordt of er een geschil is over het loon. We helpen u door belangrijke gesprekken goed met u voor te bereiden of met u mee te gaan.

We geven u juridisch advies en gaan -als dat nodig is- voor u naar de Rechtbank om voor uw belangen op te komen.

 

 

Arbeidscontracten

 

Er zijn veel soorten werknemers met verschillende typen arbeidscontracten en cao`s. We kunnen u juridisch advies en rechtsbijstand geven of u nu een vaste arbeidsovereenkomst hebt, een tijdelijk contract, uitzendmedewerker bent of werkt bij een payroll bedrijf.

 

Ook ondersteunen we werknemers in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Met het ambtenarenrecht zijn we vertrouwd en als u als ambtenaar in dienst bent van Rijk, Gemeente of Provincie kunnen we goed voor uw belangen opkomen.

 

Beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst

 

Per 1 juli 2015 is voor werknemers het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De hoofdroute is nu de beëindigingsovereenkomst, ook wel de vaststellingsovereenkomst genoemd.

 

Als er sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag of ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid, dan kan de werkgever ook kiezen voor een ontslagaanvraag bij het UWV .

 

Zijn er andere gronden voor het ontslag – bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde verhouding – dan zal de werkgever een verzoek tot ontbinding indienen bij de kantonrechter.

 

In alle gevallen is het aan te raden rechtsbijstand in te schakelen.

 

Bij veel gedwongen ontslagen kan de werknemer aanspraak maken op een wachtgeldregeling, een ontslagvergoeding of wettelijke transitievergoeding. Met instemming van de werknemer mogen de kosten van outplacement soms van de transitievergoeding afgetrokken worden, echter alleen als de cao of sociaal plan dat mogelijk maakt. Maar er zijn ook situaties waarbij er een hogere vergoeding van toepassing kan zijn.

 

Wij kunnen dat goed beoordelen en u daarin van advies voorzien. Zo nodig gaan we voor u daarover in onderhandeling met uw werkgever.

 

Checklist Beëindigingsovereenkomst of Vaststellingsovereenkomst

 

 

Kosten

 

Als uw werkgever een beëindigingsovereenkomst met u wil overeenkomen wordt er vaak ook een budget voor juridisch advies ter beschikking gesteld. Is dat niet het geval dan onderhandelen we dat onze kosten geheel of gedeeltelijk door de werkgever worden betaald.

 

Ontslag op staande voet

 

We worden vaak ingeschakeld bij een ontslag op staande voet. Dikwijls wordt achteraf door de rechter een ontslag op staande voet afgekeurd, omdat de werkgever teveel heeft gehandeld uit emotie of omdat de procedures niet goed zijn bewandeld.

 

Non-actief

 

We kunnen nog veel meer noemen waarbij we door werknemers gevraagd worden advies of rechtsbijstand te verlenen. Bij schorsing of een non-actiefstelling, bij geschillen tijdens arbeidsongeschiktheid over de re-integratie, bij mogelijke discriminatie en strijd met gelijke behandeling en bij loonvorderingen en schadevergoedingen.

 

Samen met u bepalen we het doel van onze dienstverlening!

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
  • De nieuwe ondernemersovereenkomst voor zzp’ers 7 februari 2018

    In het Regeerakkoord van Kabinet Rutte III staat het volgende: “Het kabinet gaat verkennen, ook in Lees meer

  • De mythe van het tijdelijk contract 8 december 2017

    Op 14 november 2017 voerde econoom Prof. Dr. Barbara Baarsma, Kroonlid van de Sociaal Economische Ra Lees meer

  • Regeerakkoord hoofdstuk Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid, ZZP-ers en Pensioenrecht 10 oktober 2017

    Regeerakkoord 2017: Gevolgen voor het arbeidsrecht Vandaag is het regeerakkoord verschenen. Na ruim Lees meer

Op de hoogte blijven van de nieuwste wetten en jurisprudentie en praktisch tips ontvangen? Laat hiernaast je e-mailadres achter en ontvang 1 x per kwartaal onze Nieuwsbrief. Speciaal voor ondernemers, werkgevers en HR-managers.