menu_icon

Bert Tol

Waar komt mijn blijvende interesse voor het arbeidsrecht vandaan? Dat vraag ik me wel eens af. Bij alle toevalligheden heeft het zeker ook te maken met het besef dat werk van fundamentele betekenis is in persoonlijke levens, maar ook voor de samenleving als geheel. Dat geldt voor ondernemers en zelfstandigen evengoed als voor werknemers en degenen die een uitkering ontvangen – maar wel zouden willen werken.

In het Arbeidsrecht gaat het dus ergens over.

 

Op mijn 21e ben ik vier maanden aan het werk geweest bij een Gemeentelijke Sociale Dienst. Ik zag daar dat het niet hebben van vast en betaald werk bij cliënten zeer ontregelend uitpakt. Op mijn 25e begon ik als Adviseur Medezeggenschap en enkele jaren daarna was ik fulltime werkzaam in het Arbeidsrecht. In die tijd ronde ik ook mijn deeltijdstudie rechten af naast mijn baan.

 

Vanaf medio 2006 ben ik fulltime werkzaam vanuit een eigen Juridische Arbeidsrechtpraktijk in Zwolle. Nog steeds ontdek ik nieuwe dingen in het Arbeidsrecht al draagt nieuwe wetgeving en rechtspraak daar ook aan bij.

 

Voor het bijhouden van de vakinhoudelijke ontwikkelingen ben ik actief lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht, Vereniging Ambtenaar & Recht, de Vereniging voor Pensioenrecht en de Vereniging van Onderwijsrecht.

 

Op dit moment is mijn belangrijkste nevenfunctie voorzitter van de Raad van Toezicht van De Hezenberg. Dat is een kleine GGZ instelling in Hattem. Tot voor kort heb ik vele jaren enkele uren per week les gegeven aan Hogeschool Windesheim te Zwolle en aan Hogeschool VIAA eveneens in Zwolle.

 

Verder ben ik lid van de Examencommissie van de opleiding Social Work van VIAA. Een andere nevenfunctie is voorzitter van de Externe commissie van de gehandicapten-organisatie Sprank met het hoofdkantoor in Zwolle. De Externe Commissie heeft als taak klachten te behandelen over agressie en seksuele intimidatie aan en soms door de cliënten met een beperking.

 

Tot slot ben ik tweede voorzitter van een Geschillen Commissie in het voortgezet en primair onderwijs. Daar worden regelmatig klachten behandeld van vooral ouders.

 

Buiten werk en nevenfuncties ben ik graag bezig met brocante, antiek en kunst. Ook snuffelen op een boekenmarkt is een ontspannende bezigheid. En verder lees ik graag literatuur, filosofie en detectives, waar het aankomt op psychologisch inzicht en maatschappelijk engagement.

 

En last but not least: af en toe een glas goede wijn; want leven is meer dan alleen werken.

 

bert@berttol.nl

bracket
Bert Tol
Frea Tol - Post

Frea Tol – Post

Binnen Bureau Arbeidsrecht is mijn rol de BackOffice.

Veel klanten kennen alleen mijn stem van het telefoon opnemen wanneer Bert in gesprek of niet aanwezig is. Ik kan dan een bericht aannemen, een afspraak maken of aangeven wat de verwachte tijd is wanneer teruggebeld kan worden. En soms -bij spoedgevallen- zorgen voor een eerder contactmoment.

Wanneer we geen van beiden in de gelegenheid zijn om de telefoon aan te nemen staat het antwoordapparaat ingeschakeld. Spreek gerust uw boodschap in, we melden ons zodra we daar mogelijkheden voor hebben.

 

Daarnaast kunt u met mij te maken krijgen wanneer er vragen zijn over de administratie. Ik verzorg de opdrachtbevestigingen, voer dossiergegevens in en maak en verstuur de facturen en aanmaningen. We hebben daarvoor een mooi software programma. Verder doe ik veel werkzaamheden voor de boekhouding van Bureau Arbeidsrecht en faciliteer ik alle overige middelen om het kantoor draaiende te houden.

 

Een niet onbelangrijk deel van mijn werk is de Social Media. Er gaat flink wat tijd zitten in het speuren naar goede items waar u uw winst mee kan doen. Volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn en blijf zo gemakkelijk op de hoogte van allerlei ontwikkelingen en wetenswaardigheden op het gebied van Arbeidsrecht! Daarnaast vind u met enige regelmaat ons terug in advertenties in De Swollenaer en andere bladen en tijdschriften en wordt de website aangevuld met nieuwe informatie.

 

Sinds 2009 doe ik met veel plezier dit werk. De overgang van apothekersassistent naar bureaumanager is vloeiend verlopen. Vaak wordt ons de vraag gesteld hoe we dat volhouden: zowel zakelijk als privé partners zijn. Maar ik kan u verzekeren dat dat prima gaat.

 

Naast al deze werkzaamheden geven we ook graag aandacht aan onze 4 zonen en hun partners. Zij houden ons met hun zeer diverse beroepen op de hoogte van de rest van de maatschappij. Daarnaast beleven we heel veel plezier aan onze 5 kleinkinderen, een hele nieuwe dimensie in ons leven.

 

Wat er nog rest aan tijd besteed ik graag aan textiel en allerlei textiele werkvormen. Het lezen van boeken zoals historische romans en tijdschriften geeft de nodige ontspanning, maar ook een leuk etentje (verzorgen). De museumkaart wordt goed gebruikt en voor mooie films bezoeken we graag het Fraterhuis in Zwolle.

 

frea@berttol.nl

bracket
Bert Tol
Frea Tol - Post

Op de hoogte blijven van de nieuwste wetten en jurisprudentie en praktisch tips ontvangen? Laat hiernaast je e-mailadres achter en ontvang 1 x per kwartaal onze Nieuwsbrief. Speciaal voor ondernemers, werkgevers en HR-managers.