menu_icon

Search Results for:

Korten op arbeidsvoorwaarden

De economische gevolgen van de coronacrisis geeft de discussie vleugels of de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden mag versoberen. Mag de werkgever bijvoorbeeld het loon met 10% verlagen? Wat is de rol van de ondernemingsraad daarin? En moet de werknemer alles accepteren? Daar gaat dit artikel over.   Juridisch kader Veel werknemers vallen onder een cao. … Continue reading Korten op arbeidsvoorwaarden

Zelf onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst? Werknemer doe dat niet!

Met grote regelmaat worden we gevraagd om een vaststellingsovereenkomst te controleren en/of te beoordelen. We kunnen wel zeggen dat we daar inmiddels behoorlijk (lees: jarenlange) ervaring in hebben.   Echter in toenemende mate worden we geconfronteerd met resultaten van al eerdere onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. Die onderhandelingsovereenkomsten stemmen ons vaak droevig. De ontslagvergoeding is … Continue reading Zelf onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst? Werknemer doe dat niet!

Opzegverbod bij ziekte in uitzendsector herleeft

Het Gerechtshof van Den Haag heeft op 17 maart 2020 een arrest gewezen die de hele uitzendsector heftig kan gaan raken. De wettelijke grond voor het artikel in de cao om uitzendwerknemers met het uitzendbeding in de eerste 78 weken bij ziekte te ontslaan bestaat niet meer. De uitzendwerkgevers zullen daarom het loon bij ziekte … Continue reading Opzegverbod bij ziekte in uitzendsector herleeft

Vragen van werknemers in coronatijd

Op deze pagina publiceren we veelgestelde ‘corona vragen’ van werknemers:   Mag de vakantietoeslag uitgesteld worden? Bij wet is geregeld dat vakantietoeslag opgebouwd tot 31 mei in de maand juni wordt uitbetaald. In veel arbeidsovereenkomsten en cao’s is geregeld dat de vakantietoeslag (opgebouwd tot 31 mei) al in de maand mei wordt uitgekeerd. Deze wettelijke … Continue reading Vragen van werknemers in coronatijd

Corona maatregelen voor zzp’ers

Uitbraak coronavirus heeft voor veel zzp’ers grote gevolgen Opdrachten van zzp’ers worden geannuleerd en facturen niet meer betaald waardoor ineens de geldstroom stopt. Echter de uitgaven voor vaste lasten en levensonderhoud gaan gewoon door. De overheid heeft maatregelen genomen om de gevolgen voor werkgevers, werknemers en zelfstandig ondernemers te verzachten. Eerst voor de periode 1 … Continue reading Corona maatregelen voor zzp’ers

De regeling NOW en het ontslagrecht

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) De tekst van de regeling NOW die op 31 maart 2020 is gepubliceerd, is op 3 april 2020 nog herzien. De laatste versie vind u hier. De NOW is een subsidieregeling. Bij een omzetverlies van tenminste 20% kan de werkgever een tegemoetkoming van het UWV ontvangen. Dat … Continue reading De regeling NOW en het ontslagrecht

De NOW: niet bij werkgevers met inleenpersoneel

Op 31 maart 2020 is de tekst van regeling Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. De inhoud van deze regeling is dat een werkgever een subsidie tot 90% van de loonkosten kan ontvangen voor het omzetverlies dat meer is dan 20%. De werkgever in deze regeling is degene die voor de … Continue reading De NOW: niet bij werkgevers met inleenpersoneel

Ontslag bij burn-out klachten

Beschrijving veel voorkomende situaties Als een werknemer zich met psychische klachten of een burn-out ziek meldt, begint voor de werkgever een ongrijpbare situatie. Ook voor de werknemer is de toekomst onzeker. Niet zelden duurt de arbeidsongeschiktheid lang en is het opbouwen van uren een kwestie van vallen en opstaan. Vaak lukt terugkeer in de eigen … Continue reading Ontslag bij burn-out klachten

De transitievergoeding na 1 januari 2020

De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) treedt per 1 januari 2020 in werking. Deze wet brengt grote veranderingen voor de berekening van de transitievergoeding. Kort gezegd is straks de transitievergoeding (ook wel ontslagvergoeding) voor oudere werknemers vanaf  50 jaar goedkoper en voor werknemers met dienstverband korter dan twee jaar duurder. Hoe is het nu geregeld? … Continue reading De transitievergoeding na 1 januari 2020

Bijeenkomst Arbeidsmarkt in Balans

Op dinsdag 24 september 2019 organiseerden we een kennisbijeenkomst over de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) De bijeenkomst werd gehouden in Zwolle bij Bistronomie Vidiveni aan de Jufferenwal vanaf 15 uur tot 17.30 uur. De WAB zal voor grote veranderingen zorgen in het Arbeidsrecht: er komt een nieuwe ketenregeling voor tijdelijke contracten de WW-premies … Continue reading Bijeenkomst Arbeidsmarkt in Balans

<< beforeMore >>

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.