menu_icon

Ik ben een zelfstandig professional

Met onze inschakeling wordt uw belang zorgvuldig begrepen en vlot opgepakt. We zijn ook zelfstandig ondernemer en kennen dus die positie. Het gaat altijd om het leveren van maatwerk tegen een aanvaardbare prijs.

 

 

Als zelfstandige of zzp-er  bent u bij ons op het juiste adres voor juridisch advies en rechtsbijstand over:

 

 • Bij onterechte voortijdige beëindiging van de opdracht
 • Het niet betalen van de factuur (incasso)
 • Toetsen en opstellen van een (model-)overeenkomst na de VAR
 • Opstellen algemene voorwaarden
 • Belangenbehartiging bij klachtenprocedures
 • Bij losmaking of ontslag van en predikant

 

Op de arbeidsmarkt spelen zelfstandigen steeds meer een rol van betekenis. We zien dat ook in onze praktijk.

 

 

Zelfstandigen of zzp-ers

 

We hebben ervaring met verschillende soorten zelfstandigen, zoals de ICT-professionals, interimmanagers, coaches en vrije beroepsbeoefenaren zoals bijvoorbeeld psychologen en tandartsen. Ook de grote groep zelfstandigen zonder personeel, die vaak hun oude beroep of vak eerst als werknemer en nu als zelfstandige uitoefenen, kunnen we bijstaan met juridisch advies en rechtsbijstand.

 

Incasso

 

Een klant kan bijvoorbeeld de opdracht die is overeengekomen eerder beëindigen of de factuur niet betalen. We kunnen voor u bepalen of de schade verhaald kan worden en helpen de factuur alsnog te incasseren. We komen op voor uw belangen als zelfstandige en gaan als dat nodig is voor u naar de Rechtbank.

 

Algemene voorwaarden, contracten en overeenkomsten

 

We kunnen zelfstandigen of zzp-ers helpen aan goede algemene voorwaarden en advies geven over het juiste contract en die voor u opstellen. Dat kan een freelanceovereenkomst zijn of een overeenkomst van opdracht, maar ook een overeenkomst tot aanneming van werk als u een zzp-er in de bouwnijverheid bent. Bij het opstellen van contracten letten we ook op de fiscale voorwaarden en de regels voor aansprakelijkheid bij schade. Als u als zelfstandige wilt starten kan het zijn dat er nog een combinatie met een werkloosheidsuitkering mogelijk is. Ook daarin kunnen we u adviseren.

 

Klachtenprocedure

 

Voor zelfstandigen of zzp-ers werkzaam in vrije beroepen is vaak ook tuchtrecht van toepassing als er een klacht wordt ingediend. We kunnen daarin uw belangen behartigen en zorgen voor een goede en degelijke verdediging.

 

Kerkrecht

 

We zijn vertrouwd met het kerkrecht en begrijpen de specifieke cultuur van een kerkelijke gemeente. Bij geschillen waar een predikant, pastoor of dominee, pastoraal werker, diaconaal werker of ander geestelijke persoon betrokken is, is het bevoegd gezag op de arbeidsverhoudingen vaak een punt van extra gewicht. Elke denominatie kent zijn eigen kerkorde, statuut of heeft andere interne regels. Het burgerlijk recht is pas bij dwingende wettelijke regels van toepassing of bij de schending van fundamentele rechtsbeginselen. Door de scheiding tussen kerk en staat gaan interne kerkelijke procedures en rechtspraak voor die van het burgerlijk recht.

 

We beseffen zeer goed dat uw imago voor de toekomst van groot belang is en weten uw relatie met uw opdrachtgever en andere belanghebbenden naar waarde te schatten.

 

Samen met u bepalen we wat het doel van onze inzet is!

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • De nieuwe ondernemersovereenkomst voor zzp’ers 7 februari 2018

  In het Regeerakkoord van Kabinet Rutte III staat het volgende: “Het kabinet gaat verkennen, ook in Lees meer

 • De mythe van het tijdelijk contract 8 december 2017

  Op 14 november 2017 voerde econoom Prof. Dr. Barbara Baarsma, Kroonlid van de Sociaal Economische Ra Lees meer

 • Regeerakkoord hoofdstuk Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid, ZZP-ers en Pensioenrecht 10 oktober 2017

  Regeerakkoord 2017: Gevolgen voor het arbeidsrecht Vandaag is het regeerakkoord verschenen. Na ruim Lees meer

Op de hoogte blijven van de nieuwste wetten en jurisprudentie en praktisch tips ontvangen? Laat hiernaast je e-mailadres achter en ontvang 1 x per kwartaal onze Nieuwsbrief. Speciaal voor ondernemers, werkgevers en HR-managers.