menu_icon

Bert Tol

Waar komt mijn blijvende interesse voor en ruime kennis van het Arbeidsrecht vandaan?

Dat vraag ik me wel eens af. Bij alle toevalligheden heeft het zeker ook te maken met het besef dat werk van fundamentele betekenis is in persoonlijke levens, maar ook voor de samenleving als geheel. Dat geldt voor ondernemers en zelfstandigen evengoed als voor werknemers en degenen die een uitkering ontvangen, maar wel zouden willen werken. In het Arbeidsrecht gaat het dus ergens over.

Op mijn 21e ben ik vier maanden aan het werk geweest bij een Gemeentelijke Sociale Dienst. Ik zag daar dat het niet hebben van vast en betaald werk op cliënten een zeer ontregelende uitwerking had. Op mijn 25e begon ik als adviseur medezeggenschap en enkele jaren daarna was ik fulltime werkzaam in het Arbeidsrecht. In die tijd rondde ik ook mijn deeltijdstudie rechten af naast mijn baan. Vanaf medio 2006 ben ik fulltime werkzaam vanuit een eigen juridische arbeidsrechtpraktijk in Zwolle, samen met mijn echtgenote. Nog steeds ontdek ik nieuwe dingen in het Arbeidsrecht. Nieuwe wetgeving en rechtspraak dragen daaraan bij.

Vakkennis

Voor het bijhouden van de vakinhoudelijke ontwikkelingen ben ik actief lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht, Vereniging Ambtenaar & Recht, Vereniging Onderwijsrecht en de Vereniging voor Pensioenrecht.

Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht hebben mijn interesse en hebben als onderwerpen ook deel uitgemaakt van colleges die ik heb gegeven aan Hogeschool Windesheim en Hogeschool Viaa beiden in Zwolle.

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties zijn lid van de Examencommissie van Hogeschool Viaa, voorzitter RvT van PCBO Accrete en lid van het Classicaal College van Bezwaren Geschillen in Overijssel-Flevoland van de Protestantse kerken in Nederland.

Buiten werk en nevenfuncties mag ik graag bezig zijn met brocante, antiek en kunst. Maar ook snuffelen op een boekenmarkt is een ontspannende bezigheid. En verder lees ik graag literatuur, filosofische publicaties en detectives, waar het aankomt op psychologisch inzicht en maatschappelijk engagement.

En last but not least drink ik af en toe een glas goede wijn, want leven is meer dan alleen werken.

bert@berttol.nl

bracket

Bert Tol

Waar komt mijn blijvende interesse voor en ruime kennis van het Arbeidsrecht vandaan?

Dat vraag ik me wel eens af. Bij alle toevalligheden heeft het zeker ook te maken met het besef dat werk van fundamentele betekenis is in persoonlijke levens, maar ook voor de samenleving als geheel. Dat geldt voor ondernemers en zelfstandigen evengoed als voor werknemers en degenen die een uitkering ontvangen, maar wel zouden willen werken. In het Arbeidsrecht gaat het dus ergens over.

Op mijn 21e ben ik vier maanden aan het werk geweest bij een Gemeentelijke Sociale Dienst. Ik zag daar dat het niet hebben van vast en betaald werk op cliënten een zeer ontregelende uitwerking had. Op mijn 25e begon ik als adviseur medezeggenschap en enkele jaren daarna was ik fulltime werkzaam in het Arbeidsrecht. In die tijd rondde ik ook mijn deeltijdstudie rechten af naast mijn baan. Vanaf medio 2006 ben ik fulltime werkzaam vanuit een eigen juridische arbeidsrechtpraktijk in Zwolle, samen met mijn echtgenote. Nog steeds ontdek ik nieuwe dingen in het Arbeidsrecht. Nieuwe wetgeving en rechtspraak dragen daaraan bij.

Vakkennis

Voor het bijhouden van de vakinhoudelijke ontwikkelingen ben ik actief lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht, Vereniging Ambtenaar & Recht, Vereniging Onderwijsrecht en de Vereniging voor Pensioenrecht.

Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht hebben mijn interesse en hebben als onderwerpen ook deel uitgemaakt van colleges die ik heb gegeven aan Hogeschool Windesheim en Hogeschool Viaa beiden in Zwolle.

Nevenactiviteiten

Nevenfuncties zijn lid van de Examencommissie van Hogeschool Viaa, voorzitter RvT van PCBO Accrete en lid van het Classicaal College van Bezwaren Geschillen in Overijssel-Flevoland van de Protestantse kerken in Nederland.

Buiten werk en nevenfuncties mag ik graag bezig zijn met brocante, antiek en kunst. Maar ook snuffelen op een boekenmarkt is een ontspannende bezigheid. En verder lees ik graag literatuur, filosofische publicaties en detectives, waar het aankomt op psychologisch inzicht en maatschappelijk engagement.

En last but not least drink ik af en toe een glas goede wijn, want leven is meer dan alleen werken.

bert@berttol.nl

bracket

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.