menu_icon
map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
  • ZZP-overeenkomsten in het nauw 4 maart 2021

    De regering is voornemens om de ‘doorgeschoten’ flexibilisering op de arbeidsmarkt terug te drin Lees meer

  • Webinar: Beëindigen arbeidsovereenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid 4 februari 2021

    Regelmatig krijgen we vragen van zowel werkgevers als werknemers over rechten, plichten en (on)mogel Lees meer

  • Opzegverbod bij ziekte in uitzendsector herleeft 16 april 2020

    Het Gerechtshof van Den Haag heeft op 17 maart 2020 een arrest gewezen die de hele uitzendsector hef Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.