menu_icon

Contractbreuk of ontbinding overeenkomst met zzp’er

23 september 2016 Publicaties Voorlichting

Als de overeenkomst met een zzp’er voortijdig wordt beëindigd dan moet de opdrachtgever zich aan bepaalde spelregels rond de ontbinding of contractbreuk houden.

 

Die spelregels voor contractbreuk kunnen in de overeenkomst of algemene voorwaarden staan. Bijvoorbeeld een opzegtermijn en op welke gronden de overeenkomst door de opdrachtgever en de zzp’er kan worden opgezegd. Daar kan de opdrachtgever aan gehouden worden door de zzp’er of opdrachtnemer.

Als er geen schriftelijke overeenkomst is, of er staan in de overeenkomst geen bepalingen over de opzegging, dan zijn uit de rechtspraak enkele lijnen te trekken.

 1.  De beëindiging mag de zzp’er niet overvallen. Als er kritiek is op het functioneren dan moet die kritiek niet alleen redelijk qua inhoud zijn, maar ook met hem zijn gecommuniceerd om de zzp’er nog een kans te geven. Formeel geformuleerd: dat de zzp’er schriftelijk in gebreke moet zijn gesteld in de nakoming van de overeenkomst en hem een termijn worden gegeven de gebreken te verhelpen”. Tijdens die termijn mag het werk door de opdrachtgever niet aan een andere opdrachtnemer worden uitbesteedt.

2.  De opdrachtgever moet een redelijke grond hebben om de overeenkomst met de zzp’er te beëindigen. Dat hoeft niet perse een zwaarwegende grond te zijn. De grond voor een contractbreuk moet redelijk zijn in de zin van begrijpelijk, aannemelijk en feitelijk kloppend.

3.  In de regel zal een redelijke opzegtermijn van toepassing zijn, zodat de zzp’er zich kan instellen op een situatie bij verlies van deze opdracht. Wat een redelijke termijn is hangt af van de omstandigheden en ook van de duur van de samenwerking. Hoe langer de samenwerking heeft geduurd hoe langer ook de redelijke termijn voor opzegging.

We adviseren de volgende tekst op te nemen in contracten:

”De overeenkomst kan door beide partijen met onmiddellijke ingang zonder dat ingebrekestelling is vereist schriftelijk worden ontbonden bij ernstige niet-nakoming van de overeenkomst. In overige situaties kan de overeenkomst – in afwijking van artikel 7:408 BW –  voortijdig schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van 30 dagen.”

Bij opdrachten die langer duren dan 1 jaar kan de wederzijdse opzegtermijn nog langer zijn.

4.  Heeft de zzp’er investeringen gedaan voor deze opdracht of inkoopkosten gemaakt dan moeten deze door de opdrachtgever worden vergoedt. Ook kan soms -afhankelijk van de grond voor de contractbreuk of voortijdige beëindiging van de opdracht- aanleiding zijn voor schadevergoeding van de misgelopen winst.

Bij een onredelijke en voortijdige beëindiging van de overeenkomst staat de zzp’er dus niet geheel rechteloos. Met enige regelmaat brengen we zaken voor de rechter de uitmonden in een schadevergoeding voor de zzp’er. Maar vaak kiest de opdrachtgever voor een schikking.

Let op! Heeft de zzp’er een opdrachtovereenkomst bij een particulier dan kan deze niet worden aangesproken voor een schadevergoeding door de zzp’er.

 

We geven dikwijls juridisch advies bij voortijdige beëindigen van overeenkomsten van opdracht. Als het nodig is gaan we ook voor u naar de Rechtbank.

 

Mr. Bert Tol, september 2016

 

Arbeidsrechtjurist te Zwolle

Bureau Arbeidsrecht      tel. 038-45 35 025    info@berttol.nl     www.berttol.nl

 

bracket

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.