banner3
menu_icon
kerk

Kerkelijk personeel hoeft niet altijd lid te zijn van de kerk

7 november 2018 Publicaties Voorlichting

In Duitsland moet volgens een vonnis van het Bundesarbeitsgericht van 25 oktober 2018 het Evangelische Werk für Diakonie een schadevergoeding van twee maandsalarissen betalen aan mevrouw Egenberger. De rechtsgrond voor de schadevergoeding is ”Benachteiligung wegen der Religion”, of wel discriminatie op grond van godsdienst. Deze mevrouw was in 2012 niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek voor … Continue reading Kerkelijk personeel hoeft niet altijd lid te zijn van de kerk

Lees meer
zzp'er

Slim contracteren voor zzp’ers

17 mei 2018 Activiteiten Publicaties

Uitnodiging Openbaar College Slim contracteren voor zzp’ers     Woensdagmiddag 13 juni  a.s. geeft mr. Bert Tol – arbeidsrechtjurist in Zwolle – een uitgebreide uitleg aan zzp’ers over het afsluiten van contracten. hoe onderhandel je op een slimme manier? wat als de opdracht door de klant voortijdig beëindigd wordt? is er recht op een opzegtermijn … Continue reading Slim contracteren voor zzp’ers

Lees meer
ondernemersovereenkomst

De nieuwe ondernemersovereenkomst voor zzp’ers

7 februari 2018 Opinie Publicaties

In het Regeerakkoord van Kabinet Rutte III staat het volgende: “Het kabinet gaat verkennen, ook in overleg met sociale partners en veldpartijen, of en hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering van een ondernemersovereenkomst een eigen plek zou kunnen krijgen in het burgerlijk wetboek. Dat zou de positie van zelfstandige ondernemers kunnen verhelderen en verstevigen.” In … Continue reading De nieuwe ondernemersovereenkomst voor zzp’ers

Lees meer

De mythe van het tijdelijk contract

8 december 2017 Opinie Publicaties

Op 14 november 2017 voerde econoom Prof. Dr. Barbara Baarsma, Kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER), tijdens de jaarlijkse Celelezing in Zwolle een pleidooi voor een forse toeneming van scholingsinspanningen. Zij hield het aanwezige publiek een vijf-puntenplan voor waarbij de afschaffing van het vaste contract en voor iedereen een tijdelijke baan van 5 jaar, … Continue reading De mythe van het tijdelijk contract

Lees meer

Regeerakkoord hoofdstuk Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid, ZZP-ers en Pensioenrecht

10 oktober 2017 Publicaties Voorlichting

Regeerakkoord 2017: Gevolgen voor het arbeidsrecht Vandaag is het regeerakkoord verschenen. Na ruim 200 dagen onderhandelen zijn de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar. Zie voor de volledige tekst: Regeerakkoord Hfd Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid, ZZP-ers en Pensioen Kernpunten zijn: Introductie van een cumulatiegrond in … Continue reading Regeerakkoord hoofdstuk Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid, ZZP-ers en Pensioenrecht

Lees meer
zzp'er

Betutteling van ZZP-ers of bescherming publieke belangen?

10 augustus 2017 Opinie Publicaties

De handhaving van de Wet DBA is voor de tweede keer uitgesteld door het kabinet, nu tot 1 juli 2018. De wet is aan grondige herziening toe.   Samenvatting artikel Zzp-ers hebben een vaste plaats in ons bestel. Zij zijn waardevol voor de werking van de economie en kan personen gelegenheid bieden zich -op hun … Continue reading Betutteling van ZZP-ers of bescherming publieke belangen?

Lees meer

Oplossingsrichting wet DBA: het rechtsvermoeden van schijnzelfstandigheid

21 november 2016 Opinie Publicaties

  De Wet DBA loopt vast door verlies aan draagvlak in de samenleving. Het kabinet heeft de naheffingen en boetes voor goedwillende opdrachtgevers en zelfstandigen uitgesteld tot 1 januari 2018.   De werkgeversorganisaties en de organisaties die de belangen van ZZP-ers behartigen hebben hun vertrouwen in de wet DBA opgezegd. Intussen moet verder nagedacht worden … Continue reading Oplossingsrichting wet DBA: het rechtsvermoeden van schijnzelfstandigheid

Lees meer
contractbreuk

Contractbreuk of ontbinding overeenkomst met zzp’er

23 september 2016 Publicaties Voorlichting

Als de overeenkomst met een zzp-er voortijdig wordt beëindigd dan moet de opdrachtgever zich aan bepaalde spelregels rond de ontbinding of contractbreuk houden.   Die spelregels voor contractbreuk kunnen in de overeenkomst of algemene voorwaarden staan. Bijvoorbeeld een opzegtermijn en op welke gronden de overeenkomst door de opdrachtgever en de zzp-er kan worden opgezegd. Daar … Continue reading Contractbreuk of ontbinding overeenkomst met zzp’er

Lees meer

De aanzegboete bij tijdelijke contracten

15 september 2016 Publicaties Voorlichting

Per 1 januari 2015 hebben werkgevers die werken met tijdelijke arbeidscontracten te maken met het fenomeen aanzeggen. Wat is aanzeggen precies en wat zijn de gevolgen voor de praktijk? Aanzeggen? Wat is dat eigenlijk? Aanzeggen is in feite niets anders dan de verplichting van de werkgever om werknemers met een tijdelijk arbeidscontract schriftelijk te informeren … Continue reading De aanzegboete bij tijdelijke contracten

Lees meer

Meer vaste banen: aanpassing van de WWZ

26 augustus 2016 Opinie Publicaties

Meer vaste banen door aanpassingen in de WWZ D66 heeft als onderdeel van het verkiezingsprogramma een notitie met de naam ”De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers” opgesteld, waarin een pleidooi wordt gevoerd voor meer vaste banen. Er dreigt een steeds grotere tweedeling op de arbeidsmarkt te ontstaan. Veel nieuwkomers – in hoofdzaak jongeren – … Continue reading Meer vaste banen: aanpassing van de WWZ

Lees meer

Op de hoogte blijven van de nieuwste wetten en jurisprudentie en praktisch tips ontvangen? Laat hiernaast je e-mailadres achter en ontvang 1 x per kwartaal onze Nieuwsbrief. Speciaal voor ondernemers, werkgevers en HR-managers.