menu_icon

Kosten juridisch advies en rechtsbijstand

Goed advies en rechtsbijstand is de prijs waard en verdient zichzelf terug.

Gratis recht bestaat niet, maar wij hanteren wel verschillende tarieven en vormen van betaling van onze inspanningen.

 

Uurtarief

Door inflatie zijn de kosten fors gestegen en zijn wij genoodzaakt voor de basis van onze dienstverlening het vaste uurtarief per 1 januari 2023 vast te stellen op € 175 per uur exclusief 21% BTW. (Dit is de eerste verhoging sinds 1 januari 2018). We berekenen geen kantoorkosten.

Omdat wij specialist zijn in Arbeidsrecht rekenen we (uitgezonderd bijzondere situaties) geen tijd voor het bestuderen van wetten en rechtspraak.

 

Prijsafspraken

We kunnen ook een vaste prijsafspraak (fixed fee) maken of een laag/hoog uurtarief afspreken. In dat laatste geval rekenen wij bij verlies van een procedure het lage tarief en bij winst het hoge uurtarief. Voor uitgebreide informatie zie De kosten van onze rechtsbijstand

 

Bijkomende kosten

Reiskosten, reistijd, griffierecht en kosten deurwaarder die in overleg met de opdrachtgever gemaakt moeten worden in het belang van de zaak, worden eveneens in rekening gebracht.

 

Opdrachtbevestiging

In de schriftelijke opdrachtbevestiging leggen we de overeenkomst van opdracht en de prijsafspraak vast.

 

Rechtsbijstandverzekering

Bij procedures kan ook de Rechtsbijstandverzekering de kosten dekken. Na uw aanmelding van het geschil bij de verzekeringsmaatschappij hebben wij met hen overleg en worden de kosten van de rechtszaak of de procedure bij het UWV -als het een reële zaak betreft- door hen vergoed. U hebt immers recht op een vrije advocaatkeuze en dat recht is ook op onze dienstverlening van toepassing.

Veel Rechtsbijstandverzekeringen willen de kosten van onze gesprekken met de werkgever en de onderhandelingen om te komen tot een regeling, niet onder de dekking van de verzekering laten vallen.

Volgens Europees recht in een Belgische casus zou dat ook moeten vallen onder het recht van vrije advocaatkeuze. Het wachten is op een rechterlijke uitspraak die verzekeringsmaatschappijen daartoe dwingt. Tot dan dient u de kosten die hiermee gemoeid zijn -en voor zover niet op de wederpartij te verhalen- zelf te betalen.

 

In het eerste gesprek kunnen wij door onze ervaring een redelijke inschatting geven van de totale kosten.

 

Bemiddeling

Voor bemiddeling, waarbij wij worden ingeschakeld door beide partijen, hanteren wij resultaatafhankelijke tarieven. Als de bemiddeling slaagt, geldt het normale tarief per uur; slaagt de bemiddeling niet, dan verlenen wij een korting van 25%.

 

Facturatie

In de regel factureren wij eenmaal per maand. Bij de factuur is een heldere en uitgebreide specificatie gevoegd. De betaling kan alleen via de bank.

 

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
  • Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst? 13 maart 2023

    Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in Lees meer

  • WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid 9 februari 2023

    Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers Lees meer

  • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

    Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. V Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.