menu_icon

Ik ben werknemer

Met onze inzet valt voor u als werknemer veel te winnen. Ontslag of een arbeidsconflict kunnen zich onverwacht aandienen, hoe sterk uw rechtspositie ook lijkt of hoe hoog uw functie ook is. Anderen beslissen over u. Daarom komen wij op voor uw belang en staat u er niet alleen voor.

 

 

Als werknemer of ambtenaar  bent u bij ons op het juiste adres voor juridisch advies en rechtsbijstand over of bij:

 

Wij kunnen u ook adviseren over het voeren van lastige gesprekken. Desgewenst gaan wij met u mee.

 

Betaald werk is voor u als werknemer uw belangrijkste bron van inkomen. Maar niets is meer zeker. Als door een verandering in de werkorganisatie of door spanningen in de onderlinge verhoudingen ontslag dreigt, dan kunnen wij u goed helpen.

 

Ook als u arbeidsongeschikt wordt of er een geschil is over het loon kunnen wij u bijstaan. Wij helpen u door belangrijke gesprekken goed met u voor te bereiden of met u mee te gaan.

Wij geven u juridisch advies en gaan, als dat nodig is, voor u naar de Rechtbank om voor uw belangen op te komen.

 

 

Arbeidscontracten

 

Er zijn veel soorten werknemers met verschillende typen arbeidscontracten en cao’s. Wij kunnen u juridisch advies en rechtsbijstand geven, of u nu een vaste arbeidsovereenkomst of een tijdelijk contract hebt, uitzendmedewerker bent of werkt bij een payrollbedrijf.

 

Wij ondersteunen niet alleen werknemers in het bedrijfsleven, maar ook werknemers in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Daarnaast zijn wij vertrouwd met de veranderingen in het ambtenarenrecht, waardoor hun rechtspositie is gaan lijken op die van de werknemers in de private sector. Wanneer u in dienst bent van het Rijk, de gemeente of de provincie, kunnen wij goed voor uw belangen opkomen.

 

Beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst

 

Per 1 juli 2015 is voor werknemers het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De hoofdroute is nu de beëindigingsovereenkomst, ook wel de vaststellingsovereenkomst genoemd.

 

Als er sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag of ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid, dan kan de werkgever ook kiezen voor een ontslagaanvraag bij het UWV .

 

Zijn er andere gronden voor het ontslag, bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde verhouding, dan zal de werkgever een verzoek tot ontbinding indienen bij de kantonrechter.

 

In alle gevallen is het aan te raden rechtsbijstand in te schakelen.

 

Bij veel gedwongen ontslagen kan de werknemer aanspraak maken op een wachtgeldregeling, een ontslagvergoeding of wettelijke transitievergoeding. Met instemming van de werknemer mogen de kosten van outplacement soms van de transitievergoeding afgetrokken worden, echter alleen als de cao of het sociaal plan dat mogelijk maakt. Maar er zijn ook situaties waarbij er een hogere vergoeding van toepassing kan zijn.

 

Wij kunnen dat goed beoordelen en u daarin van advies voorzien. Zo nodig gaan wij voor u daarover in onderhandeling met uw werkgever.

 

Checklist Beëindigingsovereenkomst of Vaststellingsovereenkomst

 

 

Kosten

 

Als uw werkgever een beëindigingsovereenkomst met u wil sluiten, wordt er vaak ook een budget voor juridisch advies ter beschikking gesteld. Is dat niet het geval, dan proberen wij uit te onderhandelen dat onze kosten geheel of gedeeltelijk door de werkgever worden betaald.

 

Ontslag op staande voet

 

Wij worden vaak ingeschakeld bij een ontslag op staande voet. Door onze inzet wordt dikwijls achteraf door de rechter een ontslag op staande voet afgekeurd, omdat de werkgever teveel heeft gehandeld uit emotie of omdat de procedures niet goed zijn gevolgd.

 

Non-actief

 

Er zijn diverse redenen waarom wij door werknemers gevraagd worden advies of rechtsbijstand te verlenen. Dat is onder andere het geval bij schorsing of een op-non-actiefstelling, bij geschillen tijdens arbeidsongeschiktheid over de re-integratie, bij mogelijke discriminatie en conflicten over gelijke behandeling en bij loonvorderingen en schadevergoedingen.

 

Samen met u bepalen we het doel van onze dienstverlening!

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
  • Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst? 13 maart 2023

    Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in Lees meer

  • WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid 9 februari 2023

    Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers Lees meer

  • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

    Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. V Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.