menu_icon

Ik ben werknemer

Met onze inzet valt voor u als werknemer veel te winnen. Ontslag of een arbeidsconflict kunnen zich onverwacht aandienen, hoe sterk uw rechtspositie ook lijkt of hoe hoog uw functie ook is. Anderen beslissen over u. Daarom komen wij op voor uw belang en staat u er niet alleen voor.

 

 

Als werknemer of ambtenaar  bent u bij ons op het juiste adres voor juridisch advies en rechtsbijstand over of bij:

 

Wij kunnen u ook adviseren over het voeren van lastige gesprekken. Desgewenst gaan wij met u mee.

 

Betaald werk is voor u als werknemer uw belangrijkste bron van inkomen. Maar niets is meer zeker. Als door een verandering in de werkorganisatie of door spanningen in de onderlinge verhoudingen ontslag dreigt, dan kunnen wij u goed helpen.

 

Ook als u arbeidsongeschikt wordt of er een geschil is over het loon kunnen wij u bijstaan. Wij helpen u door belangrijke gesprekken goed met u voor te bereiden of met u mee te gaan.

Wij geven u juridisch advies en gaan, als dat nodig is, voor u naar de Rechtbank om voor uw belangen op te komen.

 

 

Arbeidscontracten

 

Er zijn veel soorten werknemers met verschillende typen arbeidscontracten en cao’s. Wij kunnen u juridisch advies en rechtsbijstand geven, of u nu een vaste arbeidsovereenkomst of een tijdelijk contract hebt, uitzendmedewerker bent of werkt bij een payrollbedrijf.

 

Wij ondersteunen niet alleen werknemers in het bedrijfsleven, maar ook werknemers in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Daarnaast zijn wij vertrouwd met het ambtenarenrecht, dus kunnen wij, als u ambtenaar bent in dienst van het Rijk, een gemeente of een provincie goed voor uw belangen opkomen.

 

Beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst

 

Per 1 juli 2015 is voor werknemers het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De hoofdroute is nu de beëindigingsovereenkomst, ook wel de vaststellingsovereenkomst genoemd.

 

Als er sprake is van een bedrijfseconomisch ontslag of ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid, dan kan de werkgever ook kiezen voor een ontslagaanvraag bij het UWV .

 

Zijn er andere gronden voor het ontslag, bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde verhouding, dan zal de werkgever een verzoek tot ontbinding indienen bij de kantonrechter.

 

In alle gevallen is het aan te raden rechtsbijstand in te schakelen.

 

Bij veel gedwongen ontslagen kan de werknemer aanspraak maken op een wachtgeldregeling, een ontslagvergoeding of wettelijke transitievergoeding. Met instemming van de werknemer mogen de kosten van outplacement soms van de transitievergoeding afgetrokken worden, echter alleen als de cao of het sociaal plan dat mogelijk maakt. Maar er zijn ook situaties waarbij er een hogere vergoeding van toepassing kan zijn.

 

Wij kunnen dat goed beoordelen en u daarin van advies voorzien. Zo nodig gaan wij voor u daarover in onderhandeling met uw werkgever.

 

Checklist Beëindigingsovereenkomst of Vaststellingsovereenkomst

 

 

Kosten

 

Als uw werkgever een beëindigingsovereenkomst met u wil sluiten, wordt er vaak ook een budget voor juridisch advies ter beschikking gesteld. Is dat niet het geval, dan proberen wij uit te onderhandelen dat onze kosten geheel of gedeeltelijk door de werkgever worden betaald.

 

Ontslag op staande voet

 

Wij worden vaak ingeschakeld bij een ontslag op staande voet. Door onze inzet wordt dikwijls achteraf door de rechter een ontslag op staande voet afgekeurd, omdat de werkgever teveel heeft gehandeld uit emotie of omdat de procedures niet goed zijn gevolgd.

 

Non-actief

 

Er zijn diverse redenen waarom wij door werknemers gevraagd worden advies of rechtsbijstand te verlenen. Dat is onder andere het geval bij schorsing of een op-non-actiefstelling, bij geschillen tijdens arbeidsongeschiktheid over de re-integratie, bij mogelijke discriminatie en conflicten over gelijke behandeling en bij loonvorderingen en schadevergoedingen.

 

Samen met u bepalen we het doel van onze dienstverlening!

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
  • 1-1-2019: 12½ jarig bestaan Bert Tol Bureau Arbeidsrecht 1 januari 2019

    Op 1 juli 2006 begon mr. Bert Tol met een zelfstandige praktijk voor juridisch advies en rechtsbijst Lees meer

  • Kerkelijk personeel hoeft niet altijd lid te zijn van de kerk 7 november 2018

    In Duitsland moet volgens een vonnis van het Bundesarbeitsgericht van 25 oktober 2018 het Evangelisc Lees meer

  • Slim contracteren voor zzp’ers 17 mei 2018

    Uitnodiging Openbaar College Slim contracteren voor zzp’ers     Woensdagmiddag 13 juni  Lees meer

Op de hoogte blijven van de nieuwste wetten en jurisprudentie en praktisch tips ontvangen? Laat hiernaast je e-mailadres achter en ontvang 1 x per kwartaal onze Nieuwsbrief. Speciaal voor ondernemers, werkgevers en HR-managers.