menu_icon

Ik zit in een ondernemingsraad

Wij bieden deskundig en betaalbaar advies voor de ondernemingsraad om het overzicht te bewaren en om als OR daadkracht te kunnen (blijven) tonen.

 

 

Voor snel advies of inschakeling als extern deskundige ben u bij ons aan het goede adres over en bij :

 

 • toepassing van de WOR
 • toepassing van de cao, het arbeidsrecht of het ambtenarenrecht
 • de interne arbeidsvoorwaardenregeling
 • eisen met betrekking tot reorganisatie en sociaal plan
 • toepassing van het pensioenrecht
 • bemiddeling bij conflicten met de bestuurder of de vakbond(en)

 

De OR is er in het belang van het personeel en van de onderneming of instelling in al zijn onderdelen.

 

 

Reorganisatie, boventallig verklaren, fusie of samenwerking

 

Er gebeurt in een onderneming of instelling altijd wel iets dat vraagt om een reactie of een initiatief van de ondernemingsraad. Dat kan een reorganisatie zijn, al dan niet in samenhang met een sociaal plan, het boventallig verklaren van personeel, een fusie of het aangaan van samenwerkingsverbanden etc. Voortdurend moet een OR belangen afwegen.

 

Pensioenakkoord (juni 2019)

 

Voor ondernemingen met een eigen pensioenregeling gaat er veel veranderen. Daarbij heeft een OR instemmingsrecht.

De middelloonregelingen moeten worden omgezet naar beschikbare premie regelingen. En de bestaande beschikbare premie regelingen moeten voor iedereen een gelijke premie hebben. Nu betalen oudere werknemers een hoge premie en jongere werknemers een lage premie. De OR kan onderhandelen over een juiste premiebijdrage voor de werknemers. En over een aanvullende compensatie voor werknemers die hier nadelen van ondervinden.

Wij adviseren daarbij.

 

Wet op de Ondernemingsraden

 

Wij helpen bij het interpreteren en toepassen van de Wet op de Ondernemingsraden. Het adviesrecht in art.25 WOR en het instemmingsrecht in art. 27 WOR zijn niet altijd makkelijk toe te passen. Wij kunnen ook samen met de OR een plan van aanpak maken en bij de uitvoering daarvan ondersteuning bieden.

 

Extern deskundige

 

In veel adviesaanvragen van de bestuurder staan ook wijzigingen over de rechtspositie van de het personeel. Dat kan gaan over een arbeidsvoorwaarde, maar ook over de pensioenregeling, functiewaardering, klachtenregeling, werktijden of de reiskosten. Ook daarover adviseren wij de ondernemingsraad. U kunt ons als extern deskundige om schriftelijk advies vragen, maar wij komen desgewenst ook langs voor een adviesgesprek.

 

Bemiddelen

 

Verder kunnen we bemiddelen bij een impasse tussen de OR en de bestuurder. We kunnen door de OR ook als onderhandelaar worden ingehuurd.

 

Cursussen in arbeidsrecht en sociale zekerheid

 

We geven dikwijls cursussen voor klanten op basis van open inschrijving. Kennisoverdracht doen we met veel plezier!

Naast de juridische praktijk zijn we 15 jaar voor enkele uren in de week docent geweest bij twee hogescholen in Zwolle.

De onderwerpen hebben te maken met het brede veld van arbeidsrecht, medezeggenschap en sociale zekerheid.

Onze kennis en ervaring delen we ook ‘incompany’ op een door u gekozen locatie.

 

Overweegt u een incompany seminar of workshop? Neem contact op over de invulling en planning. U zult zich verbazen over het scherpe tarief!

Mail ons op info@berttol.nl of bel ons voor een afspraak op 038-45 35 025

 

 

Samen met de OR spreken we het doel van de dienstverlening af

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst? 13 maart 2023

  Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in Lees meer

 • WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid 9 februari 2023

  Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers Lees meer

 • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

  Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. V Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.