menu_icon

Ik zit in een ondernemingsraad

Wij bieden deskundig en betaalbaar advies voor de ondernemingsraad om het overzicht te bewaren en om als OR daadkracht te kunnen (blijven) tonen.

 

 

Voor snel advies of inschakeling als extern deskundige ben u bij ons aan het goede adres over en bij :

 

 • toepassing van de WOR
 • toepassing van de cao, het arbeidsrecht of het ambtenarenrecht
 • de interne arbeidsvoorwaardenregeling
 • eisen met betrekking tot reorganisatie en sociaal plan
 • toepassing van het pensioenrecht
 • bemiddeling bij conflicten met de bestuurder of de vakbond(en)

 

De OR is er in het belang van het personeel en van de onderneming of instelling in al zijn onderdelen.

 

 

Reorganisatie, boventallig verklaren, fusie of samenwerking

 

Er gebeurt in een onderneming of instelling altijd wel iets dat vraagt om een reactie of een initiatief van de ondernemingsraad. Dat kan een reorganisatie zijn, al dan niet in samenhang met een sociaal plan, het boventallig verklaren van personeel, een fusie of het aangaan van samenwerkingsverbanden etc. Voortdurend moet een OR belangen afwegen.

 

Wet op de Ondernemingsraden

 

Wij helpen bij het interpreteren en toepassen van de Wet op de Ondernemingsraden. Het adviesrecht in art.25 WOR en het instemmingsrecht in art. 27 WOR zijn niet altijd makkelijk toe te passen. Wij kunnen ook samen met de OR een plan van aanpak maken en bij de uitvoering daarvan ondersteuning bieden.

 

Extern deskundige

 

In veel adviesaanvragen van de bestuurder staan ook wijzigingen over de rechtspositie van de het personeel. Dat kan gaan over een arbeidsvoorwaarde, maar ook over de pensioenregeling, functiewaardering, klachtenregeling, werktijden of de reiskosten. Ook daarover adviseren wij de ondernemingsraad. U kunt ons als extern deskundige om schriftelijk advies vragen, maar wij komen desgewenst ook langs voor een adviesgesprek.

 

Bemiddelen

 

Verder kunnen we bemiddelen tussen de OR en de bestuurder als er een impasse is ontstaan. Daarnaast kunnen wij  door de OR als onderhandelaar worden ingehuurd.

 

Samen met de OR spreken we het doel van de dienstverlening af

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • Hoofddoekjes op het werk 25 november 2021

  Hoofddoekjes op het werk Op 15 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in twee Dui Lees meer

 • ‘Killing clausules’ in contracten zzp’ers 21 oktober 2021

  In veel overeenkomsten tussen zakelijke opdrachtgevers en zzp’ers staan bepalingen die dodelijk zi Lees meer

 • ZZP-overeenkomsten in het nauw 4 maart 2021

  De regering is voornemens de ‘doorgeschoten’ flexibilisering op de arbeidsmarkt terug te dringen Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.