menu_icon

Zelf onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst? Werknemer doe dat niet!

Met grote regelmaat worden we gevraagd om een vaststellingsovereenkomst te controleren en/of te beoordelen.

 

We kunnen wel zeggen dat we daar inmiddels behoorlijk (lees: jarenlange) ervaring in hebben.

 

Beëindiging- of vaststellingsovereenkomst

Maar we worden ook steeds vaker geconfronteerd met resultaten van al eerdere onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.

 

Die onderhandelingsovereenkomsten stemmen ons vaak droevig. De ontslagvergoeding die dan al is besproken is veel te laag. En er is bijvoorbeeld geen vrijstelling van werk meegenomen. Of een ontheffing van het concurrentiebeding. Het is dan lastig om te gaan ‘terug’ onderhandelen.

 

Als wij zelf gaan onderhandelen geeft dat het beste resultaat. Daarna zorgen we er voor dat de afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die ‘WW-proof’ is.

 

We kunnen dan optimaal onze kennis en ervaring inzetten.

 

Het nieuwe ontslagrecht

Een gedachte die veel leeft is dat het ontslagrecht na de afschaffing van de kantonrechtersformule per 1 juli 2015, het simpel toepassen is van een formule voor de berekening van de transitievergoeding.

 

Want voor alle werknemers ongeacht leeftijd of soort arbeidsovereenkomst is de wettelijke transitievergoeding een derde maandsalaris per dienstjaar.

Maar niets is minder waar!

 

Onderhandelen in het arbeidsrecht is een vak apart

In de eerste plaats omdat de transitievergoeding alleen fungeert als minimumbedrag. Wat de uiteindelijke ontslagvergoeding is hangt af van de inschatting of er een ontslagdossier ligt dat standhoudt bij de kantonrechter als de werkgever het ontslag zou gaan aanvragen.

Daarmee wordt niet bedoeld of gestimuleerd om te gaan procederen.

 

Een sterk ontslagdossier leidt tot een ontslagvergoeding die op of dichtbij de transitievergoeding ligt.

Een zwak ontslagdossier kan een veelvoud van de transitievergoeding als ontslagvergoeding opleveren.

 

Wegen van de situatie

Het gaat dus om de taxatie van de concrete situatie in het licht van de rechtspraak over ontslag. Die rechtspraak wordt door arbeidsrechtjuristen nauwgezet bijgehouden. Ook door ons. Wie niet werkzaam is in het arbeidsrecht kan daar nauwelijks iets zinnigs over zeggen.

 

Verreweg de meeste werknemers hebben geen idee wat de kracht of zwakte is van een concreet ontslagdossier. Ook directieleden en HRM-adviseurs niet. Ervaring leert dat werkgevers daar hoog van opgeven maar de praktijk laat vaak een ander beeld zien.

 

Hogere ontslagvergoeding

Er kan dus onderhandeld worden over een hogere ontslagvergoeding. De bandbreedte is echter niet onbeperkt. Er zijn grenzen maar alleen bij de dagelijkse uitoefening van het vak weet je waar de grenzen liggen.

 

In die zin is het vak van arbeidsrechtjurist wel vergelijkbaar met een makelaar in woningen. Met dit verschil dat de prijzen van een woning meer onderlinge vergelijking mogelijk maakt.

 

Belangrijke onderwerpen

Een andere reden waarom we het onderhandelen met de werkgever liever zelf te hand nemen is dat we dan ook in een vroeg stadium alle belangrijke onderwerpen kunnen meenemen. Liever niet achteraf geconfronteerd worden met open eindjes waar vervolgens weer onenigheid over kan ontstaan.

 

Stel de werknemer gaat zelf onderhandelen met de werkgever. Er komt een akkoord voor een ontslagvergoeding van € 8.000. Maar gelet op het matige ontslagdossier zou een bedrag van € 16.000 redelijk zijn.

 

Het lukt ons dan achteraf vaak ook niet meer te onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding. De werkgever weet immers dat een bedrag van € 8.000 ook wel akkoord is voor de werknemer.

 

‘Terug’ onderhandelen is lastig en niet professioneel.

 

Ga daarom als werknemer niet zelf onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.

 

Ontslag na twee jaren ziekte of bij burn-out klachten

Na twee jaar ziekte stopt vaak de loondoorbetaling. Maar er moet nog wel formeel een einde komen aan de arbeidsovereenkomst.

Ook dan is het mogelijk een vaststellingsovereenkomst mét een ontslagvergoeding overeen te komen.

 

Zelfs kan -als de werknemer daar in medisch opzicht beter van wordt- tijdens de arbeidsongeschiktheid een vaststellingsovereenkomst overeengekomen worden. Dat is een ingewikkeld onderwerp. Meer hierover ook op de pagina ontslag bij burn-out klachten.

 

Kosten van onze inzet

In veel gevallen liggen de kosten van onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst ergens tussen de € 750 en € 1.250 (ex.btw). Dat is inclusief de opstelling van een goede tekst voor de vaststellingsovereenkomst.

In 90% van de gevallen lukt het om die kosten bij de werkgever te declareren.

 

Dat betekent dat slechts een klein deel van de werknemers de kosten van het juridisch advies (geheel of gedeeltelijk) zelf moet betalen.

Wel is daarbij aangetekend dat in nagenoeg alle gevallen onze inspanning zeer lonend is voor de werknemer.

Zie onderstaande voorbeelden.

 

Voorbeelden na 1 januari 2022

Citaten uit de afsluitende e-mail aan cliënten:

 

 • De onderhandelingen over de ontslagregeling zijn begonnen met een inzet van de werkgever van ontslag per 1 juni 2022 en een vergoeding van bruto € 5.095,37. We zijn geëindigd met een ontslag per 1 juni 2022 en een vergoeding van bruto € 9.000 en dekkende vergoeding kosten juridisch advies.
 • De onderhandelingen over de ontslagregeling zijn begonnen met een inzet van de werkgever van ontslag per 1 november 2022 en een vergoeding van bruto ca € 34.248. We zijn geëindigd met een ontslag per 1 november 2022 en een vergoeding van bruto € 56.372 en dekkende vergoeding kosten juridisch advies.
 • De onderhandelingen over de ontslagregeling zijn begonnen met een inzet van de werkgever van ontslag per 1 december 2022 en een vergoeding van bruto € 28.500. We zijn geëindigd met een ontslag per 1 april 2023 en een vergoeding van bruto € 34.000 en gedeeltelijke vergoeding kosten juridisch advies.
 • De onderhandelingen over de ontslagregeling zijn begonnen met een inzet van de werkgever van ontslag per 1 augustus 2022 en een vergoeding van bruto € 22.600. We zijn geëindigd met een ontslag per 1 september 2022 en een vergoeding van bruto € 34.138,15 en dekkende vergoeding kosten juridisch advies.
 • De onderhandelingen over de ontslagregeling zijn begonnen met een inzet van de werkgever in het gesprek op dinsdag 26 april 2022 bij een ontslag per 1 september 2022 een vergoeding van bruto ca € 35.000. We zijn geëindigd met een ontslag per 1 september 2022 en een vergoeding van bruto € 67.500, doorbetaling loon incl. overuren tot 100% en gedeeltelijke vergoeding kosten juridisch advies.

 

 

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst? 13 maart 2023

  Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in Lees meer

 • WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid 9 februari 2023

  Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers Lees meer

 • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

  Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. V Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.