menu_icon

Zelf onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst? Werknemer doe dat niet!

Met grote regelmaat worden we gevraagd om een vaststellingsovereenkomst te controleren en/of te beoordelen. We kunnen wel zeggen dat we daar inmiddels behoorlijk (lees: jarenlange) ervaring in hebben.

 

Echter in toenemende mate worden we geconfronteerd met resultaten van al eerdere onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. Die onderhandelingsovereenkomsten stemmen ons vaak droevig. De ontslagvergoeding is veel te laag. Of er is bijvoorbeeld geen vrijstelling van werk of een ontheffing van het concurrentiebeding meegenomen. Het is lastig om dan te gaan ‘terug’ onderhandelen.

 

De beste resultaten worden behaald als wij zelf gaan onderhandelen.  Vervolgens zorgen we er dan voor dat de resultaten worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die WW-proof is.

 

We kunnen dan optimaal onze kennis en ervaring inzetten.

Het nieuwe ontslagrecht

Een wijdverbreide gedachte is dat het ontslagrecht na de afschaffing van de kantonrechtersformule per 1 juli 2015 het simpel toepassen van een formule is voor de berekening van de transitievergoeding. Want voor alle werknemers ongeacht leeftijd of soort arbeidsovereenkomst is de wettelijke transitievergoeding eenderde maandsalaris per dienstjaar.

 

Maar niets is minder waar.

Onderhandelen in het arbeidsrecht is een vak apart

In de eerste plaats omdat de transitievergoeding alleen fungeert als minimumbedrag. Wat de uiteindelijke ontslagvergoeding is hangt af van de inschatting of er een ontslagdossier ligt dat standhoudt bij de kantonrechter als de werkgever het ontslag zou gaan aanvragen.

 

Daarmee wordt niet bedoeld of gestimuleerd om te gaan procederen. Een sterk ontslagdossier leidt tot een ontslagvergoeding die op of dichtbij de transitievergoeding ligt. Een zwak ontslagdossier kan een veelvoud van de transitievergoeding als ontslagvergoeding opleveren.

 

Het gaat dus om de taxatie van de concrete situatie in het licht van de rechtspraak over ontslag. Die rechtspraak wordt door ons en andere arbeidsrechtjuristen nauwgezet bijgehouden. Wie niet werkzaam is in het arbeidsrecht kan daar nauwelijks iets zinnigs over zeggen. Verreweg de meeste werknemers, maar ook directieleden en HRM-adviseurs hebben geen idee wat de kracht of zwakte is van het concreet voorliggend ontslagdossier. Ervaring leert dat werkgevers daar hoog van opgeven maar de praktijk laat vaak een ander beeld zien.

 

Dus er kan onderhandeld worden over een hogere ontslagvergoeding. De bandbreedte is niet onbeperkt. Er zijn grenzen maar alleen bij de dagelijkse uitoefening van het vak weet je waar de grenzen liggen. In die zin is het vak van arbeidsrechtjurist wel vergelijkbaar met een makelaar in woningen. Met dit verschil dat de prijzen van een woning meer onderlinge vergelijking mogelijk maakt.

 

Een andere reden waarom we het onderhandelen voor de werknemer liever zelf te hand nemen is dat we er dan ook zeker van zijn dat we in een vroeg stadium alle belangrijke onderwerpen meenemen. Dat we niet achteraf geconfronteerd worden met open eindjes waar vervolgens weer onenigheid over kan ontstaan.

 

Als de werknemer zelf gaat onderhandelen met de werkgever en akkoord gaat met een ontslagvergoeding van € 8000 maar waar gelet op het matige ontslagdossier een bedrag van € 16000 redelijk zou zijn, dan lukt ons dat achteraf vaak ook niet meer. De werkgever weet immers dat een bedrag van € 8000 wel akkoord is voor de werknemer. ‘Terug’ onderhandelen is lastig en niet professioneel.

 

Ga daarom als werknemer niet zelf onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.

Kosten van onze inzet

In veel gevallen liggen de kosten van de onderhandelingen ergens tussen de 750 en 1250 euro excl. btw. Dat is inclusief de opstelling van een goede tekst voor de vaststellingsovereenkomst. In 90% van de gevallen lukt het ook om die kosten bij de werkgever te declareren. Dat betekent dat in slechts 10% van de gevallen de werknemer de gehele kosten van het juridisch advies betaald. Waarbij aangetekend dat in nagenoeg alle gevallen onze inspanning zeer lonend is voor de werknemer. Zie onderstaande voorbeelden.

Voorbeelden na 1 januari 2020

Citaten uit de afsluitende e-mail aan cliënten:

 

 • De onderhandelingen over de ontslagregeling zijn begonnen met een inzet van de werkgever van ontslag per 1 juli 2020 en een aanbod voor outplacement van € 2500. We zijn geëindigd met een ontslag per 1 augustus 2020, een vergoeding van bruto € 10.000 en hogere vergoeding kosten juridisch advies.

 

 • De onderhandelingen over de ontslagregeling zijn begonnen met een inzet van de werkgever van ontslag per 1 juni 2020 en een vergoeding van bruto € 2385,02 plus aanvulling voor 3 maanden van € 238,50 per maand. We zijn geëindigd met een ontslag per 1 augustus 2020 en een vergoeding van bruto € 4000 en vergoeding kosten juridisch advies.

 

 • De onderhandelingen over de ontslagregeling zijn begonnen met een inzet van de werkgever van ontslag per 1 mei 2020 en een vergoeding van bruto € 15.000. We zijn geëindigd met een ontslag per 1 mei 2020 en een vergoeding van bruto € 27.500 en een dekkende vergoeding kosten juridisch advies.

 

 • De onderhandelingen over de ontslagregeling zijn begonnen met een inzet van de werkgever van ontslag per 1 juli 2020 en een vergoeding van bruto € 34.991. We zijn geëindigd met een ontslag per 1 augustus 2020 en een vergoeding van bruto € 50.000 en vergoeding kosten juridisch advies.
map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

  Inleiding Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goe Lees meer

 • Hopeloze casussen en derde ziektejaar 28 juli 2022

  In onze juridische praktijk worden we door werkgevers met enige regelmaat gevraagd te ondersteunen b Lees meer

 • Hoofddoekjes op het werk 25 november 2021

  Hoofddoekjes op het werk Op 15 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in twee Dui Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.