menu_icon

Beëindigings- of vaststellingsovereenkomst

12 november 2015 Publicaties Voorlichting

Wil uw werkgever in overleg met u de arbeidsovereenkomst beëindigen? Heeft u een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever?

 

Dan vraagt u zich waarschijnlijk af wat u het beste kunt doen. Kan ik de overeenkomst tekenen? Is de ontslagvergoeding redelijk? Krijg ik wel WW als ik teken? Wat gebeurt er als ik niet teken? Ik ben ziek, is dat een probleem?

Het is logisch dat u veel vragen heeft als uw werkgever u een beëindigingsovereenkomst heeft gegeven. We kunnen u daarbij helpen.  We adviseren u bij de beslissing om de overeenkomst al dan niet te tekenen. En natuurlijk helpen we u bij eventuele onderhandelingen over de voorwaarden in de beëindigingsovereenkomst.

Ontslag met wederzijds goedvinden

In Nederland kan ontslag op verschillende manier plaatsvinden.

Afhankelijk van de grond van het ontslag (artikel 7:669 BW) moet de werkgever een verzoek indienen bij het UWV of de Kantonrechter. De werkgever kan bijvoorbeeld een ontslagvergunning aanvragen bij UWV en u daarna ontslaan. Ook kan hij aan de Kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het is dan de Kantonrechter die beslist of u ontslagen wordt.

In veel gevallen gaat het anders: werkgever en werknemer zijn of worden het (min of meer) eens over het ontslag en spreken af dat de arbeidsovereenkomst eindigt. De voorwaarden van het ontslag zetten zij dan in een beëindigingsovereenkomst.

Wat staat er in de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst?

In de beëindigingsovereenkomst komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.
  • Het bedrag van de ontslagvergoeding of transitievergoeding als die ontvangen wordt.
  • De eventuele periode van doorbetaald verlof of non-actiefstelling.
  • Wat is opgenomen over een positief getuigschrift en referenties?
  • Is er een 13e maand, een bonus of winstuitkering die voor uitbetaling in aanmerking komt?
  • Staan er nog vakantietoeslag / vakantiedagen open op de einddatum?
  • Wat gebeurt er met een eventueel concurrentiebeding en relatiebeding?
  • Staat er een finale kwijting in de overeenkomst?
  • Vergoedt de werkgever de kosten van juridisch advies?

Voor een volledig overzicht kunt u de Checklist Beëindigingsovereenkomst of Vaststellingsovereenkomst raadplegen.

Beëindigingsovereenkomst en WW

Het is erg belangrijk om de beëindigingsovereenkomst kritisch te bekijken. De beëindigingsovereenkomst moet namelijk aan een aantal eisen voldoen om later een WW-uitkering te kunnen krijgen.

Zo moet er in elk geval in staan dat het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt. Als u zelf ontslag neemt, wordt de uitkering immers geweigerd. Ook beoordeeld het UWV of de opzegtermijn correct is nagekomen en of er geen sprake is van ontslag op grond van een dringende reden. Dat is een reden die voor de werkgever aanleiding geeft tot een ontslag op staande voet.

We helpen u graag op weg naar een “WW veilige” beëindigingsovereenkomst en adviseren bij de aanvraag van de WW-uitkering.

Beëindigingsovereenkomst en ziekte

Als u ziek bent, is het niet altijd mogelijk om een beëindigingsovereenkomst te tekenen. Het is in elk geval een probleem als u nog ziek gemeld bent op het moment dat u uit dienst gaat.

Als u een beëindigingsovereenkomst heeft getekend en u gaat vervolgens ziek uit dienst dan wordt uw Ziektewetuitkering namelijk geweigerd. U heeft dan een zogenaamde “benadelingshandeling” gepleegd.

Vaak is het wel mogelijk om tijdens ziekte te vertrekken met een beëindigingsovereenkomst, maar daarbij is goed advies van groot belang.

Zeker bij ziekte is het dus raadzaam om ons naar de beëindigingsovereenkomst en uw persoonlijke omstandigheden te laten kijken.

Bedenktijd

Zodra u het met uw werkgever eens geworden bent en de overeenkomst is getekend, heeft u nog bedenktijd. Met andere woorden: u kunt er nog onderuit. U kunt de beëindigingsovereenkomst binnen 14 dagen nadat u de overeenkomst bent aangegaan, ontbinden. Daarbij hoeft u geen redenen op te geven. Voldoende is dat u schriftelijk aan uw werkgever te kennen geeft dat u de beëindigingsovereenkomst ontbindt.

Uw werkgever moet in de beëindigingsovereenkomst vermelden dat u het recht heeft om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. Doet uw werkgever dat niet, dan heeft u zelfs 21 dagen de tijd om te mogen ontbinden.

Een bepaling in de beëindigingsovereenkomst dat u geen recht zou hebben om deze overeenkomst binnen de bedenktermijn te ontbinden is niet rechtsgeldig.

De kosten van juridisch advies

Als u een beëindigingsovereenkomst heeft ontvangen, is het altijd raadzaam om een deskundig juridisch advies in te winnen. Zo weet u niet alleen of u een goede “deal” sluit met uw werkgever, u weet ook of uw uitkering straks veilig is. In deze tijden ligt een nieuwe baan immers niet altijd direct voor het oprapen.

De kosten van ons advies worden vaak geheel of gedeeltelijk door de werkgever vergoed.

Beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst beoordelen € 250,–*

Wilt u alleen weten of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de eisen voor bijvoorbeeld het verkrijgen van WW? Of wilt u gewoon weten of de beëindigingsovereenkomst juridisch klopt? U kunt er dan voor kiezen om de beëindigingsovereenkomst alleen te laten beoordelen, zonder verdere onderhandelingen. U maakt met ons een afspraak voor een adviesgesprek. Dat kan vaak binnen enkele werkdagen.

In dat adviesgesprek leggen we u ook eventueel voor u onbekende termen uit en leggen we uit hoe de aanvraag van de WW-uitkering verloopt.

Voor het gesprek meenemen de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst, een recente salarisstrook en een kopie van de arbeidsovereenkomst.

Wij beoordelen in het adviesgesprek deze overeenkomst, zodat u meteen weet waar u aan toe bent.

Bemiddeling en onderhandelingen tussen €  750,– en € 1.250,–*

Vaak is de beëindigingsovereenkomst die u van uw werkgever krijgt niet meer dan een “openingsbod”. Het is dan niet meer dan wat ontslagvoorwaarden die nog ruimte voor onderhandeling bieden. Zeker als er geen sprake is van een Sociaal Plan maar van een individueel ontslag. Dan kan het vaak heel aantrekkelijk zijn om de onderhandelingen aan te gaan.

We doen voor u dit hele traject, tot aan de definitieve overeenkomst.

We onderhandelen met uw werkgever en begeleiden u naar een beter resultaat. Vaak worden deze kosten geheel of gedeeltelijk door uw werkgever vergoed. Dat is dan onderdeel van onze onderhandelingen met de werkgever.

*de prijzen zijn exclusief BTW

 

Mr. Bert Tol, november 2015

Arbeidsrechtjurist te Zwolle

Bureau Arbeidsrecht      tel. 038-45 35 025    info@berttol.nl     www.berttol.nl

bracket

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.