menu_icon

Privacyverklaring

Privacyverklaring mailings

Privacy

Bert Tol Bureau Arbeidsrecht vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Deze verklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens voor nieuwsbrieven, mailings en bijeenkomsten.

 

In deze privacyverklaring geeft Bert Tol Bureau Arbeidsrecht weer hoe uw persoonsgegevens worden verkregen, welke persoonsgegevens door Bert Tol Bureau Arbeidsrecht worden verwerkt en voor welke doeleinden, en welke rechten u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie Bert Tol Bureau Arbeidsrecht voor marketingdoeleinden persoonsgegevens verwerkt, te weten:

 • cliënten van Bert Tol Bureau Arbeidsrecht;
 • personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven en (uitnodigingen voor) bijeenkomsten;
 • personen die specifieke verzoeken doen om toezending van whitepapers (bijvoorbeeld checklists, protocollen) en blogs van Bert Tol Bureau Arbeidsrecht.

Verkrijgen persoonsgegevens

Bert Tol Bureau Arbeidsrecht verkrijgt uw persoonsgegevens van uzelf op de volgende wijze:

 • u verstrekt uw persoonsgegevens aan Bert Tol Bureau Arbeidsrecht voor de behandeling van uw zaak;
 • u verstrekt uw gegevens aan Bert Tol Bureau Arbeidsrecht voor een specifiek verzoek om een whitepaper of blog;
 • u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
 • u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, netwerkbijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten, evenementen, congressen, etc.

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Bert Tol Bureau Arbeidsrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor het toezenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor voorlichtingsbijeenkomsten of evenementen en het toesturen van whitepapers en blogs .

Bert Tol Bureau Arbeidsrecht verwerkt persoonsgegevens op grond van uw toestemming of onder specifieke omstandigheden: het gerechtvaardigd belang om aan cliënten  van Bert Tol Bureau Arbeidsrecht nieuwsbrieven en uitnodigingen toe te sturen en/of onze diensteninformatie te verbeteren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Bert Tol Bureau Arbeidsrecht verwerkt en met welk doel.

 

Persoonsgegevens Doeleinden
Achternaam * Voor de juiste aanhef bij gepersonaliseerde digitale berichten
Voornaam * Voor de juiste aanhef bij gepersonaliseerde digitale berichten
Geslacht * Voor de juiste aanhef bij gepersonaliseerde digitale berichten
E-mailadres* Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen
Bedrijf of organisatie* Om intern inzage te hebben welke ondernemingen/instellingen op de verzendlijst staan van onze digitale berichten
Klikgedrag op basis van IP-adressen (dus niet op naam) Om te kunnen analyseren of digitale berichten worden gelezen en om toekomstige digitale berichten te kunnen verbeteren

* Deze gegevens kunt u zelf steeds wijzigen.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Bert Tol Bureau Arbeidsrecht informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Bert Tol Bureau Arbeidsrecht stopt met het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten of evenementen.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • u de toestemming intrekt om uw persoonsgegevens te verwerken en/of te bewaren;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen.

Uw rechten

Onderaan elke digitale nieuwsbrief die u van Bert Tol Bureau Arbeidsrecht ontvangt kunt u uw mailvoorkeuren en persoonsgegevens wijzigen via de link “gegevens wijzigen”. Via de link “afmelden” kunt u zich afmelden voor verdere toezending van digitale nieuwsbrieven.

Kortom, u kunt uw inschrijving of toestemming altijd wijzigen of intrekken. Daarnaast hebt u het recht Bert Tol Bureau Arbeidsrecht te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens, deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, te beperken en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en vorm te verkrijgen.

Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Bert Tol Bureau Arbeidsrecht, Brederostraat 91, 8023 AR Zwolle, of per email aan frea@berttol.nl

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uw persoonsgegevens en derden

Bert Tol Bureau Arbeidsrecht deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. Bert Tol Bureau Arbeidsrecht kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

 

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Bert Tol Bureau Arbeidsrecht heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De mailings van Bert Tol Bureau Arbeidsrecht worden verzonden via het programma MailChimp. De eigenaar van het programma is de onderneming MailChimp gevestigd in de Verenigde Staten. MailChimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het volgens de Europese en Nederlandse regelgeving toegestaan de persoonsgegevens op veilige wijze met bij hen op te slaan en met hen te delen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Bert Tol Bureau Arbeidsrecht behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.berttol.nl.

In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

 

Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Bert Tol Bureau Arbeidsrecht, Brederostraat 91, 8023 AR Zwolle, of per email aan frea@berttol.nl

 

Zwolle, 22 mei 2018

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst? 13 maart 2023

  Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in Lees meer

 • WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid 9 februari 2023

  Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers Lees meer

 • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

  Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. V Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.