menu_icon

Bemiddelen bij arbeidsconflicten

 

Bemiddelen is sneller en goedkoper dan procederen. En bij een geslaagde bemiddeling is er draagvlak voor een oplossing. Dus alle reden om ons als professionele bemiddelaar in te zetten waar dat kan.

 

‘Looking forward’

Bij onze aanpak hebben we aandacht voor het verleden en de ontstaansgeschiedenis van het geschil.

 

Maar we zijn wel oplossingsgericht.

 

Wij blijven niet stilstaan bij het verleden. We zoeken gericht naar werkbare oplossingen.

 

 

Wij treden op als bemiddelaar tussen:

 • OR en bestuurder
 • bestuurder en aandeelhouders
 • werkgever en vakbonden
 • bij demotie en andere individuele arbeidsconflicten

We kunnen daarbij afspreken dat onze fee afhankelijk is van het succes.

 

Bert Tol Bureau Arbeidsrecht biedt bemiddeling aan. Dat is niet hetzelfde als mediation. Een korte uitleg.

 

Bemiddelen

Zowel bij bemiddeling als bij mediation proberen partijen met behulp van een derde een geschil op te lossen. Maar er is een kenmerkend verschil.

 

Bij mediation is de mediator ‘slechts’ de gespreksleider. Een mediator bemoeit zich niet met de inhoud van het geschil.

Een bemiddelaar leidt ook op onafhankelijke wijze het gesprek maar leidt daarbij de partijen naar een oplossing.

Een bemiddelaar geeft zo nodig een mening over de inhoud en haalbaarheid van de passerende voorstellen.

 

Een mediator zal nooit zelf een compromis voorstellen.

Een bemiddelaar kan dat wel en diens vakkennis wordt dan geheel benut.

 

We kunnen als bemiddelaar optreden bij individuele arbeidsconflicten en bij collectieve conflicten in arbeidsverhoudingen.

 

Individuele arbeidsconflicten

Bij individuele arbeidsconflicten kan bemiddeling tussen bijvoorbeeld werkgever en werknemer worden ingezet als de weg naar de rechter niet als een goede oplossing wordt gezien.

 

Of omdat er al geprocedeerd is zonder tot een oplossing te komen. Een geschil over ‘een stapje opzij’ of demotie is daarvan een goed voorbeeld.

 

Een ander voorbeeld is als er sprake is van burn-out klachten en de oplossing niet is terugkeer naar de eigen functie. In goed overleg wordt een oplossing gezocht die voor beide partijen een win-winsituatie kan opleveren.

 

Collectieve conflicten

Bemiddeling bij collectieve conflicten kan worden ingezet als sprake is van spanningen en geschillen tussen een groep werknemers en de werkgever(-s).

De ondernemingsraad kan een geschil hebben met de Bestuurder.

De vakbonden kunnen een geschil hebben met de werkgever(-s).

 

De beste resultaten worden geboekt als de bemiddelaar preventief ingeschakeld wordt.

 

Conflicten zoals acties en stakingen kunnen door bemiddeling voorkomen worden.

 

Onze jarenlange ervaring als adviseur van bestuurders en ondernemingsraden over medezeggenschapsvraagstukken komt dan goed van pas. En ook het feit dat we vaak onderhandelaar zijn geweest bij cao’s en sociale plannen.

 

Mocht onze bemiddeling niet slagen, dan kan -als dat is overeengekomen- een reductie van 25% op de factuur van toepassing zijn.

 

Bemiddeling: de moeite van het proberen waard!

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst? 13 maart 2023

  Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in Lees meer

 • WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid 9 februari 2023

  Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers Lees meer

 • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

  Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. V Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.