menu_icon

Bemiddelen bij arbeidsconflicten

 

Bemiddelen is sneller en goedkoper dan procederen. En bij een geslaagde bemiddeling is er draagvlak voor een oplossing. Dus alle reden om ons als professionele bemiddelaar in te zetten waar dat kan.

 

“Looking forward”

 

In onze aanpak hebben we aandacht voor het verleden en de ontstaansgeschiedenis van het geschil. Maar wij zijn oplossingsgericht. Wij blijven niet stilstaan bij het verleden en zoeken gericht naar werkbare oplossingen.

 

 

Wij treden op als bemiddelaar:

 

 • tussen OR en bestuurder
 • tussen bestuurder en aandeelhouders
 • tussen werkgever en vakbonden
 • bij demotie en andere individuele arbeidsconflicten

Daarbij kan afgesproken worden dat onze fee afhankelijk is van het succes.

 

Bert Tol Bureau Arbeidsrecht biedt bemiddeling aan. Dat is niet hetzelfde als mediation. Een korte uitleg.

 

Bemiddelen

 

Bij zowel bemiddeling als mediation proberen de partijen met behulp van een derde een geschil op te lossen. Maar er is een kenmerkend verschil. Bij mediation is de mediator “slechts” de gespreksleider en bemoeit hij zich niet met de inhoud van het geschil. Een bemiddelaar leidt ook op onafhankelijke wijze het gesprek maar leidt daarbij de partijen naar een oplossing en geeft zo nodig zijn mening over de inhoud en haalbaarheid van de passerende voorstellen. Een mediator daarentegen zal nooit zelf een compromis voorstellen. Een bemiddelaar kan dat wel en diens vakkennis wordt dan geheel benut.

 

We kunnen als bemiddelaar gevraagd worden bij individuele arbeidsconflicten en bij collectieve conflicten in arbeidsverhoudingen.

 

Individuele arbeidsconflicten

 

Bij individuele arbeidsconflicten kan bemiddeling tussen bijvoorbeeld werkgever en werknemer worden ingezet, als de weg naar de rechter niet als een goede oplossing wordt gezien. Of omdat er al geprocedeerd is en er nog steeds geen oplossing is. Een geschil over “een stapje opzij” of demotie is daarvan een goed voorbeeld.

Een ander voorbeeld is als er sprake is van burn-out klachten en de oplossing niet is terugkeer naar de eigen functie. In goed overleg wordt een oplossing gezocht die voor beide partijen een win-winsituatie kan opleveren.

 

Collectieve conflicten

 

Bemiddeling bij collectieve conflicten kan worden ingezet als sprake is van spanningen en geschillen tussen een groep werknemers en de werkgever(-s). De ondernemingsraad kan een geschil hebben met de Bestuurder. De vakbonden kunnen een geschil hebben met de werkgever(-s). De beste resultaten worden geboekt als de bemiddelaar preventief ingeschakeld wordt. Conflicten zoals acties en stakingen kunnen door bemiddeling voorkomen worden. Onze jarenlange ervaring als adviseur van bestuurders en ondernemingsraden over medezeggenschapsvraagstukken komt dan goed van pas. En ook het feit dat we vaak onderhandelaar zijn geweest bij cao’s en sociale plannen.

 

 

Mocht onze bemiddeling niet slagen, dan kan -als dat is overeengekomen- een reductie van 25% op de factuur van toepassing zijn.

 

 

Bemiddeling: de moeite van het proberen waard!

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

  Inleiding Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goe Lees meer

 • Hopeloze casussen en derde ziektejaar 28 juli 2022

  In onze juridische praktijk worden we door werkgevers met enige regelmaat gevraagd te ondersteunen b Lees meer

 • Hoofddoekjes op het werk 25 november 2021

  Hoofddoekjes op het werk Op 15 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in twee Dui Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.