menu_icon

Bemiddelen bij arbeidsconflicten

 

Bemiddelen is sneller en goedkoper dan procederen. En bij een geslaagde bemiddeling is er draagvlak voor een oplossing. Dus alle reden om ons als professionele bemiddelaar in te zetten waar dat kan.

 

 

“Looking forward”

 

In onze aanpak hebben we aandacht voor het verleden en de ontstaansgeschiedenis van het geschil. Maar wij zijn oplossingsgericht. Wij blijven niet stilstaan bij het verleden en zoeken gericht naar werkbare oplossingen.

 

 

Wij treden op als bemiddelaar:

 

 • tussen OR en bestuurder
 • tussen werkgever en vakbonden
 • bij demotie en andere individuele arbeidsconflicten

Daarbij is onze fee afhankelijk van het succes.

 

Bert Tol Bureau Arbeidsrecht biedt bemiddeling aan. Dat is niet hetzelfde als mediation. Een korte uitleg.

 

Bemiddelen

 

Bij zowel bemiddeling als mediation proberen de partijen met behulp van een derde een geschil op te lossen. Maar er is een kenmerkend verschil. Bij mediation is de mediator “slechts” de gespreksleider en bemoeit hij zich niet met de inhoud van het geschil. Een bemiddelaar leidt ook op onafhankelijke wijze het gesprek maar leidt daarbij de partijen naar een oplossing en geeft zo nodig zijn mening over de inhoud en haalbaarheid van de passerende voorstellen. Een mediator daarentegen zal nooit zelf een compromis voorstellen. Een bemiddelaar kan dat wel en diens vakkennis wordt dan geheel benut.

 

We kunnen als bemiddelaar gevraagd worden bij individuele arbeidsconflicten en bij collectieve conflicten in arbeidsverhoudingen.

 

Individuele arbeidsconflicten

 

Bij individuele arbeidsconflicten kan bemiddeling tussen bijvoorbeeld werkgever en werknemer worden ingezet, als de weg naar de rechter niet als een goede oplossing wordt gezien. Of omdat er al geprocedeerd is en er nog steeds geen oplossing is. Een geschil over “een stapje opzij” of demotie is daarvan een goed voorbeeld.

 

Collectieve conflicten

 

Bemiddeling bij collectieve conflicten kan worden ingezet als sprake is van spanningen en geschillen tussen een groep werknemers en de werkgever(-s). De ondernemingsraad kan een geschil hebben met de Bestuurder. De vakbonden kunnen een geschil hebben met de werkgever(-s). De beste resultaten worden geboekt als de bemiddelaar preventief ingeschakeld wordt. Conflicten zoals acties en stakingen kunnen door bemiddeling voorkomen worden. Onze jarenlange ervaring als adviseur van bestuurders en ondernemingsraden over medezeggenschapsvraagstukken komt dan goed van pas. En ook het feit dat we vaak onderhandelaar zijn geweest bij cao’s en sociale plannen.

 

 

Mocht onze bemiddeling niet slagen, dan brengen we een reductie van 25% aan op de factuur.

 

 

Bemiddeling: de moeite van het proberen waard!

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • Ontslag bij burn-out klachten 30 januari 2020

  Beschrijving veel voorkomende situaties Als een werknemer zich met psychische klachten of een burn-o Lees meer

 • De transitievergoeding na 1 januari 2020 3 oktober 2019

  De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) treedt per 1 januari 2020 in werking. Deze wet brengt grote vera Lees meer

 • Bijeenkomst Arbeidsmarkt in Balans 5 september 2019

  Op dinsdag 24 september 2019 organiseerden we een kennisbijeenkomst over de nieuwe Wet Arbeidsmarkt Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.