menu_icon

Ik ben werkgever

 

We luisteren naar uw verhaal als werkgever en komen dan al snel met een oplossingsrichting die in de onderneming of instelling gaat werken. Arbeidsverhoudingen begrijpen we tot in de kern en de wettelijke regels en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht kennen we goed.

 

 

Bij ons bent u als ondernemer of werkgever op het juiste adres voor snel juridisch advies en rechtsbijstand over of bij:

 

 

Het werk in uw onderneming of instelling in het onderwijs, de zorg of bij de overheid wordt gedaan door mensen. En waar mensen samenwerken, gebeurt er wel eens iets wat niet wenselijk is. Het kan ook zijn dat, om wat voor reden dan ook, het werkvolume afneemt en er te veel mensen in dienst zijn. Voor al deze situaties is het Arbeidsrecht van toepassing.

 

 

Op-non-actiefstelling, schorsing of ontslag op staande voet

Wij worden door werkgevers dikwijls ingeschakeld bij een op-non-actiefstelling, schorsing of ontslag op staande voet. De formulering en de procedures die daarbij horen, moeten nauwgezet worden opgesteld en gevolgd. Gebeurt dat niet, dan kan de rechter het besluit of de maatregel van de werkgever achteraf afwijzen met extra loonkosten en geschillen als gevolg.

 

Beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst

Per 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd) is nu de hoofdroute voor ontslag geworden. Bij de formulering daarvan is uiterste zorgvuldigheid geboden en ook de procedurevoorschriften zijn toegenomen, nu de werknemer het recht heeft de overeenkomst te herroepen.

Checklist Beëindigingsovereenkomst of Vaststellingsovereenkoms1

 

Dossieropbouw

Indien de werkgever geen overeenstemming met de werknemer bereikt, dan zal gedwongen ontslag aan de orde komen. In die gevallen is de opbouw van het dossier van groot belang. Daarbij kunnen wij u adviseren.

Ook de wettelijk verplichte ontslagtoetsing door het UWV of de kantonrechter, is in het nieuwe ontslagrecht strenger geworden.

Checklist Personeelsdossier

 

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

De werkgeversorganisaties hebben samen een informatieblad ontwikkeld voor werkgevers die grensoverschrijdend gedrag tegen willen gaan. De houding van “dat gebeurt bij ons niet” blijkt inmiddels een illusie. Het komt helaas overal voor.

Daarom is het goed dit gevoelige thema bespreekbaar te maken en een klachtencommissie en vertrouwenspersoon bereikbaar te hebben. En ook de wettelijke regels goed te kennen. Het informatieblad is daarbij een goede handreiking.

Infoblad grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

 

Krimp in personeelsbestand

Er kan een bedrijfseconomisch ontslag van medewerkers nodig zijn. Doordat de financiën van de onderneming teruglopen moet er gesneden moet worden in het personeelsbestand. Maar het kan ook als reden hebben dat het werk door verbeteringen in de werkprocessen door minder mensen gedaan kan worden.

In eerste instantie kan getracht worden met de medewerkers van wie afscheid genomen moet worden een beëindigingsovereenkomst af te sluiten. Lukt dat niet dan kan bij het UWV een bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd worden. Ook met de UWV procedure hebben we veel ervaring. We kunnen die voor de onderneming opstarten en uitvoeren.

De ontslagaanvraag moet digitaal via het werkgeversportaal bij het UWV. Deze moet tevoren geactiveerd zijn.

Meer informatie over de aanvraag van een bedrijfseconomisch ontslag op de pagina “Aanvraag bedrijfseconomisch ontslag”

 

Tijdelijke contracten

Bij tijdelijke contracten is de ketenregeling voor de omzetting van een tijdelijk naar een vast contract 3 jaar. En bij tijdelijke contracten langer dan 6 maanden moet rekening worden gehouden met de informatieplicht om een aanzegboete te voorkomen.

Bij de afloop van een tijdelijk contract -hoe kort ook geduurd- moet de werkgever de wettelijke transitievergoeding betalen. Die wettelijke ontslagvergoeding hoeft niet betaald te worden als de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld heeft.

 

Arbeidsongeschiktheid

Bij langer durende arbeidsongeschiktheid van werknemers ondersteunen wij u om aan alle voorschriften van het UWV aangaande de re-integratie te voldoen. Dit om te voorkomen dat u als werkgever een dure loonsanctie opgelegd krijgt.

Zo nodig gaan we namens de onderneming in bezwaar en beroep tegen de besluiten  van het UWV.

 

Arbeidsovereenkomsten

Er zijn veel soorten arbeidsovereenkomsten. Tijdelijke en vaste overeenkomsten, uitzendovereenkomsten, payrollcontracten, freelance-overeenkomsten met zelfstandigen, maar ook een overeenkomst van opdracht of een managementovereenkomst.

Al deze contracten hebben hun eigen wettelijke voorschriften en dikwijls is er ook een cao die regels voorschrijft. Niet naleven hiervan kost vaak veel geld.

 

Arbeidsconflicten

Wij helpen u bij de juridische verantwoording van al deze contracten en bij de oplossing van geschillen. Bij te weinig werk of arbeidsconflicten helpen wij u om passende maatregelen te nemen en zo nodig gaan wij naar het UWV of de Rechtbank om tot ontslag over te gaan of de onderneming of instelling te verdedigen tegen claims.

 

Managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

De bestuurder kan meestal kiezen of de samenwerking met de vennootschap of rechtspersoon vorm krijgt met een managementovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Een managementovereenkomst is een variant van de overeenkomst van opdracht. De beloning van de bestuurder is gedeeltelijk afhankelijk van de overeengekomen targets.

Ook wordt vooraf vaak een paraplu-bepaling opgenomen voor de eventuele ontslagvergoeding. Bij het opstellen van deze ingewikkelde contracten kunnen we u adviseren.

 

In al deze zaken kunnen wij u snel van advies voorzien. Samen bepalen wij dan het doel van de dienstverlening!

 

Cursussen in arbeidsrecht en sociale zekerheid

We geven dikwijls cursussen voor klanten op basis van open inschrijving. Kennisoverdracht doen we met veel plezier!

Naast de juridische praktijk zijn we 15 jaar lang voor enkele uren in de week docent geweest bij twee hogescholen in Zwolle.

De onderwerpen hebben te maken met het brede veld van arbeidsrecht, medezeggenschap en sociale zekerheid.

Onze kennis en ervaring delen we ook ‘incompany’ op een door u gekozen locatie.

 

Overweegt u een incompany seminar of workshop? Neem contact op over de invulling en planning. U zult zich verbazen over het scherpe tarief!

Mail ons op info@berttol.nl of bel ons voor een afspraak op 038-45 35 025

 

 

Speciaal voor ondernemers maken wij een paar keer per jaar een digitale Nieuwsbrief.

Abonneer u daarop en mis geen nieuwsfeiten op het gebied van Arbeidsrecht!

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
  • Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst? 13 maart 2023

    Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in Lees meer

  • WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid 9 februari 2023

    Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers Lees meer

  • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

    Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. V Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.