menu_icon

Ik ben werkgever

 

We luisteren naar uw verhaal als werkgever en komen dan al snel met een oplossingsrichting die in de onderneming of instelling gaat werken. Arbeidsverhoudingen begrijpen we tot in de kern en de wettelijke regels en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht kennen we goed.

 

 

Bij ons bent u als ondernemer of werkgever op het juiste adres voor snel juridisch advies en rechtsbijstand over of bij:

 

 

Het werk in uw onderneming of instelling in het onderwijs, de zorg of bij de overheid wordt gedaan door mensen. En waar mensen samenwerken, gebeurt er wel eens iets wat niet wenselijk is. Het kan ook zijn dat, om wat voor reden dan ook, het werkvolume afneemt en er te veel mensen in dienst zijn. Voor al deze situaties is het Arbeidsrecht van toepassing.

 

 

Op-non-actiefstelling, schorsing of ontslag op staande voet

 

Wij worden door werkgevers dikwijls ingeschakeld bij een op-non-actiefstelling, schorsing of ontslag op staande voet. De formulering en de procedures die daarbij horen, moeten nauwgezet worden opgesteld en gevolgd. Gebeurt dat niet, dan kan de rechter het besluit of de maatregel van de werkgever achteraf afwijzen met extra loonkosten en geschillen als gevolg.

 

Beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst

 

Per 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd) is nu de hoofdroute voor ontslag geworden. Bij de formulering daarvan is uiterste zorgvuldigheid geboden en ook de procedurevoorschriften zijn toegenomen, nu de werknemer het recht heeft de overeenkomst te herroepen.

 

Checklist Beëindigingsovereenkomst of Vaststellingsovereenkoms1

 

Dossieropbouw

 

Indien de werkgever geen overeenstemming met de werknemer bereikt, dan zal gedwongen ontslag aan de orde komen. In die gevallen is de opbouw van het dossier van groot belang. Daarbij kunnen wij u adviseren. Ook de wettelijk verplichte ontslagtoetsing door het UWV of de kantonrechter, is in het nieuwe ontslagrecht strenger geworden.

 

Checklist Personeelsdossier

 

Tijdelijke contracten

 

Bij tijdelijke contracten is de ketenregeling voor de omzetting van een tijdelijk naar een vast contract 3 jaar. En bij tijdelijke contracten langer dan 6 maanden moet rekening worden gehouden met de informatieplicht om een aanzegboete te voorkomen. Bij de afloop van een tijdelijk contract -hoe kort ook geduurd- moet de werkgever de wettelijke transitievergoeding betalen. Die wettelijke ontslagvergoeding hoeft niet betaald te worden als de werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld heeft.

 

Arbeidsongeschiktheid

 

Bij langer durende arbeidsongeschiktheid van werknemers ondersteunen wij u om aan alle voorschriften van het UWV aangaande de re-integratie te voldoen. Dit om te voorkomen dat u als werkgever een dure loonsanctie opgelegd krijgt. Zo nodig gaan we namens de onderneming in bezwaar en beroep tegen de besluiten  van het UWV.

 

Arbeidsovereenkomsten

 

Er zijn veel soorten arbeidsovereenkomsten. Tijdelijke en vaste overeenkomsten, uitzendovereenkomsten, payrollcontracten, freelance-overeenkomsten met zelfstandigen, maar ook een overeenkomst van opdracht of een managementovereenkomst. Al deze contracten hebben hun eigen wettelijke voorschriften en dikwijls is er ook een cao die regels voorschrijft. Niet naleven hiervan kost vaak veel geld.

 

Arbeidsconflicten

 

Wij helpen u bij de juridische verantwoording van al deze contracten en bij de oplossing van geschillen. Bij te weinig werk of arbeidsconflicten helpen wij u om passende maatregelen te nemen en zo nodig gaan wij naar het UWV of de Rechtbank om tot ontslag over te gaan of de onderneming of instelling te verdedigen tegen claims.

 

In al deze zaken kunnen wij u snel van advies voorzien. Samen bepalen wij dan het doel van de dienstverlening!

 

Speciaal voor ondernemers maken wij een paar keer per jaar een digitale Nieuwsbrief. Abonneer u daarop en mis geen nieuwsfeiten op het gebied van Arbeidsrecht!

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
  • Ontslag bij burn-out klachten 30 januari 2020

    Beschrijving veel voorkomende situaties Als een werknemer zich met psychische klachten of een burn-o Lees meer

  • De transitievergoeding na 1 januari 2020 3 oktober 2019

    De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) treedt per 1 januari 2020 in werking. Deze wet brengt grote vera Lees meer

  • Bijeenkomst Arbeidsmarkt in Balans 5 september 2019

    Op dinsdag 24 september 2019 organiseerden we een kennisbijeenkomst over de nieuwe Wet Arbeidsmarkt Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.