menu_icon

Loonbeslag

Als een werknemer schulden heeft dan zoekt de schuldeiser naar mogelijkheden om zijn geld te ontvangen.

Eén van manieren waarop dat wordt gedaan is de werkgever verplichten een deel van het loon in te houden en af te dragen aan de deurwaarder. Dat heet het leggen van een loonbeslag.

 

Inleiding

Wat is een loonbeslag of derdenbeslag?

Een deurwaarder heeft op grond van artikel 475g lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) de bevoegdheid om aan een derde te vragen of zij regelmatig betalingen verricht aan de schuldenaar en zo ja, wat de hoogte is van deze betalingen.

In de praktijk is het vaak de werkgever van de schuldenaar die door een deurwaarder wordt benaderd in verband met het leggen van loonbeslag.

 

Nog niet zo lang geleden oordeelde Rechtbank Midden Nederland in een vonnis op 7 augustus 2019 dat de werkgever verplicht is om de gevraagde informatie aan de deurwaarder te verstrekken. De werkgever moet erop vertrouwen dat de deurwaarder bevoegd is om deze informatie vragen.

 

Casus

In deze procedure wilde de betreffende werkgever de informatie alleen verstrekken als zij het vonnis zou krijgen waarin de werknemer werd veroordeeld tot betaling van de openstaande facturen. De deurwaarder was daartoe niet bereid.

 

De deurwaarder besloot toen om zonder de benodigde informatie het loonbeslag te vestigen, maar dit beslag trof geen doel. De beslaglegger had dus vergeefs kosten gemaakt.

Aangezien de werkgever verplicht is om de gevraagde informatie te verstrekken, vordert de beslaglegger vervolgens vergoeding van die kosten bij de werkgever.

 

Oordeel

De Rechtbank stelt voorop dat de bevoegdheid van de deurwaarder (zoals omschreven in artikel 475g lid 3 Rv) een eenvoudig en doelmatig instrument is. Daaruit volgt dat de werkgever niet hoeft (en niet mag) controleren of de deurwaarder bevoegd is om nadere informatie te vragen.

Wel moet de werkgever controleren of de deurwaarder terecht een verzoek om informatie neerlegt. De werkgever mag daarbij echter afgaan op de gegevens die de deurwaarder verstrekt.

 

Het verstrekken van deze informatie door de deurwaarder en het voldoen aan het informatieverzoek door de werkgever is in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het toesturen van het vonnis is dat echter niet. De deurwaarder is dus niet gehouden om aan die eis te voldoen. De rechtbank oordeelt dat de werkgever onrechtmatig heeft gehandeld door de gevraagde informatie niet te verstrekken en de vordering van de beslaglegger wordt dan ook toegewezen.

 

Beslagvrije voet

De deurwaarder mag maar beslag leggen op een deel van het loon. Het bedrag dat de deurwaarder niet mag inhouden op het loon heet de belastingvrije voet. De werkgever mag dat bedrag dan ook niet overmaken aan de deurwaarder.

De werknemer moet immers een bedrag overhouden om bijvoorbeeld de huur en de boodschappen te betalen. De hoogte van deze beslagvrije voet hangt af van het inkomen en of er wordt samengewoond. De beslagvrije voet kan veranderen als er wat in deze situatie veranderd.

 

De deurwaarder berekent bij een loonbeslag minimaal 1 keer per jaar de beslagvrije voet. Hiervoor vraagt hij de inkomensgegevens op bij instanties zoals werkgever, UWV, gemeente en Belastingdienst. De deurwaarder laat de werknemer vervolgens weten met welke gegevens hij de beslagvrije voet heeft berekend.

De beslagvrije voet is dus voor iedereen anders en hangt af van het inkomen en de gezinssituatie.

 

 • Is de werknemer alleenstaand zonder kinderen? Dan is de beslagvrije voet in 2023 maximaal € 1.872,81.
 • Is de werknemer alleenstaande ouder? Dan is de beslagvrije voet in 2023 maximaal € 2.015,84.
 • Is de werknemer gehuwd of samenwonend zonder kinderen? Dan is de beslagvrije voet in 2023 maximaal € 2.470,03.
 • Is de werknemer gehuwd of samenwonend met kinderen? Dan is de beslagvrije voet in 2023 maximaal € 2.509,97.

De beslagvrije voet mag niet hoger zijn dan 95% van het inkomen. Zo houdt de werknemer altijd 5% van het inkomen over om schulden mee af te lossen.

 

Meerdere beslagleggers

Soms willen meer deurwaarders beslag leggen op het loon. Of de belastingdienst wil ook beslag leggen. Dan moet er een coördinerende deurwaarder aangewezen worden om duidelijkheid voor werkgever en werknemer te scheppen.

De overheid heeft een schema gemaakt om duidelijkheid te geven wie de coördinerende deurwaarder bij meerdere loonbeslagen moet worden.

 

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst? 13 maart 2023

  Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in Lees meer

 • WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid 9 februari 2023

  Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers Lees meer

 • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

  Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. V Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.