menu_icon

Ik ben een zelfstandig professional

Wanneer u ons inschakelt, brengen wij uw belang als  zelfstandig ondernemer of zzp’er zorgvuldig in kaart en pakken wij uw zaak vlot op.

Wij zijn zelf ook zelfstandig ondernemer en dus kennen wij uw positie. Het gaat altijd om het leveren van maatwerk tegen een aanvaardbare prijs.

 

 

Als zelfstandig ondernemer of zzp’er bent u bij ons aan het juiste adres voor juridisch advies en rechtsbijstand over en bij:

 

 • onterechte voortijdige beëindiging van een opdracht
 • het niet betalen van een factuur (incasso)
 • toetsen en opstellen van een (model-)overeenkomst na de VAR
 • een geschil met een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar
 • opstellen van algemene voorwaarden
 • belangenbehartiging bij klachtenprocedures voor tuchtcolleges
 • losmaking of ontslag van een predikant

 

Op de arbeidsmarkt spelen zelfstandigen steeds meer een rol van betekenis. Wij zien dat ook in onze praktijk

 

 

Zelfstandig ondernemer of zzp’er

Wij hebben ervaring met verschillende soorten zelfstandigen, zoals ICT-professionals, interim-managers, coaches en vrije beroepsbeoefenaren zoals psychologen en tandartsen. Ook de grote groep zelfstandigen zonder personeel, die vaak hun oude beroep of vak eerst als werknemer en nu als zelfstandige uitoefenen, kunnen wij bijstaan met juridisch advies en rechtsbijstand.

 

Incasso

Een klant kan bijvoorbeeld de opdracht die is overeengekomen eerder beëindigen of de factuur niet betalen. Wij kunnen voor u bepalen of de schade verhaald kan worden en helpen de factuur alsnog te incasseren. Wij komen op voor uw belangen als zelfstandige en gaan als dat nodig is voor u naar de Rechtbank.

 

Algemene voorwaarden, contracten en overeenkomsten

Wij kunnen u als zelfstandige of zzp’er helpen aan goede algemene voorwaarden en advies geven over het juiste contract en die voor u opstellen. Dat kan een freelance overeenkomst zijn of een overeenkomst van opdracht, maar ook een overeenkomst tot aanneming van werk, als u zzp’er in de bouwnijverheid bent. Bij het opstellen van contracten letten wij ook op de fiscale voorwaarden en de regels voor aansprakelijkheid bij schade. Wanneer u als zelfstandige wilt starten, is er wellicht een combinatie met een werkloosheidsuitkering mogelijk. Ook daarin kunnen wij u adviseren.

 

Klachtenprocedure voor de zelfstandig ondernemer of zzp’er

Voor zelfstandigen of zzp’ers werkzaam in vrije beroepen is vaak ook tuchtrecht van toepassing als er een klacht wordt ingediend. Wij kunnen daarbij uw belangen behartigen en zorgen voor een goede en degelijke verdediging.

 

Kerkrecht

Wij zijn vertrouwd met het kerkrecht en begrijpen de specifieke cultuur van een kerkelijke gemeente. Bij geschillen waarbij een predikant, pastoor of dominee, pastoraal werker, diaconaal werker of andere geestelijke persoon betrokken is, is het bevoegd gezag op de arbeidsverhoudingen vaak een punt van extra gewicht. Elke denominatie kent zijn eigen kerkorde en statuut of heeft andere interne regels. Het burgerlijk recht is pas bij dwingende wettelijke regels van toepassing of bij de schending van fundamentele rechtsbeginselen. Door de scheiding tussen kerk en staat gaan interne kerkelijke procedures en rechtspraak vóór die van het burgerlijk recht.

 

Wij beseffen zeer goed dat uw imago voor uw toekomstige activiteiten van groot belang is en weten uw relatie met uw opdrachtgevers en andere belanghebbenden naar waarde te schatten

 

Samen met u bepalen we wat het doel van onze inzet is!

 

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst? 13 maart 2023

  Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in Lees meer

 • WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid 9 februari 2023

  Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers Lees meer

 • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

  Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. V Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.