menu_icon

Rechtsbijstand

Als aanbieder van rechtsbijstand weten wij door ervaring precies wanneer procederen in het Arbeidsrecht zinvol is en wanneer niet. In een eerste gesprek kunnen we u een goede inschatting geven van de proceskansen en de kosten.

 

 

We komen voor uw belangen op door met en voor u:

 

 • gesprekken te voeren met de andere partij;
 • te onderhandelen;
 • een rechtszaak aan te spannen bij de kantonrechter, ambtenarenrechter of bestuursrechter.

 

Bij rechtsbijstand komen wij voor uw belangen op en leggen we contact met de tegenpartij. Dat doen wij samen met u of namens u aansluitend bij de uitkomst van het overleg over wat de beste wijze van handelen is. Gesprekken met de tegenpartij of bij instanties doen wij samen. De schriftelijke, digitale en telefonische communicatie met de tegenpartij loopt via ons.

 

Rechtszaak

 

Bij rechtsbijstand kunnen de werkzaamheden van ons uitlopen op een rechtszaak. Dat kan een kort geding of een bodemprocedure of een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de Rechtbank zijn, maar ook een procedure bij het UWV of bij het College voor de Rechten van de Mens. Deze opsomming is uiteraard niet uitputtend.

 

Onderhandelingen

 

Voorafgaand aan een rechtszaak vinden er vaak gesprekken en onderhandelingen plaats met de tegenpartij. Een oplossing in redelijk overleg met een billijk eindresultaat heeft wat ons betreft de voorkeur boven het beginnen van een rechtszaak. Maar wij adviseren niet om een schikking te accepteren als die geen billijke uitkomst oplevert. Echter ‘procederen om te procederen’ druist in tegen onze uitgangspunten.

 

De proceskansen zullen we tevoren met u zo goed mogelijk proberen in te schatten. Daarbij hoort ook een afweging van kosten en baten die met het opstarten van een procedure samenhangen. Als het juridisch eenvoudig ligt, komen partijen, zeker na onze inschakeling, er vaak in onderhandelingen samen wel uit.

 

De juiste processtrategie en presentatie van uw belang is een heel belangrijk aspect bij procedures. Daarbij hanteren wij de gedachte dat wij de rechter ervan moeten overtuigen dat de begrippen “redelijkheid en billijkheid” in uw voordeel moeten worden geïnterpreteerd. Daarmee wordt het pleit vaak gewonnen.

 

Wij komen op voor uw belangen!

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • 1-1-2019: 12½ jarig bestaan Bert Tol Bureau Arbeidsrecht 1 januari 2019

  Op 1 juli 2006 begon mr. Bert Tol met een zelfstandige praktijk voor juridisch advies en rechtsbijst Lees meer

 • Kerkelijk personeel hoeft niet altijd lid te zijn van de kerk 7 november 2018

  In Duitsland moet volgens een vonnis van het Bundesarbeitsgericht van 25 oktober 2018 het Evangelisc Lees meer

 • Slim contracteren voor zzp’ers 17 mei 2018

  Uitnodiging Openbaar College Slim contracteren voor zzp’ers     Woensdagmiddag 13 juni  Lees meer

Op de hoogte blijven van de nieuwste wetten en jurisprudentie en praktisch tips ontvangen? Laat hiernaast je e-mailadres achter en ontvang 1 x per kwartaal onze Nieuwsbrief. Speciaal voor ondernemers, werkgevers en HR-managers.