menu_icon

Rechtsbijstand

Als aanbieder van rechtsbijstand weten wij door ervaring precies wanneer procederen in het Arbeidsrecht zinvol is en wanneer niet. In een eerste gesprek kunnen we u een goede inschatting geven van de proceskansen en de kosten.

 

 

We komen voor uw belangen op door met en voor u:

 

 • gesprekken te voeren met de andere partij;
 • te onderhandelen;
 • een rechtszaak aan te spannen bij de kantonrechter, ambtenarenrechter of bestuursrechter.

 

Bij rechtsbijstand komen wij voor uw belangen op en leggen we contact met de tegenpartij. Dat doen wij samen met u of namens u aansluitend bij de uitkomst van het overleg over wat de beste wijze van handelen is. Gesprekken met de tegenpartij of bij instanties doen wij samen. De schriftelijke, digitale en telefonische communicatie met de tegenpartij loopt via ons.

 

Rechtszaak

 

Bij rechtsbijstand kunnen de werkzaamheden van ons uitlopen op een rechtszaak. Dat kan een kort geding of een bodemprocedure of een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de Rechtbank zijn, maar ook een procedure bij het UWV of bij het College voor de Rechten van de Mens. Deze opsomming is uiteraard niet uitputtend.

 

Onderhandelingen

 

Voorafgaand aan een rechtszaak vinden er vaak gesprekken en onderhandelingen plaats met de tegenpartij. Een oplossing in redelijk overleg met een billijk eindresultaat heeft wat ons betreft de voorkeur boven het beginnen van een rechtszaak. Maar wij adviseren niet om een schikking te accepteren als die geen billijke uitkomst oplevert. Echter ‘procederen om te procederen’ druist in tegen onze uitgangspunten.

 

De proceskansen zullen we tevoren met u zo goed mogelijk proberen in te schatten. Daarbij hoort ook een afweging van kosten en baten die met het opstarten van een procedure samenhangen. Als het juridisch eenvoudig ligt, komen partijen, zeker na onze inschakeling, er vaak in onderhandelingen samen wel uit.

 

De juiste processtrategie en presentatie van uw belang is een heel belangrijk aspect bij procedures. Daarbij hanteren wij de gedachte dat wij de rechter ervan moeten overtuigen dat de begrippen “redelijkheid en billijkheid” in uw voordeel moeten worden geïnterpreteerd. Daarmee wordt het pleit vaak gewonnen.

 

Wij komen op voor uw belangen!

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • Hoofddoekjes op het werk 25 november 2021

  Hoofddoekjes op het werk Op 15 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in twee Dui Lees meer

 • ‘Killing clausules’ in contracten zzp’ers 21 oktober 2021

  In veel overeenkomsten tussen zakelijke opdrachtgevers en zzp’ers staan bepalingen die dodelijk zi Lees meer

 • ZZP-overeenkomsten in het nauw 4 maart 2021

  De regering is voornemens de ‘doorgeschoten’ flexibilisering op de arbeidsmarkt terug te dringen Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.