menu_icon

Rechtsbijstand

Als aanbieder van rechtsbijstand weten wij door ervaring precies wanneer procederen in het Arbeidsrecht zinvol is en wanneer niet. In een eerste gesprek kunnen we u een goede inschatting geven van de proceskansen en de kosten.

 

 

We komen voor uw belangen op door met en voor u:

 

 • gesprekken te voeren met de andere partij;
 • te onderhandelen;
 • een rechtszaak aan te spannen bij de kantonrechter, ambtenarenrechter of bestuursrechter.

 

Bij rechtsbijstand komen wij voor uw belangen op en leggen we contact met de tegenpartij. Dat doen wij samen met u of namens u aansluitend bij de uitkomst van het overleg over wat de beste wijze van handelen is. Gesprekken met de tegenpartij of bij instanties doen wij samen. De schriftelijke, digitale en telefonische communicatie met de tegenpartij loopt via ons.

 

Rechtszaak

 

Bij rechtsbijstand kunnen de werkzaamheden van ons uitlopen op een rechtszaak. Dat kan een kort geding of een bodemprocedure of een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de Rechtbank zijn, maar ook een procedure bij het UWV of bij het College voor de Rechten van de Mens. Deze opsomming is uiteraard niet uitputtend.

 

Onderhandelingen

 

Voorafgaand aan een rechtszaak vinden er vaak gesprekken en onderhandelingen plaats met de tegenpartij. Een oplossing in redelijk overleg met een billijk eindresultaat heeft wat ons betreft de voorkeur boven het beginnen van een rechtszaak. Maar wij adviseren niet om een schikking te accepteren als die geen billijke uitkomst oplevert. Echter ‘procederen om te procederen’ druist in tegen onze uitgangspunten.

 

De proceskansen zullen we tevoren met u zo goed mogelijk proberen in te schatten. Daarbij hoort ook een afweging van kosten en baten die met het opstarten van een procedure samenhangen. Als het juridisch eenvoudig ligt, komen partijen, zeker na onze inschakeling, er vaak in onderhandelingen samen wel uit.

 

De juiste processtrategie en presentatie van uw belang is een heel belangrijk aspect bij procedures. Daarbij hanteren wij de gedachte dat wij de rechter ervan moeten overtuigen dat de begrippen “redelijkheid en billijkheid” in uw voordeel moeten worden geïnterpreteerd. Daarmee wordt het pleit vaak gewonnen.

 

Wij komen op voor uw belangen!

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst? 13 maart 2023

  Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in Lees meer

 • WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid 9 februari 2023

  Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers Lees meer

 • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

  Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. V Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.