menu_icon

Kosten juridisch advies en btw

 

In een uitspraak van 2 december 2013 (Hof van Discipline 02-12-2013) heeft het Hof van Discipline zich uitgesproken over de fiscale regels bij declaraties in arbeidsconflicten.

 

Waar gaat het om?

 

Een veel voorkomende afspraak in schikkingen bij ontslagzaken is dat de declaratie van de jurist of advocaat van de werknemer aan de werkgever in rekening wordt gebracht.

De vraag die vaak opkomt is of de omzetbelasting (btw) op de declaratie van de jurist door de

werkgever kan worden verrekend met de btw die de ondernemer zelf moet afdragen.

 

Het antwoord op deze vraag staat in art. 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968:

Artikel 15: 1. De in artikel 2 bedoelde belasting welke de ondernemer in aftrek brengt (de btw) is de belasting welke in het tijdvak van aangifte door andere ondernemers ter zake van door hen aan de ondernemer verrichte leveringen en verleende diensten in rekening is gebracht op een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur.

 

Aangezien de diensten van de jurist van de werknemer aan de werknemer zijn verleend en niet aan de werkgever kan de btw niet in aftrek worden gebracht.

 

De btw vormt hier dus een kostenpost voor de werkgever. Dat is overigens niets nieuws onder de zon en er is niets veranderd in de regels.

 

Fiscale regels voor vergoeding kosten juridisch advies

 

Dat een werkgever de btw niet in aftrek kan brengen laat onverlet dat een werkgever de kosten voor juridisch advies in beginsel onbelast mag vergoeden. Dit in afwijking van de hoofdregel van de Wet op de loonbelasting 1964 waarin staat dat loon al hetgeen is dat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.

 

Werkkostenregeling

 

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor iedere werkgever de werkkostenregeling.

In een notendop werkt de werkkostenregeling als volgt. Een werkgever mag maximaal 1,5% van de fiscale loonsom (het forfait genoemd) onbelast vergoeden. Onder de fiscale loonsom valt alles wat een werkgever aan werknemers verstrekt of vergoedt, dus ook ontslagvergoedingen en betaalde declaraties voor juridisch advies.

Bij het berekenen van het forfait wordt gekeken naar de totale fiscale loonsom, dus van alle werknemers tezamen, niet naar de loonsom per individuele werknemer (het gaat hier om de bruto loonsom).

 

Een vergoeding van advocaatkosten telt mee voor het forfait, mits als zodanig aangewezen door de werkgever.

 

Over het bedrag aan vergoedingen dat het forfait te boven gaat is de werkgever een eindheffing van 80% verschuldigd.

Zo’n eindheffing kan niet in mindering worden gebracht op het bedrag dat de werkgever aan de werknemer verschuldigd is.

 

Conclusie over  fiscale regels

 

De kosten van juridisch advies van de werknemer mogen onbelast worden vergoed. Het verrekenen van de btw is echter niet toegestaan, omdat de diensten van de rechtshulpverlener niet voor de werkgever maar voor de werknemer zijn verricht.

 

De vergoeding telt mee bij het bepalen of het forfait van 1,5% van de loonsom is gebruikt. Is dat het geval, dan wordt de werkgever over het meerdere belast met een eindheffing van 80%.

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
  • 1-1-2019: 12½ jarig bestaan Bert Tol Bureau Arbeidsrecht 1 januari 2019

    Op 1 juli 2006 begon mr. Bert Tol met een zelfstandige praktijk voor juridisch advies en rechtsbijst Lees meer

  • Kerkelijk personeel hoeft niet altijd lid te zijn van de kerk 7 november 2018

    In Duitsland moet volgens een vonnis van het Bundesarbeitsgericht van 25 oktober 2018 het Evangelisc Lees meer

  • Slim contracteren voor zzp’ers 17 mei 2018

    Uitnodiging Openbaar College Slim contracteren voor zzp’ers     Woensdagmiddag 13 juni  Lees meer

Op de hoogte blijven van de nieuwste wetten en jurisprudentie en praktisch tips ontvangen? Laat hiernaast je e-mailadres achter en ontvang 1 x per kwartaal onze Nieuwsbrief. Speciaal voor ondernemers, werkgevers en HR-managers.