menu_icon

Aanvraag bedrijfseconomisch ontslag

Voorafgaand aan het verlenen van een ontslagvergunning in het kader van een bedrijfseconomisch ontslag voor werknemers met een vast contract vindt eerst een toetsing plaats door het UWV.

 

Flexwerk contracten

Voordat de medewerkers met een vast contract voor ontslag voorgedragen worden toetst het UWV eerst of de volgende contracten beëindigd of niet verlengd worden:

 • tijdelijke contracten
 • oproepcontracten/nulurencontracten
 • uitzendkrachten en payrollmedewerkers
 • zzp’ers
 • werknemers met een AOW uitkering

Dat geldt in elk geval als deze personen dezelfde werkzaamheden verrichten als de vaste medewerkers die voor ontslag in aanmerking komen.

 

Onderbouw de redenen voor bedrijfseconomisch ontslag

Om een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen te krijgen moet u de redenen voor het ontslag  goed onderbouwen.

Zo moet u:

 • aannemelijk maken dat u personeel moet ontslaan vanwege bedrijfsbeëindiging of omdat het noodzakelijk is om weer een financieel gezond bedrijf te krijgen
 • aannemelijk maken dat u de werknemer niet kunt herplaatsen in een andere passende functie (al dan niet met scholing)
 • rekening houden met het afspiegelingsbeginsel (zie hieronder)

Pas het afspiegelingsbeginsel toe

Bij bedrijfseconomisch ontslag vraagt u voor 1 of meer medewerkers een ontslagvergunning aan bij het UWV.

U kunt echter niet zomaar elke werknemer voordragen voor ontslag. Men is verplicht om hierbij het zogenaamde afspiegelingsbeginsel toe te passen om de ontslagvolgorde te bepalen.

De bedoeling hiervan is dat de leeftijdsopbouw binnen dezelfde functie voor en na het ontslag zoveel mogelijk gelijk blijft. Het komt erop neer dat per leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag wordt voorgedragen.

De leeftijdsgroepen zijn: 15 tot en met 24 jaar, 25 tot en met 34 jaar, 35 tot en met 44 jaar, 45 tot en met 54 jaar en vanaf 55 jaar.

Voorbeeld: van de 10 medewerkers met de functie accountmanager moeten er 3 ontslagen worden.

Per leeftijdsgroep is de verdeling:

25–34                          1

35- 44                          3

45-54                           6

Volgens het afspiegelingsbeginsel moeten dan 2 werknemers ontslagen worden uit de leeftijdsgroep 45-54 jaar en 1 uit de leeftijdsgroep 35-44. Binnen deze leeftijdsgroepen steeds degene(n) met het kortste dienstverband.

 

Wanneer geldt het afspiegelingsbeginsel niet?

Je hoeft het afspiegelingsbeginsel niet toe te passen indien:

 • het bedrijf gaat sluiten
 • een unieke functie komt te vervallen: de functie wordt maar door 1 werknemer ingevuld
 • dit in een toepasselijke cao staat (in dat geval past u het afspiegelingsbeginsel van de cao toe)
 • een gehele categorie uitwisselbare functies komt te vervallen (zie hieronder)

Wanneer zijn functies onderling uitwisselbaar?

Een functie is uitwisselbaar als de functies onderling vergelijkbaar zijn wat betreft:

 • het niveau van de functie en de bijbehorende beloning
 • de inhoud van de functie
 • de voor de functie vereiste kennis
 • de vaardigheden en competenties
 • de tijdelijke of structurele aard van de functie

Het gaat er dan niet om dat de medewerker de andere functie feitelijk ook kan uitvoeren of aanleren, maar of de functiebeschrijvingen duiden op min of meer gelijke en gelijkwaardige functies.

 

Documenten bij de ontslagaanvraag

In de meeste situaties van bedrijfseconomisch ontslag in elk geval de volgende documenten:

 • jaarrekeningen van de drie voorgaande boekjaren
 • financiële resultaten tot aan de maand van de ontslagaanvraag
 • prognose van de financiële resultaten voor de komende zes maanden zonder ingreep in het personeelsbestand en met ingreep in het personeelsbestand
 • personeelsoverzicht met naam, functie, leeftijd en diensttijd
 • overzicht van alle functies
 • functiebeschrijvingen van de functies waar ontslagen in vallen
map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • Opzegverbod bij ziekte in uitzendsector herleeft 16 april 2020

  Het Gerechtshof van Den Haag heeft op 17 maart 2020 een arrest gewezen die de hele uitzendsector hef Lees meer

 • Corona maatregelen voor zzp’ers 8 april 2020

  Uitbraak coronavirus heeft voor veel zzp’ers grote gevolgen Opdrachten van zzp’ers worden ge Lees meer

 • De regeling NOW en het ontslagrecht 6 april 2020

  Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) De tekst van de regeling Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.