menu_icon

Bereken transitievergoeding

Het berekenen van een transitievergoeding

 

Het goede nieuws voor werknemers is dat bij bijna elk ontslag de werkgever een ontslagvergoeding of transitievergoeding is verschuldigd.

 

In dit artikel leest u hoe deze vergoeding berekend wordt.

Sinds de nieuwe wettelijke regeling vanaf 1 juli 2015 heet de ontslagvergoeding transitievergoeding. Er gelden wel een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 

 • De arbeidsovereenkomst moet twee jaren of langer hebben geduurd.
 • Er mag geen sprake zijn van een ontslag waarbij de werknemer ernstig verwijtbaar is.
 • Het ontslag is verleend na toestemming van het UWV of na ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter.
 • De werkgever verkeert niet in staat van faillissement of surseance van betaling.

 

Als u uw loonspecificatie stuurt naar info@berttol.nl  (of telefonisch contact met ons opneemt 038-4535025) dan kunnen we meestal de transitievergoeding voor u precies berekenen.

 

De wettelijke basisregels voor de berekening van de transitievergoeding zijn:

 

 1.  Per dienstjaar is de vergoeding 1/3 maandsalaris.
 2.  Na 10 jaar dienstverband is de vergoeding 1/4 maandsalaris.

Voor werknemers die werken bij een instelling of onderneming met tenminste 25 werknemers is er een overgangsregeling die duurt tot 1 januari 2020.

De transitievergoeding is voor werknemers die 10 of meer jaren in dienst zijn vanaf hun 50e jaar een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar.

Het bedrag van de transitievergoeding is niet hoger dan € 79.000,– (1-1-2018), tenzij het jaarsalaris hoger is: dan geldt dat als het maximale bedrag. Eindigt de arbeidsovereenkomst met een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst dan zijn partijen vrij een ontslagvergoeding af te spreken. Ook is dan het wettelijk maximum niet van toepassing.

 

Voorbeeld berekening transitievergoeding:

 

Werknemer is geboren in december 1958 en is in dienst getreden op 1 januari 1984.

Verder heeft hij een maandloon van € 2.000,–.

Hij wordt per 1 januari 2017 ontslagen. Het aantal dienstjaren is 33.

 

De berekening van de transitievergoeding is :

10 maal 1/3 maandsalaris (666,66)         €  6.666,66

15 maal 1/2 maandsalaris (1000)            € 15.000,–

8 maal 1 maandsalaris                                 € 16.000,–

                                                                                                                   

Totaal berekende transitievergoeding   € 37.666,66

 

De bedragen zijn bruto. De werkgever is verplicht loonheffing op in te houden op de transitievergoeding.

 

Begrip maandsalaris

 

Voor de berekening van de transitievergoeding wordt uitgegaan van een “uitgerekt” begrip maandsalaris. Het is meer dan het bruto maandsalaris dat op de loonspecificatie staat vermeld. Daar is ook 1/12 in verwerkt van de jaarlijkse vakantietoeslag en 1/12 van de eindejaarsuitkering of 13e maand. Verder is daar in verwerkt de gemiddelde toeslag voor overuren, onregelmatigheidstoeslag, ploegentoeslag en andere vaste toeslagen van het afgelopen jaar. Ook telt het gemiddelde van de winstuitkering of bonus van de afgelopen 3 jaren mee.

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • De transitievergoeding na 1 januari 2020 3 oktober 2019

  De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) treedt per 1 januari 2020 in werking. Deze wet brengt grote vera Lees meer

 • Bijeenkomst Arbeidsmarkt in Balans 5 september 2019

  Op dinsdag 24 september 2019 organiseerden we een kennisbijeenkomst over de nieuwe Wet Arbeidsmarkt Lees meer

 • Ontslag op grond van disfunctioneren 29 augustus 2019

  Een ontslag op grond van disfunctioneren moet door een werkgever sinds 1 juli 2015 aangevraagd worde Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.