menu_icon

Bereken transitievergoeding

 

Het goede nieuws voor werknemers is dat bij bijna elk ontslag de werkgever een ontslagvergoeding of transitievergoeding is verschuldigd.

 

In dit artikel leest u de voorwaarden voor de berekening van deze vergoeding.

 

Sinds de nieuwe wettelijke regeling vanaf 1 juli 2015 heet de ontslagvergoeding transitievergoeding. Er gelden wel een aantal voorwaarden.

De belangrijkste per 1 januari 2020 zijn:

 

 • er mag geen sprake zijn van een ontslag waarbij de werknemer ernstig verwijtbaar is
 • het ontslag is verleend na toestemming van het UWV of na ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter
 • de werkgever verkeert niet in staat van faillissement of surseance van betaling

 

We kunnen aan de hand van uw loonspecificatie meestal de transitievergoeding precies voor u berekenen.

Stuur de specificatie naar info@berttol.nl  of neem telefonisch contact met ons op 038-4535025

 

De wettelijke basisregel voor de berekening van de transitievergoeding is: per dienstjaar is de vergoeding 1/3 maandsalaris.

De transitievergoeding is verplicht voor alle soorten van overeenkomsten:

 

 • einde vast contract
 • niet verlengen tijdelijk contract
 • beëindiging van een oproepcontract, uitzendovereenkomst of payrollcontract

 

Het bedrag van de transitievergoeding is niet hoger dan € 89.000 (1-1-2023), tenzij het jaarsalaris hoger is. Dan geldt dat jaarsalaris als het maximale bedrag.

 

Eindigt de arbeidsovereenkomst met een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst dan zijn partijen vrij een ontslagvergoeding af te spreken. Ook is dan het wettelijk maximum niet van toepassing.

 

Wanneer de werknemer bestuurder is of topfunctionaris bij de overheid of een instelling die met gelden van de overheid betaald wordt, dan mag de onderling overeengekomen ontslagvergoeding niet hoger zijn dan € 75.000.

 

De bedragen zijn bruto. De werkgever is verplicht loonheffing op in te houden op de transitievergoeding.

 

Begrip maandsalaris

 

De basis van de berekening van de transitievergoeding is een “uitgerekt” begrip maandsalaris. Het is meer dan het bruto maandsalaris dat op de loonspecificatie staat vermeld.

 

In de berekening is ook 1/12 van de jaarlijkse vakantietoeslag en 1/12 van de eindejaarsuitkering of 13e maand verwerkt. Ook wordt meegerekend de gemiddelde toeslag voor overuren, onregelmatigheidstoeslag, ploegentoeslag en andere vaste toeslagen van het afgelopen jaar. Ook telt het gemiddelde van de winstuitkering of bonus van de afgelopen 3 jaren mee.

 

 

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
 • Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst? 13 maart 2023

  Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in Lees meer

 • WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid 9 februari 2023

  Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers Lees meer

 • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

  Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. V Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.