menu_icon

Ontslag op staande voet aanvechten

Wat moet u doen als u van uw werkgever ontslag op staande voet krijgt? Hoe maakt u daartegen bezwaar? Bij ons krijgt u snel en goed juridisch advies en rechtsbijstand tegen het ontslag op staande voet. Indien maar enigszins mogelijk hebt u bij ons bij ons nog dezelfde dag een afspraak.

 

Mail ons op info@berttol.nl of bel ons voor een afspraak op 038-4535025

 

Ontslag op staande voet

 

Een ontslag met onmiddellijke ingang is de zwaarste maatregel die een werkgever kan nemen. Voor de werknemer zijn de gevolgen dramatisch: per direct geen baan en geen loon meer en ook geen recht op een WW-uitkering. Ook het opzegverbod bij ziekte is niet van toepassing. Soms dreigt de werkgever nog met een schadeclaim en inhouding op het loon.

 

De wet heeft het over een ontslag op grond van een dringende reden. Het is alleen toegestaan bij zeer ernstig wangedrag van de werknemer. Voorbeelden zijn frauderen met declaraties, kassageld in eigen zak stoppen, zonder toestemming goederen (ook afval) meenemen van het bedrijf om die zelf te gebruiken of te verkopen. Ook gewelddadig gedrag naar collega’s en seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn gronden voor ontslag op staande voet, uiteraard in beginsel alleen als dat in de werksituatie gebeurt.

 

Na constatering van het wangedrag moet de werkgever het ontslag op heel korte termijn (onverwijld) geven en de reden direct meedelen. De ontslagbrief moet ook binnen enkele dagen ontvangen zijn. Verder moet de werkgever het wangedrag goed kunnen bewijzen.

 

Snel hulp van ons

 

Omdat wij heel goed beseffen dat de gevolgen dramatisch zijn, gaan wij, nadat u het ontslag bij ons heeft gemeld, meteen voor u aan de slag. Meestal zien wij kans om op dezelfde dag nog een gesprek met u te hebben of anders de volgende dag.

 

Mail ons op info@berttol.nl of bel ons voor een afspraak op 038-4535025

 

Kantonrechter doet uitspraak

 

De werknemer die vindt dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven moet binnen 2 maanden het ontslag aanvechten en een verzoekschrift indienen bij de Rechtbank. Dat doen wij voor u en wij gaan ook met u mee naar de zitting. Alleen een brief schrijven naar de werkgever is onvoldoende.

 

Er kunnen allerlei redenen zijn om een procedure te beginnen en het ontslag aan te vechten. Vaak komt het voor dat wat de werknemer fout heeft gedaan niet zo ernstig is dat dit voldoende grond is voor ontslag op staande voet. Voorbeelden hiervan zijn een roddel over een manager bij een klant of een kwetsende opmerking op Facebook over collega’s. Maar u vecht het ontslag natuurlijk ook aan, wanneer u de aanklacht afwijst, omdat u het simpelweg niet gedaan hebt. Of omdat er sprake is van een foute cultuur in het bedrijf en de leiding zelf ook het slechte voorbeeld gaf.

 

Soms wordt een procedure om het ontslag aan te vechten opgestart om een schikking af te dwingen, omdat de reden van het ontslag op staande veel te laat door de werkgever is bekend gemaakt en er dus een onherstelbare vormfout door de werkgever is gemaakt. Wij helpen u in die gevallenbij het beoordelen van de proceskansen.

 

Spreken met de werkgever over een schikking

 

Veel werkgevers handelen uit emotie als ze een werknemer ontslag op staande voet geven. Wanneer ze juridisch advies inwinnen, krijgen ze in veel gevallen te horen dat de kantonrechter het ontslag op staande voet niet goedkeurt. Uiteraard hangt dat af van de feiten, maar intussen is de arbeidsverhouding wel ernstig verstoord geraakt.

 

De kans op een schikking door middel van een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst is dus redelijk groot. Dat is een route voor een normaal ontslag. We helpen u daarbij en gaan voor u het gesprek aan met de werkgever. U krijgt dan in ieder geval weer recht op een WW-uitkering en kunt in sollicitatieprocedures zonder onwaarheid te spreken zeggen dat u in overleg met de ex-werkgever uit dienst bent gegaan.

 

Direct contact met ons?

 

Mail ons op info@berttol.nl of bel ons voor een afspraak op 038-4535025

 

Zie voor een uitgebreide toelichting ons blog over ontslag op staande voet:

 

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
  • Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst? 13 maart 2023

    Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in Lees meer

  • WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid 9 februari 2023

    Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers Lees meer

  • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

    Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. V Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.