menu_icon

Dreigend ontslag en nu?

 

Wat is verstandig om te doen bij dreigend ontslag?

 

We zetten een aantal Do’s en Don’ts op een rij.

 

 

Do:

Vraag bedenktijd als u te horen krijgt dat u ontslagen wordt. Ga nooit per direct akkoord met een voorstel en laat u niet onder druk zetten om meteen te ondertekenen.

Als de werkgever met een uitgewerkt plan komt, hebt u recht op twee weken bedenktijd. Het is verstandig om over het voorgelegde plan na te denken en het mee naar huis te nemen. Rechters geven de werknemer bijna altijd gelijk als het hierover gaat.

 

Don’t:

Stop niet met werken, maar werk zo mogelijk gewoon door. Soms zegt de werkgever dat u niet langer hoeft te werken en een vrijstelling krijgt. Dit is het signaal dat ontslag dreigt. Ga dus niet voetstoots akkoord met de vrijstelling want dan staat u minder sterk in de ontslagprocedure.

Als u schriftelijk op non-actief gesteld wordt zoek dan op heel korte termijn juridischadvies om daartegen bezwaar te maken.

 

Do:

Vraag aan de werkgever of de ontslagbeslissing definitief is of dat dit nog terug te draaien is. Zijn alle mogelijkheden voor doorgaan of herplaatsing onderzocht?

De wet verplicht de werkgever een herplaatsingsonderzoek te doen, behalve bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer.

 

Don’t:

Lever niet gelijk bedrijfseigendommen in. Denk hierbij aan de auto van de zaak of een toegangspas.

Vraagt uw werkgever om de spullen alvast in te leveren? Geef dan aan dat u er recht op hebt om deze spullen tot het eind van het dienstverband te houden.

 

Do:

Win altijd juridisch advies in. Doe dit bij voorkeur NIET bij de juridisch adviseur die uw werkgever geregeld heeft. Die is niet onpartijdig.

 

Zoek advies bij een jurist die alleen uw belang voor ogen heeft en daarmee goed in staat is de regeling die de werkgever heeft voorgesteld op de juiste juridische gronden te beoordelen.

 

Een werkgever kan alleen maar toestemming voor uw ontslag bij het UWV of de rechter krijgen als de wettelijke ontslaggronden van toepassing zijn en er een goede onderbouwing is.

 

Don’t:

Wordt niet onredelijk tijdens het ontslaggesprek. Soms hangt het ontslag al in de lucht, soms komt het heel onverwacht. Blijf rustig en sla niet gelijk met je vuist op tafel. Dat werkt tegen u.

Vraag door naar de motieven en argumenten van de werkgever om u te willen ontslaan, want daar kunt u later uw winst mee doen. Vraag ook naar alternatieven. Luister goed en maak aantekeningen van het gesprek. Geef duidelijk aan dat uw vragen niet betekenen dat u al hebt ingestemd met het ontslag.

 

Do:

Begin met het bijhouden van een dossier bij dreigend ontslag. Bewaar mails, memo’s en brieven van de werkgever over uw functioneren.  Bewaar uiteraard ook de verslagen van beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. Bewaar belangrijke documenten op schrift of zet die tijdig op een informatiedrager, bijv. een USB-stick.

Het gebeurt vaak tijdens een rechtszaak dat de werkgever met een heleboel brieven op tafel komt, terwijl de werknemer helemaal niets bij zich heeft. Enkel mondeling staat u niet sterk in een rechtszaak.

 

Don’t:

Vergeet niet te vragen of u de motivering en ontslagregeling op papier mag hebben. Soms is dit al het geval, maar soms ook niet.

Vraag daarnaast ook of u een positief getuigschrift en referenties meekrijgt.

 

Do:

Vraag naar de hoogte en de berekening van de ontslagvergoeding en of u aanspraak maakt op een WW-uitkering. Een goede ontslagregeling wordt uiteindelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

Laat u hier goed over adviseren: dit kan veel geld schelen.

 

Don’t:

Vergeet niet uw concurrentie- of relatiebeding te benoemen. Wanneer het arbeidscontract wordt verbroken, blijft dit namelijk gelden. Kom met de werkgever tot een akkoord dat dit geding komt te vervallen.

 

 

mr. Bert Tol van Bureau Arbeidsrecht, specialist in ontslagrecht.

 

We kunnen meegaan met gesprekken, zorgen voor een goede ontslagregeling of een goed verweer voeren tegen het ontslag.

 

Bij dreigend ontslag maakt u met ons een afspraak door te bellen 038-453 50 25 of te mailen info@berttol.nl

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
  • Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst? 13 maart 2023

    Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in Lees meer

  • WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid 9 februari 2023

    Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers Lees meer

  • Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst 4 augustus 2022

    Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. V Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.