menu_icon

Ontslag bij burn-out klachten

30 januari 2020 Publicaties Voorlichting

Beschrijving veel voorkomende situaties

Als een werknemer zich met psychische klachten of een burn-out ziek meldt, begint voor de werkgever een ongrijpbare situatie. Ook voor de werknemer is de toekomst onzeker. Niet zelden duurt de arbeidsongeschiktheid lang en is het opbouwen van uren een kwestie van vallen en opstaan. Vaak lukt terugkeer in de eigen functie ook niet meer omdat de psychische klachten – die de burn-out veroorzaakten – weer terugkeren.

Re-integratie

Zijn er in de samenwerking spanningen tussen collega’s en/of leidinggevende dan valt vaak de beslissing een re-integratietraject 2e spoor toe te passen. Met behulp van een re-integratiebureau wordt de werknemer voorbereid op de externe arbeidsmarkt. Zo mogelijk komt er een proefplaatsing bij een andere werkgever. Als alle omstandigheden gunstig zijn kan een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand komen bij een andere werkgever.

Vaak wordt echter in een re-integratietraject 2e spoor ook het tweede ziekte jaar volgemaakt en moet een WIA-uitkering worden aangevraagd. Het UWV beslist welke uitkering de werknemer ontvangt. Een WIA-uitkering bij meer dan 35% arbeidsongeschiktheid of WW-uitkering bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid. De arbeidsovereenkomst met de werknemer kan dan beëindigend worden tegen betaling van de wettelijke transitievergoeding. Deze transitievergoeding kan de werkgever vervolgens weer declareren bij het UWV.

Gijzeling van partijen

In veel gevallen treffen we een situatie aan waarbij zowel de werkgever als de werknemer zich gegijzeld voelen in de arbeidsovereenkomst. De werkgever kan wegens het opzegverbod bij ziekte niet opzeggen. Ook is de werkgever bang voor het verwijt van intimidatie en een daaruit volgend hoge ontslagvergoeding als hij bespreekbaar maakt dat het beter is voor beide partijen om uit elkaar te gaan. De werknemer is eveneens bang bespreekbaar te maken dat het beter is om uit elkaar te gaan. Hier is de vrees het mislopen van een ontslagvergoeding en een WW-uitkering.

Het gevoel van gijzeling treedt op als er vertrouwen is op herstel op termijn en dat het uit elkaar gaan zelfs kan bijdragen tot het versnellen van herstel.

De oplossingsrichting uit deze gijzeling is het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

Formeel punt is dat het UWV aan deze werknemers op grond van de wet geen ZW-uitkering mag toekennen maar uitsluitend een WW-uitkering. De werknemer zal dus voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst hersteld moeten zijn.

Uiteraard gaat deze oplossing niet op voor zeer ernstige psychische klachten of een burn-out die een intensieve medische behandeling nodig heeft.

Wat er vooral niet gedaan moet worden

Een werkgever kan het gesprek gemakkelijk op slot zetten. Als er bijvoorbeeld gereageerd wordt op een uiting van een arbeidsongeschikte werknemer om uit elkaar te gaan met ”Prima, ik leg je geen strobreed in de weg je arbeidsovereenkomst op te zeggen”.  We begrijpen dat de kosten van de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid hoog zijn voor een werkgever. Maar door geen bereidheid uit te spreken te willen meedenken over een redelijke vertrekregeling wordt geen oplossing bereikt. Bedenk dat als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt deze geen uitkering ontvangt van het UWV.

Onze werkwijze

In veel gevallen bereiken wij na onderhandelingen toch een vaststellingsovereenkomst tussen beide partijen. Daarbij maakt het niet uit of we zijn ingeschakeld door de werkgever of door de werknemer. Als derde zijn we goed in staat valkuilen die intimiderend overkomen of die het gesprek dicht slaan te voorkomen.

In deze situatie komt het aan op de-escalatie van standpunten. We zoeken naar de brug tussen de standpunten van beide partijen. Daarbij vergewissen we ons van een oplossingsrichting die ondersteund wordt door de bedrijfsarts en die ook geen problemen gaat geven bij het UWV. Het aldus bereikte onderhandelingsresultaat kost de werkgever minder dan het uitzitten van twee jaren loondoorbetaling bij ziekte en geeft de werknemer meer dan het wettelijke minimum aan rechten en aanspraak op een WW-uitkering.

 

Mr. Bert Tol, 30 januari 2020

Arbeidsrechtjurist te Zwolle

 

Bureau Arbeidsrecht

Tel. 038-4535025   info@berttol.nl    www.berttol.nl

bracket

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.