menu_icon

Ontslagvergoeding berekenen

 

Het ontslagrecht is per 1 juli 2015 ingrijpend veranderd. De kantonrechtersformule als het belangrijkste rekenmodel om de ontslagvergoeding te berekenen, is afgeschaft.

 

Op welke ontslagvergoeding heeft u recht? Er zijn verschillende soorten:

 

Transitievergoeding

 

Elke werknemer die tenminste twee jaar in dienst is, heeft bij een gedwongen ontslag recht op een transitievergoeding. Het maximumbedrag is € 79.000 ,– (bruto) (situatie 1-1-2018) of een jaarsalaris, als dat bedrag hoger is.

Er géén recht op transitievergoeding als de reden van het ontslag, objectief gezien, te wijten is aan ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer.

 

Het berekenen van de transitievergoeding leggen we hier uit.

 

De belangrijkste twee rekenregels zijn:

> per dienstjaar is de vergoeding een 1/3 maandsalaris;

> vanaf 10 jaar dienstverband is de vergoeding een 1/2 maandsalaris per dienstjaar.

 

Er is tot 1 januari 2020 overgangsrecht van toepassing voor kleine ondernemingen (minder dan 25 werknemers) en oudere werknemers (ouder dan 49 jaar).

 

Billijke vergoeding

 

Tegelijk (of in plaats van de transitievergoeding) kan de rechter de werkgever ook veroordelen tot het betalen van een billijke vergoeding. Deze vorm van ontslagvergoeding kent geen rekenformule en kent ook geen maximumbedrag.

 

De werkgever kan deze ontslagvergoeding opgelegd krijgen als:

 > de werkgever ten aanzien van het ontslag objectief gezien ernstig verwijtbaar is;

 > de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet had mogen plaatsvinden, maar terugkeer of herstel van de arbeidsovereenkomst niet goed mogelijk is.

 

Het hoogste (situatie december 2016) uitbetaalde bedrag als ontslagvergoeding in de vorm van de billijke vergoeding is bruto € 141.500,–.

 

Voorbeelden van ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever zijn: discriminatie, adviezen van de bedrijfsarts negeren, ontslag in strijd met een wettelijk opzegverbod,  laakbaar gedrag en het grovelijk niet nakomen van de arbeidsovereenkomst.

 

Een voorbeeld waarbij geen herstel van de arbeidsovereenkomst meer mogelijk kan zijn, is een onterecht ontslag op staande voet, waarbij intussen de verhoudingen zo ernstig verstoord zijn dat samenwerken niet meer realistisch is.

 

Aanvraag ontslag door de werknemer

 

De werknemer kan ook bij de rechter een ontslagverzoek indienen. Bij ernstig verwijtbaar gedrag kan de rechter de werkgever veroordelen tot een billijke vergoeding, al dan niet tegelijk met de transitievergoeding.

 

Deze route zal niet vaak voorkomen, omdat de werknemer bij een ontslag op zijn verzoek, moeite zal hebben met het verkrijgen van een WW-uitkering bij het UWV.

 

Ontslagvergoeding als schadevergoeding

 

De arbeidsovereenkomst kan door beide partijen worden ontbonden op grond van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst. De werknemer kan daartoe een verzoek indienen bij de rechtbank en op deze grond een ontslagvergoeding ontvangen.

 

De meest voorkomende situatie hierbij is dat de werkgever een werknemer in dienst neemt maar daarna, zonder goede reden, van opvatting verandert en de werknemer weigert in de functie te werk te stellen. Als de werknemer veel kosten heeft gemaakt (hij is bijvoorbeeld om de nieuwe baan verhuist naar een andere woning), dan is deze ontslaggrond een mogelijkheid om de schade vergoed te krijgen.

 

Er gelden bij deze ontslaggrond geen maximumbedragen.

 

Voor alle ontslagvergoedingen op deze pagina geldt dat het bruto bedragen zijn. De werkgever is verplicht de wettelijke loonheffing op de vergoeding in te houden.

 

Maak met ons een afspraak voor snel juridisch advies en goede, betaalbare rechtsbijstand via info@berttol.nl of bel ons op nummer 038-4535025

map1

Contactadres

Brederostraat 91

8023 AR ZWOLLE
  • ZZP-overeenkomsten in het nauw 4 maart 2021

    De regering is voornemens om de ‘doorgeschoten’ flexibilisering op de arbeidsmarkt terug te drin Lees meer

  • Webinar: Beëindigen arbeidsovereenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid 4 februari 2021

    Regelmatig krijgen we vragen van zowel werkgevers als werknemers over rechten, plichten en (on)mogel Lees meer

  • Opzegverbod bij ziekte in uitzendsector herleeft 16 april 2020

    Het Gerechtshof van Den Haag heeft op 17 maart 2020 een arrest gewezen die de hele uitzendsector hef Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.