menu_icon

1 juli 2006 – 1 juli 2016

29 juni 2016 Activiteiten Publicaties

Bert Tol Bureau Arbeidsrecht viert tweede lustrum!

 

Op 1 juli 2016 is het 10 jaar geleden dat Bert Tol Bureau Arbeidsrecht van start ging als een zelfstandige juridische praktijk in het Arbeidsrecht.

We kijken terug op intensieve, boeiende en leerzame jaren. Datgene wat ik destijds voor ogen had -een onderneming met een beperkte schaalgrootte en een duidelijk specialisme: Arbeidsrecht – is gelukt. Vanaf 2009 is in deeltijd ook mijn echtgenote Frea op allerlei manieren faciliterend werkzaam. Maar verder doen we, op de inzet van enkele specialisten op pensioen- en fiscaal gebied na, grotendeels alle werkzaamheden zelf.

 

De veranderingen in werkveld in de aflopen tien jaren zijn aanzienlijk.

 

Van Pro-forma naar Vaststellingsovereenkomst

Op 1 oktober 2006 is de beëindigingsovereenkomst bij wet door het UWV erkend als instroom route naar een WW-uitkering. Intussen is de beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd) de belangrijkste route geworden voor een noodzakelijk ontslag. De tot dan toe vaak gebruikte pro-forma ontbindingen via de kantonrechter, zijn in de afgelopen jaren dan ook sterk afgenomen.

Crisis en Deeltijd WW

De economische crisis begon eind 2008 en duurde tot ongeveer 2014. Het aandeel dossiers dat ging over ontslag lag in die periode op ca 75%. Soms was het bijzonder hectisch om ‘tijdig en goed’ werk te kunnen leveren. In de jaren 2009 -2011 hebben we met regelmaat de optie Deeltijd-WW toegepast. En na afschaffing van die regeling is vaak het alternatief – deeltijd ontslag – gebruikt. Daarbij kon de werknemer ook aanspraak maken op een WW-uitkering.

Ambtenarenrecht

Voor ambtenaren heeft de hoogste ambtenarenrechter, de Centrale Raad van Beroep, in februari 2013 een rekenformule in het leven geroepen. Daarbij kan – als het ontslag is gegrond op een verstoorde verhouding – bepaald worden of de overheidswerkgever nog een extra ontslagvergoeding aan de ambtenaar is verschuldigd. Een enigszins merkwaardige ontwikkeling, omdat de Hoge Raad in 2012 bij kennelijk onredelijk ontslagprocedures had besloten dat juist geen rekenformule mag worden toegepast voor de berekening van een ontslagvergoeding.

Wet Werk en Zekerheid

In het jaar 2015 is de wet Werk en Zekerheid in werking getreden. De kantonrechtersformule is toen afgeschaft en de wettelijke transitievergoeding – die qua vergoeding ca 60% lager ligt – is ervoor in de plaats gekomen. Nieuw is dat deze vergoeding nu ook verplicht is bij ontslagen na toestemming van het UWV.

Procederen en Schikken

Procederen is echter voor werkgevers riskanter geworden. De ontslaggronden zijn strikter omschreven waardoor er veel meer afwijzingen zijn bij een ontslagaanvraag. Het effect is dat er meer schikkingen zijn dan vroeger. Door de veel lagere ontslagvergoedingen is ook voor de werknemer procederen minder interessant geworden.

Voorlichtingsbijeenkomsten

In de periode 2014-2015 hebben we meer dan 10 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de werking van het Nieuwe Arbeidsrecht (WWZ). En daar zijn we ook in het jaar 2016 mee doorgegaan. De eerstvolgende bijeenkomst over Dossiervorming staat gepland op 29 september a.s.

Zzp’ers en afschaffing van de VAR

De opkomst van de zzp’er is de laatste belangrijke trend. In 2006 waren dat er nog geen half miljoen, nu zijn dat er meer dan 1 miljoen. In onze dienstverlening is deze groei ook te merken. De laatste vijf jaar is het juridisch advies en procedures rond het voortijdig afbreken van een opdracht toegenomen. Daarom houden we ons ook bezig met de afschaffing van de VAR. We geven juridisch advies over de juiste modelovereenkomst of stellen zelf een overeenkomst op. Daarvoor vragen we dan de goedkeuring van de Belastingdienst.

Wat bleef…

Niet alles is veranderd in de afgelopen 10 jaar. Wat bijvoorbeeld gebleven is zijn de geschillen over een ontslag op staande voet, het concurrentiebeding of het relatiebeding en de geschillen bij de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Toekomst

De komende jaren zal er veel veranderen. Eindelijk gaan de Rechtbanken bij arbeidsrechtelijke procedures (naar verwachting in 2017/2018) over op digitale dossiers. Daar passen we nu al steeds meer de werkwijze op aan.

Maar met uw adviesaanvragen gaan we op de vertrouwde wijze verder. Kenmerkend bij ons zijn naast een gedegen kennis van het Arbeidsrecht, een hoge graad van slagvaardigheid en klantgerichtheid en last but not least een zeer concurrerend tarief.

We hopen dat nog veel jaren te kunnen voortzetten.

 

Een hartelijke groet uit het mooie Zwolle.

 

Mr. Bert Tol, juni 2016

 

Arbeidsrechtjurist

Bureau Arbeidsrecht          tel. 038-45 35 025   info@berttol.nl        www.berttol.nl

 

 

 

bracket

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.