banner3
menu_icon
contract onderhandelen tekenen

Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst

4 augustus 2022 Publicaties Voorlichting

Inleiding Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. Vaak genoemd een vaststellingsovereenkomst. In de wet staan in artikel 7:670b BW slechts enkele spelregels. De belangrijkste is dat de beëindigingsovereenkomst schriftelijk moet zijn vastgelegd en dat de werknemer 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst deze overeenkomst schriftelijk … Continue reading Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst

Lees meer

Hopeloze casussen en derde ziektejaar

28 juli 2022 Publicaties Voorlichting

In onze juridische praktijk worden we door werkgevers met enige regelmaat gevraagd te ondersteunen bij het maken van een bezwaarschrift tegen een loonsanctie. Wat is er dan aan de hand? Er is een WIA-uitkering aangevraagd door een werknemer die 2 jaar ziek is. Het UWV neemt vervolgens de aanvraag niet in behandeling omdat zij vinden … Continue reading Hopeloze casussen en derde ziektejaar

Lees meer

Hoofddoekjes op het werk

25 november 2021 Opinie Publicaties Voorlichting

Hoofddoekjes op het werk Op 15 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in twee Duitse casussen een belangrijke uitspraak gedaan. Het betrof hier werknemers waarbij het dragen van een hoofddoekje op het werk door de werkgever was verboden. Deze uitspraak van het Europese Hof gaat niet alleen over hoofddoekjes maar … Continue reading Hoofddoekjes op het werk

Lees meer

‘Killing clausules’ in contracten zzp’ers

21 oktober 2021 Publicaties Voorlichting

In veel overeenkomsten tussen zakelijke opdrachtgevers en zzp’ers staan bepalingen die dodelijk zijn voor de rechtspositie van de zzp’er. Dat hoeft niet. Het is opvallend dat zeer veel zzp’ers de aan hen voorgelegde overeenkomst zonder meer ondertekenen. Een zzp’er kan -als hij een goed contract afsluit- ook een redelijk sterke rechtspositie verwerven. Onderhandelen over de … Continue reading ‘Killing clausules’ in contracten zzp’ers

Lees meer

ZZP-overeenkomsten in het nauw

4 maart 2021 Nieuws Publicaties Voorlichting

De regering is voornemens de ‘doorgeschoten’ flexibilisering op de arbeidsmarkt terug te dringen. Voor ondernemingen en instellingen die veel gebruik maken van zzp’ers is er nu door het kabinet een module op de markt gebracht. Aan de hand van een aantal vragen kan worden bepaald of de zzp’er werkt op basis van een arbeidsovereenkomst of … Continue reading ZZP-overeenkomsten in het nauw

Lees meer
geld stethoscoop pillen grafiek ziekte

Opzegverbod bij ziekte in uitzendsector herleeft

16 april 2020 Nieuws Publicaties Voorlichting

Het Gerechtshof van Den Haag heeft op 17 maart 2020 een arrest gewezen die de hele uitzendsector heftig kan gaan raken. De wettelijke grond voor het artikel in de cao om uitzendwerknemers met het uitzendbeding in de eerste 78 weken bij ziekte te ontslaan bestaat niet meer. De uitzendwerkgevers zullen daarom het loon bij ziekte … Continue reading Opzegverbod bij ziekte in uitzendsector herleeft

Lees meer
corona zzp'ers BTBA

Corona maatregelen voor zzp’ers

8 april 2020 Nieuws Publicaties Voorlichting

Uitbraak coronavirus heeft voor veel zzp’ers grote gevolgen Opdrachten van zzp’ers worden geannuleerd en facturen niet meer betaald waardoor ineens de geldstroom stopt. Echter de uitgaven voor vaste lasten en levensonderhoud gaan gewoon door. De overheid heeft maatregelen genomen om de gevolgen voor werkgevers, werknemers en zelfstandig ondernemers te verzachten. Eerst voor de periode 1 … Continue reading Corona maatregelen voor zzp’ers

Lees meer
regeling NOW BTBA

De regeling NOW en het ontslagrecht

6 april 2020 Nieuws Publicaties Voorlichting

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) De tekst van de regeling NOW die op 31 maart 2020 is gepubliceerd, is op 3 april 2020 nog herzien. De laatste versie vind u hier. De NOW is een subsidieregeling. Bij een omzetverlies van tenminste 20% kan de werkgever een tegemoetkoming van het UWV ontvangen. Dat … Continue reading De regeling NOW en het ontslagrecht

Lees meer
NOW payroll BTBA

De NOW: niet bij werkgevers met inleenpersoneel

2 april 2020 Nieuws Publicaties Voorlichting

Op 31 maart 2020 is de tekst van regeling Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. De inhoud van deze regeling is dat een werkgever een subsidie tot 90% van de loonkosten kan ontvangen voor het omzetverlies dat meer is dan 20%. De werkgever in deze regeling is degene die voor de … Continue reading De NOW: niet bij werkgevers met inleenpersoneel

Lees meer
Brug

Ontslag bij burn-out klachten

30 januari 2020 Publicaties Voorlichting

Beschrijving veel voorkomende situaties Als een werknemer zich met psychische klachten of een burn-out ziek meldt, begint voor de werkgever een ongrijpbare situatie. Ook voor de werknemer is de toekomst onzeker. Niet zelden duurt de arbeidsongeschiktheid lang en is het opbouwen van uren een kwestie van vallen en opstaan. Vaak lukt terugkeer in de eigen … Continue reading Ontslag bij burn-out klachten

Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.