banner3
menu_icon
ziek vaststellingsovereenkomst

Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst?

13 maart 2023 Publicaties Voorlichting

Zieke werknemers met ernstig medische klachten horen thuis in de ZW (Ziektewet) en na twee jaren in de WIA. De werkgever mag de arbeidsovereenkomst door het wettelijk opzegverbod bij ziekte niet beëindigen. Voor deze groep werknemers gaat onderstaand verhaal niet op. Vaststellingsovereenkomst voor arbeidsongeschikte werknemer Het komt echter regelmatig voor dat een arbeidsongeschikte werknemer van … Continue reading Ziek en toch een vaststellingsovereenkomst?

Lees meer

WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid

9 februari 2023 Publicaties Voorlichting

Het is al lange tijd bekend dat het UWV slechts mondjesmaat een WIA-uitkering toekent aan werknemers die hun baan kwijtraken omdat zij lijden aan CVS/ME klachten. Zelfs bij personen die nagenoeg bedlegerig zijn geworden. Voor het klachtenpatroon onder de naam fibromyalgie en long covid is een vergelijkbare manier om een WIA uitkering te ontvangen van … Continue reading WIA-uitkering en CVS/ME …. Long Covid

Lees meer
contract onderhandelen tekenen

Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst

4 augustus 2022 Publicaties Voorlichting

Dit blog gaat over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van wederzijds goedvinden. Vaak genoemd een vaststellingsovereenkomst.   Spelregels In de wet staan in artikel 7:670b BW slechts enkele spelregels. De belangrijkste is dat de beëindigingsovereenkomst schriftelijk moet zijn vastgelegd en dat de werknemer 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst deze overeenkomst … Continue reading Toelichting beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst

Lees meer

Hopeloze casussen en derde ziektejaar

28 juli 2022 Publicaties Voorlichting

In onze juridische praktijk worden we door werkgevers met enige regelmaat gevraagd te ondersteunen bij het maken van een bezwaarschrift tegen een loonsanctie. Wat is er dan aan de hand? Er is een WIA-uitkering aangevraagd door een werknemer die 2 jaar ziek is. Het UWV neemt vervolgens de aanvraag niet in behandeling omdat zij vinden … Continue reading Hopeloze casussen en derde ziektejaar

Lees meer

Hoofddoekjes op het werk

25 november 2021 Opinie Publicaties Voorlichting

Hoofddoekjes op het werk Op 15 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in twee Duitse casussen een belangrijke uitspraak gedaan. Het gaat hierbij om het verbod van de werkgever om hoofddoekjes te dragen op het werk. Deze uitspraak van het Europese Hof gaat niet alleen over hoofddoekjes. De uitspraak gaat … Continue reading Hoofddoekjes op het werk

Lees meer

‘Killing clausules’ in contracten zzp’ers

21 oktober 2021 Publicaties Voorlichting

In veel overeenkomsten tussen zakelijke opdrachtgevers en zzp’ers staan bepalingen die dodelijk zijn voor de rechtspositie van de zzp’er. Dat hoeft niet. Het is opvallend dat zeer veel zzp’ers de aan hen voorgelegde overeenkomst zonder meer ondertekenen. Een zzp’er kan -als hij een goed contract afsluit- ook een redelijk sterke rechtspositie verwerven. Onderhandelen over de … Continue reading ‘Killing clausules’ in contracten zzp’ers

Lees meer

ZZP-overeenkomsten in het nauw

4 maart 2021 Nieuws Publicaties Voorlichting

De regering is voornemens de ‘doorgeschoten’ flexibilisering op de arbeidsmarkt terug te dringen. Voor ondernemingen en instellingen die veel gebruik maken van zzp’ers is er nu door het kabinet een module op de markt gebracht. Aan de hand van een aantal vragen kan worden bepaald of de zzp’er werkt op basis van een arbeidsovereenkomst of … Continue reading ZZP-overeenkomsten in het nauw

Lees meer
geld stethoscoop pillen grafiek ziekte

Opzegverbod bij ziekte in uitzendsector herleeft

16 april 2020 Nieuws Publicaties Voorlichting

Het Gerechtshof van Den Haag heeft op 17 maart 2020 een arrest gewezen die de hele uitzendsector heftig kan gaan raken. De wettelijke grond voor het artikel in de cao om uitzendwerknemers met het uitzendbeding in de eerste 78 weken bij ziekte te ontslaan bestaat niet meer. De uitzendwerkgevers zullen daarom het loon bij ziekte … Continue reading Opzegverbod bij ziekte in uitzendsector herleeft

Lees meer
Brug

Ontslag bij burn-out klachten

30 januari 2020 Publicaties Voorlichting

Beschrijving veel voorkomende situaties Als een werknemer zich met psychische klachten of een burn-out ziek meldt, begint voor de werkgever een ongrijpbare situatie. Ook voor de werknemer is de toekomst onzeker. Niet zelden duurt de arbeidsongeschiktheid lang en is het opbouwen van uren een kwestie van vallen en opstaan. Vaak lukt terugkeer in de eigen … Continue reading Ontslag bij burn-out klachten

Lees meer
Afwegen wanneer welke transitievergoeding

De transitievergoeding na 1 januari 2020

3 oktober 2019 Publicaties Voorlichting

De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) treedt per 1 januari 2020 in werking. Deze wet brengt grote veranderingen voor de berekening van de transitievergoeding.   Kort gezegd is straks de transitievergoeding (ook wel ontslagvergoeding) voor oudere werknemers vanaf  50 jaar goedkoper en voor werknemers met dienstverband korter dan twee jaar duurder. Hoe is het nu … Continue reading De transitievergoeding na 1 januari 2020

Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.