banner3
menu_icon
kerk

Kerkelijk personeel hoeft niet altijd lid te zijn van de kerk

7 november 2018 Publicaties Voorlichting

In Duitsland moet volgens een vonnis van het Bundesarbeitsgericht van 25 oktober 2018 het Evangelische Werk für Diakonie een schadevergoeding van twee maandsalarissen betalen aan mevrouw Egenberger. De rechtsgrond voor de schadevergoeding is ”Benachteiligung wegen der Religion”, of wel discriminatie op grond van godsdienst. Deze mevrouw was in 2012 niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek voor … Continue reading Kerkelijk personeel hoeft niet altijd lid te zijn van de kerk

Lees meer

Regeerakkoord hoofdstuk Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid, ZZP-ers en Pensioenrecht

10 oktober 2017 Publicaties Voorlichting

Regeerakkoord 2017: Gevolgen voor het arbeidsrecht Vandaag is het regeerakkoord verschenen. Na ruim 200 dagen onderhandelen zijn de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar. Zie voor de volledige tekst: Regeerakkoord Hfd Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid, ZZP-ers en Pensioen Kernpunten zijn: Introductie van een cumulatiegrond in … Continue reading Regeerakkoord hoofdstuk Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid, ZZP-ers en Pensioenrecht

Lees meer
contractbreuk

Contractbreuk of ontbinding overeenkomst met zzp’er

23 september 2016 Publicaties Voorlichting

Als de overeenkomst met een zzp-er voortijdig wordt beëindigd dan moet de opdrachtgever zich aan bepaalde spelregels rond de ontbinding of contractbreuk houden.   Die spelregels voor contractbreuk kunnen in de overeenkomst of algemene voorwaarden staan. Bijvoorbeeld een opzegtermijn en op welke gronden de overeenkomst door de opdrachtgever en de zzp-er kan worden opgezegd. Daar … Continue reading Contractbreuk of ontbinding overeenkomst met zzp’er

Lees meer

De aanzegboete bij tijdelijke contracten

15 september 2016 Publicaties Voorlichting

Per 1 januari 2015 hebben werkgevers die werken met tijdelijke arbeidscontracten te maken met het fenomeen aanzeggen. Wat is aanzeggen precies en wat zijn de gevolgen voor de praktijk? Aanzeggen? Wat is dat eigenlijk? Aanzeggen is in feite niets anders dan de verplichting van de werkgever om werknemers met een tijdelijk arbeidscontract schriftelijk te informeren … Continue reading De aanzegboete bij tijdelijke contracten

Lees meer

Conflictstof rond de dominee

29 maart 2016 Publicaties Voorlichting

Tussen kerkenraad en predikant zijn samenwerkingsproblemen numeriek de belangrijkste oorzaak van conflicten. Zeer herkenbaar en menselijk, want het komt voor in alle arbeidsverhoudingen zowel bij overheden en instellingen als bij ondernemingen. Maar desondanks lastig en het kan uiteindelijk een blokkade vormen om samen verder te kunnen. Betrekkelijk zelden is er een geschil over de theologie … Continue reading Conflictstof rond de dominee

Lees meer

Schorsing of Non-activiteit

12 november 2015 Publicaties Voorlichting

Als een werknemer wordt geschorst of op non-actief wordt gesteld mag hij zijn werkzaamheden niet meer te verrichten.   Andere uitdrukkingen voor non-activiteit zijn vrijgesteld van werkzaamheden of ontheven van de functie. Al deze zegswijzen houden juridisch hetzelfde in. Daarom wordt in dit artikel vrijwel alleen het woord non-activiteit gebruikt.   Wanneer op non-actief gesteld? … Continue reading Schorsing of Non-activiteit

Lees meer

Beëindigings- of vaststellingsovereenkomst

12 november 2015 Publicaties Voorlichting

Wil uw werkgever in overleg met u de arbeidsovereenkomst beëindigen? Heeft u een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever?   Dan vraagt u zich waarschijnlijk af wat u het beste kunt doen. Kan ik de overeenkomst tekenen? Is de ontslagvergoeding redelijk? Krijg ik wel WW als ik teken? Wat gebeurt er als ik niet … Continue reading Beëindigings- of vaststellingsovereenkomst

Lees meer

Ontslag op staande voet

11 november 2015 Publicaties Voorlichting

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen op grond van een dringende reden de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: het zogenaamde ontslag op staande voet.   De werkgever behoeft voor deze beëindiging met onmiddellijke ingang geen toestemming van het UWV of de kantonrechter. Tevens hoeft er geen opzegtermijn in acht genomen te worden. Een werknemer … Continue reading Ontslag op staande voet

Lees meer

Korting transitievergoeding kleine werkgever

2 november 2015 Publicaties Voorlichting

Vanaf 1 juli 2015 kan een werknemer in beginsel aanspraak maken op een transitievergoeding als het dienstverband langer dan 24 maanden heeft geduurd. De normale hoogte van transitievergoeding is voor de eerste 10 dienstjaren een derde maandsalaris (bruto) per dienstjaar en voor de dienstjaren daarna een half maandsalaris (bruto) per dienstjaar, met een maximum van … Continue reading Korting transitievergoeding kleine werkgever

Lees meer
Bureau Arbeidsrecht

Zakelijk en privévermogen goed scheiden

4 juli 2012 Publicaties Voorlichting

Als u een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid hebt, is er geen onderscheid tussen het privé- en ondernemingsvermogen. Gaat u zakelijk failliet, dan bent u ook privé failliet. Dat is nogal wat, zeker als u een relatie heeft. Dus is het misschien wel raadzaam om privé en onderneming te scheiden. Maar wat moet u dan allemaal regelen? … Continue reading Zakelijk en privévermogen goed scheiden

Lees meer

Op de hoogte blijven van de nieuwste wetten en jurisprudentie en praktisch tips ontvangen? Laat hiernaast je e-mailadres achter en ontvang 1 x per kwartaal onze Nieuwsbrief. Speciaal voor ondernemers, werkgevers en HR-managers.