banner3
menu_icon

Hoofddoekjes op het werk

25 november 2021 Opinie Publicaties Voorlichting

Hoofddoekjes op het werk Op 15 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in twee Duitse casussen een belangrijke uitspraak gedaan. Het gaat hierbij om het verbod van de werkgever om hoofddoekjes te dragen op het werk. Deze uitspraak van het Europese Hof gaat niet alleen over hoofddoekjes. De uitspraak gaat … Continue reading Hoofddoekjes op het werk

Lees meer
ondernemersovereenkomst

De nieuwe ondernemersovereenkomst voor zzp’ers

7 februari 2018 Opinie Publicaties

In het Regeerakkoord van Kabinet Rutte III staat het volgende: “Het kabinet gaat verkennen, ook in overleg met sociale partners en veldpartijen, of en hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering van een ondernemersovereenkomst een eigen plek zou kunnen krijgen in het burgerlijk wetboek. Dat zou de positie van zelfstandige ondernemers kunnen verhelderen en verstevigen.” In … Continue reading De nieuwe ondernemersovereenkomst voor zzp’ers

Lees meer

De mythe van het tijdelijk contract

8 december 2017 Opinie Publicaties

Op 14 november 2017 voerde econoom Prof. Dr. Barbara Baarsma, Kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER), tijdens de jaarlijkse Celelezing in Zwolle een pleidooi voor een forse toeneming van scholingsinspanningen. Zij hield het aanwezige publiek een vijf-puntenplan voor waarbij de afschaffing van het vaste contract en voor iedereen een tijdelijke baan van 5 jaar, … Continue reading De mythe van het tijdelijk contract

Lees meer
zzp'er

Betutteling van zzp’ers of bescherming publieke belangen?

10 augustus 2017 Opinie Publicaties

De handhaving van de Wet DBA is voor de tweede keer uitgesteld door het kabinet, nu tot 1 juli 2018. De wet is aan grondige herziening toe.   Samenvatting artikel Zzp’ers hebben een vaste plaats in ons bestel. Zij zijn waardevol voor de werking van de economie en kan personen gelegenheid bieden zich -op hun … Continue reading Betutteling van zzp’ers of bescherming publieke belangen?

Lees meer

Oplossingsrichting wet DBA: het rechtsvermoeden van schijnzelfstandigheid

21 november 2016 Opinie Publicaties

  De Wet DBA loopt vast door verlies aan draagvlak in de samenleving. Het kabinet heeft de naheffingen en boetes voor goedwillende opdrachtgevers en zelfstandigen uitgesteld tot 1 januari 2018.   De werkgeversorganisaties en de organisaties die de belangen van zzp’ers behartigen hebben hun vertrouwen in de wet DBA opgezegd. Intussen moet verder nagedacht worden … Continue reading Oplossingsrichting wet DBA: het rechtsvermoeden van schijnzelfstandigheid

Lees meer

Meer vaste banen: aanpassing van de WWZ

26 augustus 2016 Opinie Publicaties

Meer vaste banen door aanpassingen in de WWZ D66 heeft als onderdeel van het verkiezingsprogramma een notitie met de naam ”De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers” opgesteld, waarin een pleidooi wordt gevoerd voor meer vaste banen. Er dreigt een steeds grotere tweedeling op de arbeidsmarkt te ontstaan. Veel nieuwkomers – in hoofdzaak jongeren – … Continue reading Meer vaste banen: aanpassing van de WWZ

Lees meer

De angstschil voorbij

12 mei 2016 Opinie Publicaties

Onlangs was er een onderzoek onder het MKB waaruit bleek dat het aantal tijdelijke contracten was toegenomen. De ‘Wet Werk en Zekerheid (WWZ) mislukt’ luidde  – niet geheel onverwacht – de kop van het bericht. Onze arbeidsrechtspraktijk speelt zich vooral af in het MKB. Ik spreek  met enige regelmaat ondernemers voor wie het een doodzonde … Continue reading De angstschil voorbij

Lees meer

De verschoven pensioenhorizon

5 oktober 2015 Opinie Publicaties

Op 22 september 2015 keek ik bij het NOS journaal naar een item over langer doorwerken. De AOW gaat voor velen pas in ná hun 67e jaar. Eerder met pensioen vanuit een pensioenfondsregeling kost (te) veel geld. In enkele jaren tijd is voor veel oudere werknemers het perspectief om met 62 jaar volledig te stoppen … Continue reading De verschoven pensioenhorizon

Lees meer

Bij flits faillissement in voorfase OR inschakelen

14 juli 2014 Opinie Publicaties

Het artikel in het ND van 9 juli 2014 over de doorstart van Neckerman na 1 uur van faillissement en ontslag van 235 van de 250 werknemers doet de vraag rijzen of belangen van de werknemers wel voldoende afgewogen zijn. Bij een flits faillissement vraagt de directie zelf het eigen faillissement van de onderneming aan. … Continue reading Bij flits faillissement in voorfase OR inschakelen

Lees meer

Demotie of eenzijdige loonsverlaging?

4 februari 2013 Opinie Publicaties

Sinds het begin van het jaar 2013 komen we in veel media berichten tegen die gaan over demotie. Enkele grotere ICT-bedrijven gaan hun oudere personeelsleden vragen om loon in te leveren. Wat is er aan de hand en kan dat zomaar? In de huidige discussie wordt niet gesproken over een verlaging van het niveau van … Continue reading Demotie of eenzijdige loonsverlaging?

Lees meer

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.