menu_icon

Ondoordacht Twitteren

9 maart 2011 Opinie Publicaties

De Drentse korpschef heeft op maandag 27 december 2010 de districtschef op
non-actief geplaatst. Zij zou een bericht op Twitter hebben gemaakt waarbij
gesuggereerd werd dat de twee doden in een woning te maken zouden hebben
met huiselijk geweld.
Eind juni 2010 overkwam Cornald Maas een ontslag bij de TROS, omdat hij een

bericht op Twitter had geplaatst over een Nederlandse kandidaat voor het
songfestival, welk evenement hij moest presenteren.

Een bericht op social media kan dus tot sancties van de werkgever leiden.
Uit deze voorbeelden blijkt dat een ondoordacht bericht op Twitter ook
leidinggevende en communicatief ervaren medewerkers overkomt.

Beperking vrijheid van meningsuiting

Sociale media zoals Twitter, YouTube, LinkedIn en Facebook worden veel gebruikt
om onderlinge berichten uit te wisselen en boodschappen te plaatsen. Ze zijn in de
regel publiek. In beginsel vallen de berichten onder de vrijheid van meningsuiting.
Toch kent het strafrecht beperkingen op het recht van vrijheid van meningsuiting.
Bij smaad of laster kan er een boete en/of gevangenisstraf worden opgelegd.
Voor het contact tussen burgers onderling en ondernemingen geeft het privaatrecht
beperkingen op het recht van vrijheid van meningsuiting. Een foute uiting kan
schade van de eer en goed naam van een persoon of bedrijfsimago veroorzaken en
daardoor onrechtmatig zijn. Dat kan leiden tot een rectificatie en/of
schadevergoeding.

Arbeidsverhoudingen

Verder komt in arbeidsverhoudingen verhoudingen waarde toe aan de onderlinge
afspraak in de vorm van een geheimhoudingsbeding en de wettelijke regel van het
goed werknemerschap.
Een geheimhoudingsbeding wordt dikwijls opgenomen in de arbeidsovereenkomst.
Daarin staat dat de werknemer geen geheime of vertrouwelijke informatie naar
buiten mag brengen. Dat is informatie waarvan de werknemer weet of behoort te
begrijpen dat de werkgever dat niet naar buiten wil laten komen.
De eis tot goed werknemerschap staat in de wet. Op grond van die regel kan ook
een beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting worden onderbouwd.
Wanneer er sprake is van een misstand kan op grond van de klokkenluidersregeling
de werknemer wel naar buiten treden, zij het met de nodige zorgvuldigheid.

Besef van risico’s

Het lijkt er op dat niet alle werknemers een goed besef hebben wat ze doen met
het plaatsen van een bericht over een werksituatie. Wie een Tweet plaatst dat hij
zondagavond nog met vrienden flink heeft gestapt, mag niet verbaasd zijn dat zijn
ziektemelding op de maandagmorgen vragen oproept. Terecht kan dan de conclusie
zijn, maar geldt dat ook als een sollicitante over haar zwangerschap heeft
getwittert.

 

Mr. Bert Tol, maart 2011

 

Arbeidsrechtjurist te Zwolle

Bureau Arbeidsrecht      tel. 038-45 35 025    info@berttol.nl     www.berttol.nl


 

bracket

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.