menu_icon

Zakelijk en privévermogen goed scheiden

4 juli 2012 Publicaties Voorlichting

Als u een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid hebt, is er geen onderscheid tussen het privé- en ondernemingsvermogen. Gaat u zakelijk failliet, dan bent u ook privé failliet. Dat is nogal wat, zeker als u een relatie heeft. Dus is het misschien wel raadzaam om privé en onderneming te scheiden. Maar wat moet u dan allemaal regelen? De mogelijkheden op een rij:

De privé-aansprakelijkheid van de ondernemer is groot. Dat wil zeggen dat als u zakelijk failliet gaat u ook privé failliet bent. Het gaat dan om geld, ander bezit en schulden. De schuldeisers (crediteuren) van uw bedrijf, kunnen hun vordering verhalen op uw privébezit. En uw schuldeisers in uw privéleven kunnen dat doen op de bezittingen van uw onderneming.

Welke rechtsvorm?

Even voor de goede orde: de rechtsvorm is van belang bij uw eventuele aansprakelijkheid. Als u de onderneming zelf drijft of samen met anderen, bent u in principe aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Dat geldt voor de eenmanszaak, de maatschap, de Vennootschap onder firma (vof), de man-vrouwfirma en de Commanditaire vennootschap (cv). Al deze vormen worden niet als rechtspersoon gezien.

Rechtspersoon

De bv is wel een rechtspersoon. Bij een rechtspersoon bent u als individu in principe niet aansprakelijk, maar is de rechtspersoon (de bv dus) aansprakelijk voor haar schulden. Toch kunt u wel als directeur of eigenaar bij wanbeheer aansprakelijk worden gesteld.

Bankrekening privé en zakelijk scheiden

Dus ligt het voor de hand dat u – als u een bedrijf hebt – in de privésfeer zo min mogelijk risico’s wilt lopen. Zo is het in ieder geval beter om de geldstromen privé en zakelijk te scheiden en een aparte bankrekening voor uw bedrijf te openen. U houdt dan veel beter overzicht van wat u allemaal aan het doen bent.

Relatie officieel vast leggen

Daarnaast is het mogelijk om – als u een relatie hebt – dit officieel vast te leggen. Daar zijn drie mogelijkheden voor: een samenlevingscontract, trouwen of een geregistreerd partnerschap. In een samenlevingscontract maken partners zelf afspraken over het samenwonen. Het huwelijk en geregistreerd partnerschap lijken veel op elkaar. In de wet staat welke rechten en plichten de partners dan hebben. Zij moeten bijvoorbeeld ouder zijn dan 18 jaar en mogen geen familie zijn van elkaar. Maar voor welke vorm u ook kiest, in alle drie de gevallen bouwt u een soort juridische muur tussen uw zakelijke en uw privé rechtspositie.

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst. U maakt daarin afspraken over zo veel mogelijk zaken die met het samenwonen te maken hebben. Die afspraken zijn bijvoorbeeld: de financiële bijdrage in de kosten van elkaars levensonderhoud, het gebruik van bankrekeningen, afspraken over alles wat met de woning te maken heeft, maar ook de verdeling van de bezittingen bij beëindiging van de relatie. Eigenlijk is zo’n samenlevingscontract dus onmisbaar als u samenwoont en een eigen zaak heeft.

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Partners die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan krijgen een aantal rechten en plichten. Deze staan in het Burgerlijk Wetboek. Ook ligt vast aan welke voorwaarden zij moeten voldoen en op welke manier de verbintenis tot stand komt of wordt beëindigd. Het huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn in veel opzichten gelijkwaardig. Mensen die voor deze verbintenissen kiezen, leggen hun relatie vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Echtgenoten en geregistreerde partners hoeven bijvoorbeeld niet verplicht te getuigen tegen elkaar of elkaars naaste familie. Daarnaast hebben ze recht op alimentatie wanneer de relatie wordt beëindigd, of een erfenis wanneer de partner overlijdt.

Trouwen: twee mogelijkheden

Als u gaat trouwen is het goed om te beseffen dat er twee mogelijkheden zijn om dat juridisch te regelen: u trouwt in gemeenschap van goederen of u trouwt onder huwelijkse voorwaarden. Als u eenmaal getrouwd bent, dan zijn u en uw echtgenoot fiscale partners. Dit geldt ook als u geregistreerde partners bent. Als u ongetrouwd samenwoont, kunt u kiezen voor fiscaal partnerschap.

Gemeenschap van goederen

Door het huwelijk of de registratie van het partnerschap ontstaat automatisch een algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van de partners gemeenschappelijk worden. Als u als ondernemer gekozen heeft voor gemeenschap van goederen, heeft dit tot gevolg dat ook het geld van uw partner aangesproken kan worden als het minder met het bedrijf gaat. Als het heel slecht gaat, loopt u dus niet alleen het risico uw onderneming te verliezen maar ook de privévermogens van zowel u als uw partner.

Huwelijkse voorwaarden

Het is mogelijk om bepaalde zaken van de gemeenschap van goederen uit te sluiten. Bijvoorbeeld een schenking of erfenis. Ook kunnen partners besluiten om huwelijkse voorwaarden (in het geval van een huwelijk) of partnerschap voorwaarden (in het geval van een geregistreerd partnerschap) op te stellen bij een notaris. In deze overeenkomst wordt het recht op bezit en inkomen van beide partners geregeld. Op deze manier is het mogelijk de onderneming tot het bezit van de een, en het huis bijvoorbeeld tot het bezit van de ander te maken. Schulden en verliezen Bij huwelijkse voorwaarden kunt u ook regelen dat u privé niet aangesproken kunt worden voor de schulden in uw onderneming. Uw huis en privé vermogen blijven bij een eventueel faillissement buiten schot. Daarnaast kun u ook bepalingen opnemen waarmee u ingeval van bedrijfsverliezen de inkomensverrekening beperkt. Of bepalingen over compensatie van bedrijfsverliezen voordat inkomensverrekening plaatsvindt

Ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden

En wat moet er gebeuren als u voor langere tijd uw bedrijf niet kunt uitoefenen door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Of nog erger: bij overlijden. Ook hierover kunt u afspraken vastleggen. Maar niet alleen in uw huwelijkse voorwaarden natuurlijk, maar ook in uw testament.

Verschillen huwelijk en geregistreerd partnerschap

Tot slot is er nog een aantal verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Belangrijk verschil is dat een geregistreerd partnerschap buiten de rechter om kan eindigen. Voorwaarde is wel dat de partners het met elkaar eens zijn en dat zij geen minderjarige kinderen hebben. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter.

 

Mr. Bert Tol, juli 2012

 

Arbeidsrechtjurist te Zwolle

Bureau Arbeidsrecht      tel. 038-45 35 025    info@berttol.nl     www.berttol.nl

bracket

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.