menu_icon

Bij flits faillissement in voorfase OR inschakelen

14 juli 2014 Opinie Publicaties

Het artikel in het ND van 9 juli 2014 over de doorstart van Neckerman na 1 uur van faillissement en ontslag van 235 van de 250 werknemers doet de vraag rijzen of belangen van de werknemers wel voldoende afgewogen zijn.

Bij een flits faillissement vraagt de directie zelf het eigen faillissement van de onderneming aan. Het werkt als volgt. De directie neemt tevoren contact op met de Rechtbank en vraagt wie als curator wordt aangewezen als op korte termijn daadwerkelijk het faillissement wordt aangevraagd. De Rechtbank noemt dan de naam van de beoogde curator en staat toe dat deze persoon alvast met de directie gaat meekijken naar de mogelijkheden om de schuldeisers te betalen en een doorstart te realiseren. Deze voorfase duurt hooguit twee weken. Daarna vraagt de directie het faillissement aan bij de Rechtbank en wordt de beoogde curator ook door de Rechtbank benoemd als curator. De maatregelen die tijdens de voorfase in kaart zijn gebracht kunnen dan snel door de curator worden besloten en uitgevoerd.

De achtergrond van het flits faillissement – of naar Angelsaksisch recht pre-pack genaamd – is dat bij het bekend worden van de aanvraag van het faillissement er door de publiciteit een negatieve spiraal ontstaat, die oplossingen, die minder schadelijk zijn voor schuldeisers en werknemers, in de weg staan. Een terecht punt. Maar als 90% van het personeel niet mee kan in de doorstart is de vraag te stellen hoe zwaar behoud van werkgelegenheid heeft meegewogen. Voor het flits faillissement bestaat nu geen wettelijke regeling. Wel is er een voorontwerp van wet door minister Opstelten gemaakt onder de naam Wet continuïteit ondernemingen I. Doelstelling van deze wettelijk regeling is onder meer dat de aanwijzing van een beoogd curator (en beoogd rechter-commissaris) voor de officiële faillietverklaring, in het belang is van “behoud van werkgelegenheid”.

Ik ga even voorbij aan de mogelijkheden van werknemers en vakbonden om na de faillietverklaring een schadeclaim in te dienen of een onderzoek naar wanbeleid te laten instellen. Dat is in zeer veel gevallen van faillissement mosterd na de maaltijd.

Het voorstel van wet noemt op geen enkele wijze de positie van werknemers en vakbonden. Dat is minder merkwaardig dan het op het eerste gezicht lijkt. De huidige wettelijke regels bieden m.i. voldoende aanknopingspunten om het voornemen van het aanvragen van een beoogd curator en het voorgenomen collectief ontslag, te bespreken met de ondernemingsraad en te melden bij vakbonden. De beoogd curator kan m.i. worden aangemerkt als en het aantrekken van een externe deskundige en dat is een advies plichtig besluit. Dat de beoogd curator slechts over de schouder van de directie meekijkt in het voortraject is een onjuiste voorstelling. Zijn rol is de directie over de inhoud van de voorgenomen maatregelen na faillietverklaring te adviseren en het vertrouwen te geven dat de rechter-commissaris deze maatregelen gaat goedkeuren. Dat is op en top adviseren.

Het is te begrijpen dat er afspraken met de ondernemingsraad moeten worden gemaakt over de geheimhouding en over de grote snelheid van adviseren. Maar dat komt veel vaker voor en is geen reden af te zien van het benaderen van de OR.

De vroege inschakeling van de OR kan m.i. bijdragen dat het belang van ”behoud van werkgelegenheid” niet alleen vanuit de visie van de directie, maar óók vanuit de visie van de werknemers, in de discussie met de beoogd curator wordt betrokken. De OR kan in de voorfase dus ook bij het huidige flits faillissement reeds aanspraak maken op hun betrokkenheid.

 

Mr. Bert Tol, juli 2014

 

Arbeidsrechtjurist te Zwolle

Bureau Arbeidsrecht      tel. 038-45 35 025    info@berttol.nl     www.berttol.nl

bracket

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.