menu_icon

Korting transitievergoeding kleine werkgever

2 november 2015 Publicaties Voorlichting

Vanaf 1 juli 2015 kan een werknemer in beginsel aanspraak maken op een transitievergoeding als het dienstverband langer dan 24 maanden heeft geduurd.

De normale hoogte van transitievergoeding is voor de eerste 10 dienstjaren een derde maandsalaris (bruto) per dienstjaar en voor de dienstjaren daarna een half maandsalaris (bruto) per dienstjaar, met een maximum van € 75.000,– per ontslagen werknemer.

Kleine werkgevers – die minder dan 25 werknemers in dienst hebben – kunnen bij ontslag vanwege een slechte bedrijfseconomische situatie een beroep doen op de Overbruggingsregeling Transitievergoeding voor kleine werkgevers. De dienstjaren tot 1 mei 2013 tellen dan niet mee voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

De werkgever kan bij het aanvragen van een ontslagvergunning een ‘verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding’ aanvragen. UWV toetst dan of een lagere transitievergoeding betaald mag worden mede op basis van de gegevens uit de ontslagaanvraag. Zonder indiening van een ontslagaanvraag wordt door het UWV hierover geen oordeel afgegeven. Een en ander vloeit voort uit het Besluit UWV verplicht gebruik formulier transitievergoeding van 7 juli 2015.

Strenge toets

Er is sprake van een strenge toets. De werkgever moet kunnen aantonen dat er drie verliesgevende boekjaren zijn, dat er een negatief eigen vermogen als bedoeld in het Besluit modellen jaarrekening is én dat de waarde van de vlottende activa kleiner is dan de kortlopende schulden.

Beoordeling korting UWV

Het UWV heeft formulieren opgesteld voor het indienen van een verzoek om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding. Voor werkgevers zijn de formulieren beschikbaar via de website van het UWV. Dit formulier moet verplicht worden gebruikt én gelijktijdig met de ontslagaanvraag worden ingediend bij het UWV.

(Let er op als kleine werkgever dat tezamen met de ontslagaanvraag ook het verzoek om een verklaring overbruggingsregeling wordt ingediend. Als dat te laat gebeurt, kan het verzoek niet in behandeling worden genomen en is een hogere transitievergoeding het uitgangspunt.)

 

Mr. Bert Tol, november 2015

 

Arbeidsrechtjurist te Zwolle

Bureau Arbeidsrecht      tel. 038-45 35 025    info@berttol.nl     www.berttol.nl

bracket

Op de hoogte blijven van veranderingen in het Arbeidsrecht en het overeenkomstenrecht voor ZZP'ers? Laat hier uw e-mailadres achter en ontvang enkele malen per jaar onze digitale Nieuwsbrief.